NOWE MIASTO

Část Varšavy

 /  / Reporáže z cest / Varšava 2014 / Nowe Miasto

Nowe Miasto, Nové Město je část Varšavy, plynule navazující ze severozápadu na Staré Město, od kterého je odděleno hradbami. Nové Město bylo založeno na konci 14. století a až do 18. století fungovalo jako samostatné město s vlastní správou, radnicí a kostelem. Většina barokních a klasicistních domů kolem Rynku Nowego Miasta, Novoměstského náměstí, byla během Varšavského povstání v roce 1944 zničena. Po válce pak byly zrekonstruovány do původní předválečné podoby. V současné době je Nové Město klidnou částí Varšavy s kouzelnými úzkými uličkami s mnoha restauracemi a kavárnami, rozšířenými do ulic zastíněnými zahrádkami. Do labyrintu uliček Nového města jsme se dostali Novoměstskou bránou a Barbakánem ze Starého města.

Ještě na ulici Nowomiejska jsme mohli po levé straně obdivovat Kościół św. Ducha, Kostel svatého Ducha. Nejdříve zde byl postaven ve 14. století dřevěný gotický kostel spolu s městskou nemocnicí. Kostel fungoval spíše jako nemocniční kaple. V 17. století převzali duchovní službu v nemocnici polští Paulíni, kteří založili při nemocnici klášter. Současná barokní podoba kostela odpovídá tomu, co postavili Paulíni koncem 18. století podle návrhu architektů Piola a Bellotti. Začátkem srpna se už téměř 300 let, rok co rok, odtud vydávají poutníci na největší pěší pouť k paulínskému klášteru Jasná Hora u Čestochové, na nejvýznamnější poutní místo Polska. Hned za kostelem stojí nejmenší budova ve Varšavě na adrese Długa 1. Tento historický dům z roku 1821 funguje jako novinový stánek.

Ulice Nowomiejska
Ulice Nowomiejska
Kościół św. Ducha
Kościół św. Ducha
Kościół św. Jacka
Kościół św. Jacka
3D malba na domě
3D malba na domě

Přešli jsme na ulici Freta. Po pravé straně stál Kościół św. Jacka, Kostel svatého Jacka. Byl postaven v barokním stylu v letech 1603 až 1639 za podpory varšavským měšťanů. Společně s kostelem založili Dominikáni, kteří sem přišli z Krakówa, i dominikánský klášter. Během Varšavského povstání zde byla povstalecká nemocnice. Pod troskami zemřely stovky raněných. Pokračovali jsme dál. Po pravé straně nás zaujal dům s malbou na fasádě znázorňující matku s dítětem v náručí. Dítě drželo zkumavku, ze které stoupal bílý a žlutý dým. Každý k jedné chemické značce prvku - Po, Polonium a Ra, Radium. V tomto domě se 7. listopadu 1867 narodila nositelka dvou Nobelových cen Marie Curie-Skłodowska. V současné době je v domě Muzeum Marie Curie.

Za křižovatkou s ulící Świętojerska se ulice Freta významně zúžila. Dovedla nás na Rynek Nowego Miasta, Novoměstské náměstí. Postaveno bylo v 15. století. Původně bylo obdélníkové a téměř dvakrát tak velké jako Rynek Stareho Miasta, Staroměstské náměstí. Uprostřed stávala radnice, která byla zbořena v roce 1818. Od 19. století je na naměstí litinový poklop s erbem Nové Varšavy - Panny s jednorožcem. Dominantou je Kościół św. Kazimierza, Kostel svatého Kazimíra. Tento kostel byl postaven v letech 1688 až 1692 podle projektu architekta Tylmana van Gameren. Založil ho Jan III Sobieski a jeho žena Maria Kazimiera jako poděkování za vítězství v Bitvě u Vídně. Během Varšavského povstání zde byla povstalecká nemocnice a pod troskami zemřely stovky raněných.

