KUTNO

Město v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2014 / Kutno

Na pomezí historického Mazovska, Kujavska, Lučicka a Velkopolska, na západním okraji Kutenské planiny, se v samotném středu Polska rozkládá město Kutno. Administrativně patří do Lodžského vojvodství. Je křižovatkou mezinárodních železničních a silničních cest vedoucích napříč Polskem z rakouské Vídně do polského Gdaňsku a z ruské Moskvy do německého Berlína. Kutnem protéká řeka Ochnia. Ve městě se nachází několik památek, kostelů a parků. Každoročně se zde konají na začátku září Slavnosti růží s Růžovým jarmarkem, několika koncerty a s dětskými atrakcemi. Své místo má v Kutně také sport. Celosvětově známé je baseballové Evropské centrum Little League s tribunami o kapacitě 2x 2000 diváků. Fotbalisti a atleti jsou doma na stadionu Henryka Reymana s kapacitou 3500 diváků.

Oblast byla osidlovaná v období Lužické kultury. Obyvatelé osady na řece Ochnii žili v dřevěných srubech už v 5. století před naším letopočtem. Obdělávali tady půdu a chovali hospodářská zvířata. Během římského vlivu se tady nacházela dvě sídliště Převorské kultury. Zdejší obyvatelé čile obchodovali s Římskou říší. Oblastí vedla pravděpodobně jedna z větví obchodní jantarové stezky. Římští obchodníci se tady zastavovali aby zde přespali, dokoupili potraviny, ale také hojně obchodvali s místním obyvatelstvem. Po vpádu kočovných hunských kmenů se v 5. století tato sídliště pravděpodobně rozpadla. Pozemky, které nikdo neobdělával, začaly zarůstat lesy. Oblast byla opět osídlená za Piastovského státu, kdy osady vznikaly jako podhradí. Vedla tudy obchodní stezka z Kališe a Lučice do Mazovska. Kutno bylo poprvé zmíněné v roce 1386, jako město v roce 1432.

Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Královská ulice
Královská ulice
Ulice Szaloma Asza
Ulice Szaloma Asza

Mikołaj z Kutna založil koncem 15. století nemocnici pro chudé. V Kutně vznikla farní škola a v roce 1504 získalo právo pořádat jarmark a provozovat mýtnici. První zprávy o místních Židech pocházejí z roku 1513. Panství majitelů Kutna - Kucieńských - se rozvíjelo v 16. století. Město prodali až v roce 1701 Zamoyským. V roce 1750 byl v Kutně postavený Poštovní palác, protože od roku 1748 tudy nově vedla trasa saské pošty. Obrovské škody způsobil požár v roce 1753. Nový erb získalo Kutno v roce 1766. V roce 1767 byl zavedený právní status židovského obyvatelstva. V roce 1774 vypukl opět požár, po kterém se začaly stavět zděné domy. V roce 1775 získal Kutno Stanisław Kostka Gadomski. Do města přicházeli řemeslníci a obchodníci, židovské obyvatelstvo získalo mnoho práv. V roce 1791 koupil Kutno Walenty Rzętkowski.

Náměstí Marszalka J. Pilsudskiego
Náměstí Marszalka J. Pilsudskiego
Městský úřad
Městský úřad
Regionální muzeum
Regionální muzeum
Fontána na náměstí
Fontána na náměstí

V roce 1793 získalo Kutno Jižní Prusko, které zavedlo vlastní administrativní systémy. V roce 1807 navštívil město Napoleon při cestě do Tylže. Tam podepsal Tylžskou smlouvu, na základě které vzniklo Varšavské vojvodství. V roce 1808 vypukl další ničivý požár. Po rozdělení Varšavského vojvodství v roce 1815 se stalo Kutno součástí Polského království. Významným počinem v roce 1823 bylo rozsvícení deseti luceren. Obyvatelé Kutna se aktivně účastnili listopadového povstání v roce 1830. V roce 1844 byla ve městě otevřená krajská nemocnice. Rozvoj města pozvedla železniční trať z Varšavy do Bydhoště, která v roce 1862 vedla přes Kutno. Po 1. světové válce se město opět stalo součástí Varšavského, od roku 1939 Lodžského, od roku 1975 Plockého a od roku 1999 Lodžského vojvodství.

Během pobytu v Kutně jsme trávili čas především na tribuně a sledovali probíhající turnaj Junior League. Našli jsme si ale čas i na výlety do Varšavy, hlavního města Polska, do historického města Leczyca, do vesnic Tum, Kwiatkówek a Besiekiery. Několikrát jsme se vydali i do Kutna, kde jsme obdivovali kostel sv. Vavřince, postavený na místě původního kostela v 19. století v novogotickém stylu. Po Královské ulici jsme došli až na náměstí Marszalka Józefa Pilsudskiego, kde stála stará radnice postavená ve stylu klasicismu v 19. století. V současné době v ní sídlí Regionální muzeum. Z dalších památek je zajímavý kostel sv. Stanislava postavený pravděpodobně už ve 13. století. V roce 1940 zřídili němci na předměstí ghetto v místě cukrovaru z roku 1865. Pałac Saski pochází z roku 1750, kdy vznikl jako poštovní palác. Na okraji parku Wiosny Ludóv vzniklo v roce 1840 Mauzoleum Mniewských.

Fotogalerie: Kutno