PŁOCK

Město v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2012 / Płock

Na další dopolední výlet jsme se vydali do města Płock, které leží necelých 50 km severovýchodně od Kutna v Mazovském vojvodství na řece Wisłe. Po snídani ve Villa Hubertus jsme nějaký čas strávili v Evropském centru Little League. Následně jsme se vydali po silnici č. 60 přes Sójki, Strzelce a Gostynin do Płocku. Po mostu Solidarności jsme přejeli přes Wisłu k centrální křižovatce, kde jsme odbočili doleva na ulici Wyszogrodzka a následně jsme po Aleja Józefa Piłsudskiego a Aleja Stanisława Jachowicza dojeli ke křižovatce s ulicí Bielska, po které jsme se vydali doleva až ke křižovatce s ulicí Henryka Sienkiewicza. Tady jsme odbočili doprava a následně před kostelem doleva na ulici Stefana Okrzei, kde jsme zaparkovali. Odtud to už bylo jen kousek k vyhlídkové cestě vedoucí nad řekou Wisłou.

Płock existoval jako opevněný hrad už v 10. století. V letech 1079 až 1138 byl sídlem mazovských biskupů a v letech 1079 až 1138 za vlády Vladislava I. Hermana a jeho syna Boleslava III. Křivoústého se stal hlavním městem Polska. Po smrti Boleslav III. Křivoústého byl v letch 1138 až 1351 hlavním městem Mazovského vojvodství. Během tohoto období, v roce 1237, získal městská práva. Po vládě mazovských vojvodů následovalo několik desetiletí, kdy byl Płock několikrát napaden a vypálen Litevci a Rusíny. V roce 1351 ho převzal Kazimír III. Veliký. Město získalo nový gotický hrad, farní kostel a nové opevnění. V 15. století byl důležitou zásobovací základnou ve válce proti Řádu německých rytířů. Následující století přinesla požáry, epidemie a války, které město oslabily. V roce 1793 bylo pod vládou Pruska, v roce 1815 Ruska a v roce 1921 ho získalo zpět Polsko.

Záliv Sobótka a Wisła
Záliv Sobótka a Wisła
Radnice
Radnice
Malachowianka
Malachowianka
Hrad mazovských vojvodů
Hrad mazovských vojvodů

Od parkoviště jsme došli k vyhlídce. Naskytly se nám pohledy na řeku Wisłu a záliv Sobótka. Došli jsme k Mazovskému muzeu, které sídlí v bývalém klášteře. Muzeum bylo otevřené v roce 1821 a představuje nejbohatší sbírku secesního umění v Polsku. K muzeu patřila i vedlejší budova Sýpka z přelomu 18. a 19. století. Nachází se v ní národopisné sbírky. Došli jsme ke kostelu sv. Bartoloměje, k nejstaršímu farnímu kostelu v Płocku. Funguje nepřetržitě od roku 1356. Kolem kostela jsme přešli na Staré tržiště. Většina budov na tomto náměstí pochází z 18. a 19. století. V čele stála klasicistní radnice postavená v letech 1824 až 1827. Na straně směrem k Wisłe stál bývalý Hotel Berliński, o kousek dál činžovní domy z počátku 20. století. Na druhé straně v rohu náměstí stál činžovní dům z roku 1818, nazývaný Dům tisku. Před radnicí tryskala voda z Fontány Afrodyta a kousek od ní seděl na lavečce Wacław Milke.

Katedrální bazilika Nanebevzetí NPM
Katedrální bazilika Nanebevzetí NPM
Odwach
Odwach
Kino Przedwiośnie
Kino Przedwiośnie
Biskupský palác
Biskupský palác

Z náměstí jsme se vydali po ulici Stanislawa Małachowskiego kolem Małachowianky, nejstarší střední školy v Polsku, založené v roce 1180. Došli jsme na ulici Teatralna a k Biskupskému paláci, ve kterém pobýval v roce 1991 Papež Jan Pavel II. Opět se nám naskytly pohledy na Wisłu, na most Legionów Piłsudskiego a také na Amfiteátr z 60. let 20. století. Zastavili jsme se u lavečky Chojnackiego a pokračovali parkem k hradu mazovských vojvodů. Byl postavený na počátku 14. století Boleslavem II. Mazovským a rozšířený Kazimírem II. Velikým. Sídlem mazovských vojvodů byl do roku 1495. Za hradem stála Katedrální bazilika Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie z roku 1144. Patří k nejstarším a nejvýznamnějším historickým památkám města. Nachází se v ní hrobky několika polských panovníků. Baziliku jsme obešli až k památníku Papeže Jana Pavla II.

Po Tumské ulici jsme došli k Odwachu, bývalé carské strážnici z roku 1837. V roce 1863 z ní začal ozbrojený útok plockých povstalců. Prošli jsme se po pěší zóně po Tumské ulici tam i zpět. Zaujala nás moderní budova kina Przedwiośnie z roku 2006. Po Městské ulici jsme šli kolem Biskupského paláce, tentokrát z jeho přední strany. Ulice nás dovedla na Staré tržiště a po ulici Zduńska jsme došli k parkovišti. Po silnici č. 60 jsme se vrátili zpět do Kutna, abycho v Evropském centru Little League mohli sledovat další utkáni Evropské kvalifikace Little League mezi Českou republikou a Belgií.

Fotogalerie: Płock