3D malba na domě
3D malba na domě
Rodný dům Marie Curie-Skłodowské
Rodný dům Marie Curie-Skłodowské
Ulice Freta
Ulice Freta
Kościół św. Kazimierza
Kościół św. Kazimierza

Šli jsme až na konec ulice Freta, na křižovatku s ulicemi Francizskańska, Zakroczymska a Kościelna. Stojí tady barokní Kościół św. Franciszka Serafickiego, Kostel svatého Františka. Stavěl se v několika etapách od roku 1679 do roku 1733. Vedle kostela stojí klášter z roku 1727. V 19. a na počátku 20. století měl klášter pohnutý osoud. Bylo zde vězení i sirotčinec a po potlačeném Varšavském povstání probíhaly na nádvoří kláštera popravy. V kostele jsou uloženy ve skleněné rakvi relikvie svatého Vitalise, které daroval františkánům v roce 1754 papež Benedykt XIV. Odbočili jsme doprava na ulici Kościelna, která nás dovedla na vyhlídku nad řekou Vislou. Vpravo, na konci ulice Piesza, jsme viděli Kościół św. Benona, Kostel svatého Benona.

Vlevo stála jedna z nejvýraznějších staveb nad řekou Vislou ve Varšavě, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Kostel Navštívení Panny Marie. Je to jeden z nejstarších kostelů ve Varšavě, postavený na počátku 15. století. Stojí na místě bývalého pohanského chrámu. Stal se chrámem řemeslníků a rybářů. V 15. a 16. století byl rozšířen na tři lodě a byla také postavena zvonice. Z 18. století jsou dvě kaple - Kaple Zvěstování Penně Marii a Kaple svaté Barbory. Chrám byl celkem dvakrát zničen. Nejdříve během švédské invaze v roce 1655 a podruhé během 2. světové války. Vedle kostela, na vyhlídce, byla 4. června 2014 odhalena socha Marie Curie Skłodowské za účasti francouzského a polského prezidenta. Socha stojí na podstavci o hraně 60 cm a je vysoká 1,9 m.

Kościół św. Francizska Serafickiego
Kościół św. Francizska Serafickiego
Kościół Nawiedz. Najśw. Marii Panny
Kościół Nawiedz. Najśw. Marii Panny
Multimedyalny Park Fontann
Multimedyalny Park Fontann
Multimedyalny Park Fontann
Multimedyalny Park Fontann

Z vyhlídky se nám naskytl nádherný pohled na řeku Vislu a parky ve čtvrti Praga na jejím pravém břehu - Ogród Zoologiczny, Zoologická zahrada a Park Praski, Pražský park. Vpravo za parkem byla vidět Bazylika katedralna Świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła, katedrální bazilika svatého Floriána a Michala. Po schodech jsme sestoupili dolů a před námi byl Multimedyalny Park Fontann, Multimediální park fontán. Tato turistická atrakce vznikla v roce 2011. Skládá se ze dvou kašen. Jedna má rozlohu 2200 m2, druhá 140 m2. Z 367 trysek stříká až 30000 litrů vody za minutu osvětlené téměř 300 LED světelnými zdroji. Vše je doprovázeno klasickou i moderní hudbou. Světlo a zvuk je jen v pátek a v sobotu ve 21:00 od května do září, v letních měsících ve 21:30.

Po schodech jsme vystoupali zpět na ulici Kościelna a po ulici Freta a Nowomiejska jsme se vrátili k Barbakánu ve Starém městě. Od něho jsme se vydali kolem hradeb s věžemi podél ulice Podwale na Plac Zamkowy. Sešli jsme kousek dolů směrem k Visle a prohlédli jsme si Pałac Pod Blachą. Poslední pohledy na Vislu, Stadion Narodowy a Kościół św. Anny ze zadní části. Potom jsme nasedli na ulici Krakowskie Przedmieście do autobusu a nechali se dovézt do části Centrum. Čekání na tramvaj nám zpříjemňovaly pohledy na okolní mrakodrapy a Pałac Kultury i Nauki. Potom už nás tramvaj č. 8 odvážela k parkovišti P+R Połczyńska, kde jsme měli auto. Přes Błonie, Sochaczew a Łowicz jsme dojeli do Kutna, kde probíhala evropská kvalifikace Junior League.

Fotogalerie: Nowe Miasto