Úvod / Reportáže / Kutno 2012

FOTOGALERIE  

Licheñ Stary v našich vzpomínkách a fotografiích 

O nìkteré fotografie z naší cesty do Kutna jsme se rozhodli s Vámi podìlit. Pøemístìním kurzoru myši na zvolenou fotografii si mùžete pøeèíst její popis. Fotografie jsme rozèlenili do skupin, abyste se v nich mohli lépe orientovat.

- Villa Hubertus - Kutno - Little League - Oporów - Arkadia - Licheñ Stary - Plock -

- Do Kutna - Villa Hubertus - Kutno - Little League - Oporów - Arkadia - Licheñ Stary - Plock - Domù - Fotogalerie -
- Otázky a odpovìdi - Vyhledejte si svoji dovolenou v Kutnì -