OGRÓD SASKI

Park ve Varšavě

 /  / Reporáže z cest / Varšava 2014 / Ogród Saski

Ogród Saski, Saská zahrada, je jedním z nejstarších polských parků, rozkládající se na ploše 15,49 ha. Byla založena na přelomu 17. a 18. století polským králem Augustem II Silným v bezprostřední blízkosti barokního Saského paláce. Zahrada byla vytvořena ve francouzském stylu podle vzoru zahrad ve Versailles a byla součástí tzv. Saské osy. V roce 1727 byla otevřena pro všechny návštěvníky. Hlavní osa zahrady vedla od Saského paláce alejí s mnoha sochami až k bohatě zdobené železné bráně. V 19. století byla část zahrady přeměněna v anglický park. V době okupace byla přes zahradu vedena ulice Marszałkowska. V roce 1944, kdy bylo potlačeno Varšavské povstání, byly stavby v zahradě zničeny. Po druhé světové válce byla zahrada částečně obnovena.

Do zahrady jsme vstoupili na rohu ulic Marszałkowska a Królewska. Parkem jsme došli k hlavní promenádě v místě, kde je pamětní deska připomínající proslov maršála Józefa Piłsudskiego k Varšavanům v roce 1921 po návratu z rusko-polské války do Varšavy. Vyjádřil uznání za vlastenecké postoje v památných srpnových dnech roku 1920, kdy proběhla bitva u Varšavy, zvaná Zázrak na Visle. Pokračovali jsme hlavní alejí, lemovanou barokními sochami mytologických postav. Vytvořili je varšavští sochaři pod vedením Jana Jerzyho Plerscha v první polovině 18. století. Z původních 70. soch se jich dochovalo 21. Část jich byla v roce 1794 peřevezena do Letního paláce v Petrohradě. Obdivovali jsme stromy staré i více jak 200 let. Vše bylo sladěno s krátce střiženými trávníky a květinovou výzdobou.

Wodozbiór
Wodozbiór
Fontánka s chlapcem a labutí
Fontánka s chlapcem a labutí
Barokní sochy
Barokní sochy
Barokní socha
Barokní socha

Udělali jsme malou odbočku k jezírku. Tuto část zahrady navrhl v 19. století Henryk Marconi ve stylu romantického anglického parku. Uprostřed jezírka je socha chlapce s labutí vytvářející malou fontánku. Pochází z doby, kdy bylo jezírko v letech 1862 až 1878 vypuštěno a utěsněno hlínou a kamením. Za jezírkem stojí na uměle vyvýšeném místě Wodozbiór, rotunda po vzoru chrámu bohyně Vesty v Tivoli z roku 1854. Sloužila k zásobování městských hydrantů a fontán vodou z Visly. Po válce byla obnovena téměř do původní podoby. V současné době zabezpečuje požární ochranu nedalekého Velkého divadla. Na kopci stojí také pamětní kámen z roku 1927, připomínající dvousté výročí otevření zahrady pro veřejnost. Od jezírka jsme se vrátili zpět ke kolonádě.

Před námi bylo další velkolepé dílo podle návrhu Henryka Marconi - Wielka fontanna, Velká fontána. Tato empírová fontána pochází z roku 1855. Původně byla součástí systému propojujícího tři fontány - Velkou fontánu v Saské zahradě, fontánu na Divadelním náměstí a sloup Zikmunta na Staroměstském náměstí ve Starém městě. Voda přetékala z jedné fontány do druhé. Fontána nebyla během druhé světové války vážně poškozena. Je ve tvaru kalichu, uprostřed kterého je hlavní pramen. Ten je doplňován vodou tryskající z úst čtyř delfínů. Voda pak přetéká přes okraj kalichu do bazénu fontány. V roce 2007 prošla fontána velkou rekonstrukcí. V současné době je průtok vody řízen počítačem a večer je fontána nasvětlena. Hned vedle stojí Zegar słoneczny, sluneční hodiny z roku 1863.

Fontanna Wielka
Fontanna Wielka
Fontanna Wielka
Fontanna Wielka
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Hrob neznámého vojína
Hrob neznámého vojína

Ze Saské zahrady jsme přešli na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. V místě tohoto náměstí bylo původně nádvoří Saského paláce. Saský palác byl zničen ustupujícími nacisty v roce 1944. Zachoval se jen fragment západního průčelí, ve kterém se nachází hrob neznámého vojína. Ten byl ve Varšavě založen už v roce 1925. Po válce byl přestavěn a znovu odhalen v roce 1946. Další rekonstrukce se dočkal v roce 2010. U hrobu neznámého vojína stojí 24 hodin denně dvoučlenná čestná stráž tvořena vojáky polské armády. Každou neděli ve 12:00 zde probíhá slavnostní střídání stráží. Přes ulici Królewska jsme se dívali na náměstí Stanislawa Malachowskiego, na kterém stojí Zachęta, Národní galerie umění. Za ní se ukazoval Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.

Zachęta
Zachęta
Metropolitan 2
Metropolitan 2
Fontánky na nádvoří Metropolitanu 2
Fontánky na nádvoří Metropolitanu 2
Teatr Wielki
Teatr Wielki

Z náměstí Marszałka Józefa Piłsudskiego jsme přešli na nádvoří budovy Metropolitan. Tuto prosklenou administrativní budovu navrhl jeden z největších současných architektů Norman Foster. Na nádvoří jsou fontány řízené počítačem. Budova je navržena pro maximální úsporu energie a je šetrná k životnímu prostředí. Z budovy Metropolitanu jsme vyšli přímo za Teatr Welki, Velké divadlo. Je sídlem Polské národní opery a Polského národního baletu. Divadlo bylo postaveno v letech 1825 - 1833. Během obléhání a bombardování Varšavy v roce 1939 byla budova celá zničena. Zachovalo se jen klasicistní průčelí budovy. Po válce byla budova obnovena a rozšířena. Od divadla jsme přešli po ulici Trębacka na Krakowskie Przedmieście, které nás dovedlo do Starého města.

Fotogalerie: Ogród Saski