HRAD OPORÓW

Hrad v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2012 / Hrad Oporów

Před zahájením Evropské kvalifikace Little League jsme měli den volna. Po snídani ve Villa Hubertus jsme si šli prohlédnout Evropské centrum Little League v polském Kutně. Potom už jsme měli v plánu dva půldenní výlety. Prvním z nich byla návštěva hradu Oporów. Od baseballového areálu jsme přejeli po ulici Tadeusza Kościuszki k silnici č. 60 a po té jsme pokračovali směrem do Kutna. Na prvním kruhovém objezdu jsme sjeli na ulici Oporowska, po které jsme pokračovali přes Komadzyn, Mnich a Goledzkie do Oporówa. Na jeho konci jsme před krajinářským parkem zaparkovali na malém parkovišti za zastávkou autobusu. Na rohu krajinářského parku jsme branou vstoupili do areálu. Parkem jsme prošli k ostrovu obehnanému vodním příkopem, na kterém hrad Oporów stojí.

Nejstarší zmínka o Oporówu pochází z roku 1363, kdy bydlel Bogusław Oporowski v dřevěném zámečku postaveném pravděpodobně v první polovině 14. století jeho otcem v místě, kde později vznikl krajinářský park obklopující jeden z nejmenších a současně nejkrásnějších gotických hradů v polských nížinách. Jeho stavbu zahájil v roce 1420 lučický vojvoda Mikołaj Oporowski, synovec Bogusława. Pět let po zahájení stavby Mikołaj zemřel. Podle zvyku si právo tvrze ponechala vdova. Po její smrti v roce 1428 uzavřeli synové vyrovnání, podle kterého získal Oporów a přilehlé pozemky do svého majetku Władysław Oporowski. Dohodou se zavázal v případě potřeby hostit své bratry a dokončit investici, kterou zahájil jeho otec Mikołaj Oporowski na hradě Oporów.

Krajinářský park
Krajinářský park
Hrad Oporów
Hrad Oporów
Vodní příkop
Vodní příkop
Most přes vodní příkop
Most přes vodní příkop

Władysław Oporowski podle slibu hrad dokončil a v roce 1453 zemřel. Jeho majetek zdědil bratr Piotr Oporowski, lučický vojvoda. Zemřel v roce 1467 a Oporów zdědil jeho syn Jan Oporowski a následně v roce 1508 i jeho syn Jan. Následující generace majetek rozdělovaly a na konci 16. století přestalo jméno Oporowski u majetku figurovat. V roce 1632 se Oporów stal majetkem Piotra Tarnowskiego, díky jeho ženě Barbaře Oporowské. Po Piotrově smrti přešel majetek na syna Kazimierza a poté dva synovce Kazimierza a Zygmunta Tarnowski. Po švédském tažení provedli tehdější majitelé rozsáhlou rekonstrukci včetně interiérů a založili krajinářský park. V roce 1725 koupil Oporów představitel litevské šlechty Jan Sołłohub, díky penězům manželky Heleny Szaniawské, dcery gostyńského kastelána. Po jeho smrti připadl Oporów synovi Józefovi, který byl bez dědice.

Studna
Studna
Hrad Oporów
Hrad Oporów
Hrad Oporów
Hrad Oporów
Kanál
Kanál

V roce 1781 přešel Oporów do rukou Jana Michała, který ho prodal litevskému spisovateli Kajetanowi Korzeniowskiemu. Oporów vlastnila jeho dcera a následně vnuk, který ho prodal Petroneli Oborskiej. Ta dala Oporów do zástavy a v následné dražbě ho získali Aleksandra a Tomasz Orsetti. Provedli celou řadu novogotických úprav a rozšířili a vylepšili krajinářský park. Další majitel Wilhelm Orsetti postavil vstupní bránu do parku a stylový Švýcarský dům. Orsetti vlastnili Oporów až do roku 1930, kdy ho v dražbě získala rodina Karski. Od roku 1942 ho spravovali Němci a po skončení války stát. Po roce 1947 začala komplexní obnova hradu a o deset let později zde bylo zřízené muzeum. Tajemný hrad byl často v hledáčku filmařů, předělali ho na ústředí mafie, tmavé anglické sídlo a další zajímavé filmové exteriéry a interiéry.

Hrad jsme si obešli dokola a prohlédli ze všech možných stran a úhlů. Tato cihlová stavba nepravidelného čtyřbokého půdorysu byla postavená na umělém ostrově obehnaném hlubokým příkopen. Jeho hladina byla pokrytá zeleným kobercem. Obdivovali jsme jižní dům, čtyřbokou západní věž, východní věž s kaplí i spojovací most. Došli jsme k prvnímu ze tří rybníků. Čtvrtý rybník byl osamocený ve východní části parku. Rybníky a vodní příkop byly propojené navzájem i s říčkou Słudwia. Vrátili jsme se zpět na parkoviště a do Kutna. Zaparkovali jsme u Carrefouru a vydali se na procházku Kutnem. Potom jsme se přemístili do Evropského centra Little League, kde jsme poobědvali a odpočinuli si. Následně jsme se vydali na odpolední výlet do romantického parku Arkadia.

Fotogalerie: Hrad Oporów