ARKADIA

Romantický park v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2012 / Arkadia

První den volna na Evropské kvalifikaci Little League jsme po výletu na hrad Oporów a procházce po Kutně pokračovali v poznávání okolí. Na odpolední výlet jsme se vypravili do romantického parku Arkadia, který se rozkládá na půl cesty mezi městy Łowicz a Nieborów. Z Evropského centra Little League jsme dojeli k silnici č. 60 a pokračovali jsme po ní směrem do Kutna. Na světelné křižovatce jsme odbočili doleva na silnici č. 92 a kolem vlakové zastávky Sklęczki jsme vyjeli z Kutna. Po 40. kilometrech jsme dojeli do Łowicze. Silnice č. 92 se vyhnula severně centru a přes místní část Korabka nás dovedla k silnici č. 70. Ta nás přenesla přes řeku Bzuru do Łowicze a jeho předměstím k rybářským jezerům Łowisko Wędkarskie. Přejeli jsme přes řeku Skierniewka, která tvoří západní hranici romantického parku Arkadia. Zaparkovali jsme na malém parkovišti před vstupem.

Počátkem 18. století se v Anglii zrodil nový styl tvorby zahrad, který kontrastoval s umělostí a pravidelností barokních zahrad. Prosazoval volné zahradní kompozice spojené s různými formami architektonických struktur odkazujících na antiku, středověk, venkovský život a často i exotické zámoří. První úpravy zahrad v anglickém stylu se začaly objevovat v Polsku začátkem 70. let 18. století v okolí Varšavy. Mezi těmito zahradami má významné místo romantický park založený v roce 1778 Helenou Radziwiłłowou, vojvodkyní Vilenskou a dámou dvora carevny Kateřiny II. Architektonické a zahradní prostředí navrhl Szymon Bogumił Zug. Helena Radziwiłłowa shromáždila v Arkadii bohatou sbírku antického umění, starožitných soch, kopií antických děl, ale i středověkých a renesančních starožitností, ze kterých vytvořila muzeum v Dianině chrámu.

Cesta parkem
Cesta parkem
Gotický dům
Gotický dům
Jeskyně Sibyly
Jeskyně Sibyly
Kamenný řecký oblouk
Kamenný řecký oblouk

Od vstupu jsme přešli k velkému arkádskému rybníku, kolem kterého jsme pokračovali k pozůstatkům amfiteátru z roku 1804. Na druhém břehu rybníka jsme spatřili Bránu času a Akvadukt. Kolem Kapitelu jsme došli k Dianinu chrámu, postavenému v roce 1783. Na straně rybníka ho zdobil prolamovaný portikus podepřený čtyřmi iónskými sloupy a na opačné straně půlkruhový portikus podepřený pěti iónskými sloupy. Od Dianina chrámu jsme pokračovali ke Gotickému domu, který byl postavený z červených cihel v letech 1795 až 1797. V roce 1814 tady Helena Radziwiłłowa zařídila symbolický rytířský byt zasvěcený jejímu synovi Michałowi, napoleonskému generálovi. Viděli jsme cihlový oblouk, pozůstatek původního arkádového ochozu. Vedle Gotického domu stála Jeskyně Sybyly z roku 1781, první budova postavená v parku.

Dům Murgrabiego
Dům Murgrabiego
Svatostánek Velekněze
Svatostánek Velekněze
Akvadukt
Akvadukt
Dianin chrám
Dianin chrám

Přešli jsme ke Kamennému řeckému oblouku z roku 1784. Vedle oblouku stál Dům Murgrabiego. Byl založený kolem roku 1795. Původní nízká věž pochází z poloviny 19. století. Arcitektura tohoto domu odkazovala na architekturu Svatostánku Velekněze, ke kterému jsme došli po chvíli. Postavený byl kolem roku 1783 jako umělá zřícenina z cihel, železa a fragmentů antických, gotických a renesančních architektonických detailů. Budova má arkádové patio. Věž má vyhlídkovou plošinu. Podél jihozápadního průčelí se táhla zeď s Hermami, viděli jsme její přestavěný pozůstatek. Svatostánek Velekněze je jeden z nejoriginálnějších zahradních altánů postavených v Polsku koncem 18. století. Prohlédli jsme si sarkoffág, plastiky a zahradní studnu a pokračovali jsme dál k Akvaduktu, postavenému v roce 1784 nad vodní kaskádou podle vzoru římské vodárny.

Od Akvaduktu jsme zamířili k Římskému cirkusu a amfiteátru z roku 1801. Dochoval se jen centrální obelisk a válcové "mety", které definují rozměry tohoto místa v terénu. Kolem cesty byly rozmístěné různé sarkofágy. Vrátili jsme se k Akvaduktu a mezi řekou Skierniewka a arkádským rybníkem jsme se vraceli zpět. Došli jsme ke kamenné bráně času, odkud byl pěkný výhled na Dianin chrám na protilehlém břehu rybníka. Vrátili jsme se na parkoviště a přes Lowicz dojeli zpět do Kutna, kde jsme zbytek dne strávili v Evropském centru Little League a nakonec jsme se brátili do Villa Hubertus, kde nás čekala chutná večeře.

Fotogalerie: Arkadia