STARE MIASTO

Část Varšavy

 /  / Reporáže z cest / Varšava 2014 / Stare Miasto

Stare Miasto, Staré Město tvoří historické centrum a nejstarší část Varšavy. Už ve třináctém století zde byl založen knížecí hrad s vesnicí obklopený hliněnými hradbami. Z té doby pochází i Staroměské náměstí a současné ulice Świętojańska a Nowomiejska. Později, ve 14. století, bylo Staré Město opevněno cihlovými hradbami. Během druhé světové války bylo téměř celé zničeno. Po válce proběhla rozsáhlá rekonstrukce s využitím původního materiálu a ozdobných prvků, díky které bylo varšavské Staré Město zapsáno v roce 1980 do Seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO. Jeho uličky mají středověkou atmosféru a jsou plné tradičních polských kaváren, restaurací a obchůdků. Do Starého města jsme se dostali z Ogród Saski po ulicích Trębacka a Krakowskie Przedmieście.

Před příchodem do Starého Města jsme po pravé straně míjeli Kościół św. Anny z roku 1454 a jeho zvonici z roku 1818. Došli jsme na Plac Zamkowy, Hradní náměstí. Ve směru k Visle stával Kościół i klasztor Bernardynek, Bernardinský kostel a klášter postavený na přelomu 16. a 17. století a zbourán v roce 1864. Už zdálky nás zaujal 22 m vysoký sloup - Kolumna króla Zygmunta III Wazy, Sloup krále Zikmunda III Vasy. Nechal ho postavit král Vladislav IV na počest svého otce krále Zikmunda III Vasy, který přestěhoval hlavní město z Krakówa do Varšavy. Na vrcholu sloupu stojí 2,75 m vysoká postava krále s mečem v pravé ruce symbolizujícím statečnost a křížem v levé ruce symbolizujícím připravenost bojovat se zlem. Sloup je nejvyšší a nejstarší světskou památkou ve Varšavě.

Plac Zamkowy
Plac Zamkowy
Zamek Królewski
Zamek Królewski
Pałac Pod Blachą
Pałac Pod Blachą
Kościół św. Anny
Kościół św. Anny

Dominantou Hradního náměstí je Zamek Królewski, Královský hrad. Na jeho místě stálo původně dřevohliněné hradiště ze 13. století. Počátky královského paláce se začaly psát v polovině 14. století, kdy byla založena zděná Wieża Wielka, Velká věž. Z podnětu knížete Janusze I. byl přistavěn Dom Wielky, Velký dům a následně v letech 1407 až 1410 zděný patrový palác. Rozšíření do tvaru pětiúhelníku se dočkal v 16. a 17. století za vlády Zikmunda III Vasy. Stal se královským sídlem, administrativním a kulturním centrem země. Zničen byl během válek se Švédy a opět přestavěn v 17. a 18. století. Za druhé světové války byl zničen. Obnoven byl až v 70. letech 20. století. V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce budov Arkady Kubickiego, Arkády Kubického.

Z Hradního náměstí jsme se ponořili do labyrintu uliček a měšťanských domů Starého města ulicí Świętojańska. Tady nás zaujaly dva kostely. Bazylika Archikatedralna, Katedrála sv. Jana, je považována za jeden z nejdůležitějších a nejbohatších kostelů v historii Polska. Dříve na jejím místě stávala dřevěná kaple, ve 14. století byla postavena jako farní kostel. Během let postupně nabývala na významu. Konaly se zde svatby, korunovace i pohřby králů. Jsou v ní hrobky kardinála, arcibiskupů, vévodů i polského krále. Druhým kostelem byl Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, postavený v letech 1609 až 1629. Tato pozdně renesanční stavba nás zaujala štíhlou věží a kopulí. V kostele se nachází velice cenný zázračný obraz a barokní socha Matki Bożej Łaskawej, patronky Varšavy.

Kolumna króla Zygmunta III Wazy
Kolumna króla Zygmunta III Wazy
Bazylika Archikatedralna
Bazylika Archikatedralna
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Rynek Starego Miasta
Rynek Starego Miasta

Přišli jsme na Rynek Starego Miasta, Staroměstské náměstí. Stálo tu už na přelomu 13. a 14. století. Dodnes má stejný tvar. Bývalo hlavním náměstím ve Varšavě. Pořádaly se zde oslavy, trhy, ale i tresty odsouzených. Dominantou náměstí bývala téměř po dobu 400 let obrovská radnice. Věž se čtyřmi bočními věžičkami měla hodiny, arkádovou lodžii a zakončena byla cibulovou věžičkou. Radnice byla zbořena v roce 1817. Na náměstí stojí bronzová socha mořské panny se štítem a mečem z roku 1855, symbol Varšavy. Zajímavá je vyhlášená restaurace Bazyliszek, Bazilišek. Ke zvířeti stejného jména, které hlídalo poklad, se váže legenda. Kdo se na něj podíval, ten zkameněl. Nakonec ho porazil krejčí, který baziliškovi nastavil zrcadlo. Zabila ho vlastní zbraň - zkameňující pohled.

Městské hradby
Městské hradby
Barbakán
Barbakán
Barbakán
Barbakán
Městské hradby
Městské hradby

Ulicí Nowomiejska jsme došli k hradbám na hranici Starého a Nového města. Je to vlastně výstava pod širým nebem ilustrující historii městského opevnění s modely věží a stěn. Informace o cihlových hradbách se objevila poprvé v roce 1339. Hradby se postupně rozšiřovaly. Mají délku 1,2 km a uzavírají oblast o rozloze 8,5 ha. Obranný systém tvoří nejen stěny, ale i brány (Krakowska, Poboczna, Nowomiejska), věže (Biała, Gnojna, Marszałkowska, Grodzka, Dworzańska, Żuraw), bašta (Prochowa), příkopy a mosty. Jeden z nich je i u Novoměstské brány, kde byl v roce 1548 postaven Barbakán pro její lepší obranu. Návrh předložil Giovanni Battista z Benátek. Barbakán byl na obranu města použit jen jednou, během švédského vpádu. Prošli jsme Barbakánem, bránou a po mostě do Nového Města.

Fotogalerie: Stare Miasto