KUTNO

Město v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2012 / Kutno

Město Kutno se rozkládá na západním okraji Kutenské planiny, v samotném středu Polska, na pomezí geografických a historických oblastí - Mazowsze, Kujawy, Łęczyca a Wielkopolska. Administrativně spadá do Lodžského vojvodství. Kutnem protéká řeka Ochnia. Je křižovatkou důležitých silničních a železničních tras mezinárodního významu vedoucích z Berlína do Moskvy a z Gdaňsku do Vídně. Návštěvníky do města láká několik památek, kostelů, městských parků, ale také nejvýznamnější kulturní akce Slavnosti růží konaná každoročně začátkem září. Její součástí je Růžový jarmark, koncerty i dětské atrakce. Kutno žije také sportem. Nachází se v něm dvě významná sportovní centra - Evropské Centrum Little League pro baseball s kapacitou 2x 2000 diváků a Městský stadion Henryka Reymana pro fotbal a atletiku s kapacitou 3500 diváků.

Počátky osídlení oblasti spadají do období Lužické kultury. V 5. století před naším letopočtem žili obyvatelé osady na řece Ochnii v dřevěných srubech, obdělávali půdu a chovali zvířata. V době římského vlivu se v oblasti nacházela dvě sídliště Převorské kultury. jejich obyvatelstvo obchodovalo s Římskou říší. Vedla tudy pravděpodobně obchodní stezka, jedna z větví jantarové stezky. Římští obchodníci tady pravděpodobně přespávali, nakupovali potraviny i hojně obchodovali. Sídla Převorské kultury se pravděpodobně rozpadla po vpádu kočovných kmenů Hunů v 5. století. Zemědělské plochy začaly zarůstat lesy. Nové osídlení nastalo během formování Piastovského státu, kdy kolem hradů vznikaly osady. Jedna z významných cest té doby vedla z Kalisze a Łęczyce přes Kutno do Mazovska. V Pramenech je Kutno poprvé zmíněné v roce 1386 a definované jako město v roce 1432.

Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Stanislava
Kostel sv. Stanislava
Kostel sv. Stanislava
xxx

Koncem 15. století financoval Mikołaj Kucieński nemocnici pro chůdé. Ve městě vznikla také farní škola. V roce 1504 získalo město právo pořádat jarmark a provozovat mýtnici. Z roku 1513 se dochovaly první informace o místních Židech. V 16. století se dále rozvíjelo panství Kucieńských, majitelů Kutna. Město prodali až v roce 1701 Zamoyským. V roce 1748 byla změněná trasa saské pošty přes Kutno, kde byl v roce 1750 vybudovaný poštovní palác. V roce 1753 vypukl obrovský požár, který způsobil značné škody. V roce 1766 získalo město nový erb. O rok pozdějí byl zavedený právní status židovského obyvatelstva. V roce 1774 vypukl další požár. Po něm vznikaly zděné domy. V roce 1775 získal město Stanisław Kostka Gadomski. Město se rozvíjelo, přicházeli řemeslníci a obchodníci. Židovské obyvatelstvo získalo řadů práv. V roce 1791 koupil Kutno Walenty Rzętkowski.

Královská ulice
Královská ulice
Náměstí maršála Józefa Piłsudskiego
Náměstí maršála Józefa Piłsudskiego
Regionální muzeum
Regionální muzeum
Park Traugutta
Park Traugutta

V roce 1793 se Kutno stalo součástí Jižního Pruska. Pruská politika zavedla vlastní administrativní systémy. Kutno navštívil Napoleon v roce 1807 při své cestě do Tylže. Následně na základě Tylžské smlouvy vzniklo Varšavské vojvodství. V roce 1808 vypukl další požár, který zničil 180 domů. V roce 1815 bylo Varšavské vojvodství rozděleno a Kutno se stalo součástí Polského království. V roce 1823 rozvítilo město 10 luceren. V roce 1830 se obyvatelé Kutna účastnili aktivně listopadového povstání. V roce 1844 byla otevřená v Kutně krajská nemocnice. V roce 1862 vedla přes Kutno železniční trať z Varšavy do Bydhoště a pozvedla rozvoj města. Po 1. světové válce bylo Kutno součástí Varšavského vojvodství, od roku 1939 součástí Lodžského vojvodství, od roku 1975 Plockého vojvodství a od roku 1999 opět Lodžského vojvodství.

Během pobytu v Kutně jsme navštívili několik památek. Kostel sv. Vavřince byl postavený na místě původního kostela v 19. století v novogotickém stylu. Kostel sv. Stanislava pochází pravděpodobně už ze 13. století. V roce 1909 vyhořel v důsledku úderu blesku. Znovu postavený byl v novogotickém stylu v roce 1912. Stará radnice byla postavená ve stylu klasicismu v 19. století. V současné době v ní sídlí Regionální muzeum. Bývalé ghetto na předměstí pochází z roku 1865 kdy bylo cukrovarem. Ghetto tady zřídili němci v roce 1940. Pałac Saski z roku 1750 vznikl jako poštovní palác při změně trasy saské pošty přes Kutno. Mauzoleum Mniewských, posledních majitelů Kutna, vzniklo na okraji parku Wiosny Ludóv v roce 1840. Jsou v ní pohřbeni Walentyna Mniewska a Feliks Mniewski. V roce 1969 byla v mauzoleu otevřená expozice Bitvy na Bzuře. V Kutně jsou dalších významné domy, vily a paláce.

Fotogalerie: Kutno