LICHEŃ STARY

Obec v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2012 / Licheń Stary

Cílem našeho dopoledního výletu byla obec Licheń Stary, kde se nachází poutní místo, Svatyně Panny Marie Bolestné, královny Polska. Po snídani ve Villa Hubertus jsme měli tradiční zastávku v Evropském centru Little League a následně jsme pokračovali po silnici č. 60 a č. 92 západně od Kutna. Kolem obce Krośniewice jsme objeli pohodlně obchvatem a přes obec Kłodawa a Koło jsme dojeli do města Konin. Tady jsme odbočili na silnici č. 25 a z ní na kruhovém objezdu na silnici č. 266, nesoucí v této části jméno po Papeži Janu Pavlu II. Na kruhovém objezdu v místní části Krams jsme odbočili na ulici Licheńska, která nás přes Grablin dovedla do Licheń Stary. Projeli jsme obcí a na jejím konci jsme zaparkovali na parkovišti Kościelny, kde se platilo dobrovolné parkovné. Jednalo se o uzavřené parkoviště a v parkovacím systému bylo označené jako E.

Přešli jsme k Bazilice Panny Marie Licheńské. Tato monumentální pětilodní bazilika s centrální kupolí byla postavena na půdorysu kříže. Kromě hlavní části se skládá z věže, zvonice a tří portiků. Její stavba probíhala v letech 1994 až 2004. Vysvěcena byla 12. června 2004. Do kostela vede 33 schodů podle počtu let Kristova života na zemi. Počet dní v roce symbolizuje 365 oken, počet týdnů v roce symbolizuje 52 dveří a počet apoštolů symbolizuje 12 sloupů. Pět lodí baziliky je obohacených o četné kaple. Kupole má průměr 25 m a je vysoká 45 m. Věž je vysoká 141,5 m a obsahuje dvě vyhlídkové plošiny. Zvonice je vysoká 64,8 m a je v ní umístěný zvon Maryja Bogurodzica. Vysoký je 4,4 m a jeho průměr je 3,12 m. Je největším zvonem v Polsku. Vystoupali jsme ke zvonu a obešli si Baziliku ze všech stran. Uvnitř se nachází největší soubor varhan v Polsku.

Bazilika Panny Marie Licheńské
Bazilika Panny Marie Licheńské
Zvon Maryja Bogurodzica
Zvon Maryja Bogurodzica
Tabulky se jmény dárců
Tabulky se jmény dárců
Zvonice
Zvonice

Pokračovali jsme k samostatně stojící zvonici, ve které byly v roce 2002 instalované tři zvony - malý zvonek Pavel, střední zvonek Petr a velký zvon Josef. Od zvonice jsme pokračovali ke Kalvárii, zvané také Golgota. Byla postavená v roce 1976 a je vysoká 25 m. Kromě křížové cesty zahrnuje areál řadu kaplí, teras a výklenků s postavami. Z Golgoty jsme viděli další části Svatyně, která kromě Baziliky a Kalvárie obsahuje komplex kostelů, kaplí, klášterů, hřbitov, muzeum, hospic a další centra, stavby a sochy. Svatyně je spojovaná s mariánskými zjeveními v první polovině 19. století a je považovaná za zázračný obraz Panny Marie Licheńské, který byl přenesený v roce 2006 do Baziliky z kostela sv. Doroty, kde byl umístěný od roku 1858 po jeho dostavění a vysvěcení. Původně byl od roku 1852 umístěný v kostele Panny Marie Częstochowské. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě kostela sv. Doroty.

Golgota
Golgota
Kostel sv. Doroty
Kostel sv. Doroty
Licheń Stary
Licheń Stary
Památník Papeže Jana Pavla II.
Památník Papeže Jana Pavla II.

Kromě kostela sv. Doroty jsme si v areálu prohlédli i další stavby - kostel Panny Marie Częstochowské, kapli Sv. Kříže, kapli Božího milosrdenství, zvonici kostela sv. Doroty aj. Z vyhlídky jsme dohlédli také k Licheńskému jezeru. To patří do soustavy Koninských jezer, která jsou zajímavá tím, že do nich proudí voda ze dvou elektráren. To způsobuje výrazně zvýšenou teplotu vody a tedy i jinou flóru a faunu než je běžné v ostatních jezerech v okolí. Kolem Kalvárie a samostatně stojící zvonice jsme se vrátili k Bazilice. Šli jsme kolem jezírek a mnoha památníků. Jedním z nich byl i Památník Papeže Jana Pavla II., který Stary Licheń v roce 1999 navštívil a požehnal stavbě Baziliky. Přes Konin, Koło, Kłodawa a Krośniewice jsme se vrátili zpět do Kutna a Evropského Centra Little League.

Fotogalerie: Licheń Stary