MOTOVUN

Město na Istrii

 /  / Reporáže z cest / Chorvatsko 2015 / Motovun

Při cestě z Humu jsme v údolí řeky Mirna odbočili ze silnice D44 na silnici 5007, která nás dovedla k parkovištím pod Motovunem. Vzhledem k tomu, že už bylo přibližně půl čtvrté odpoledne, podařilo se nám zaparkovat o něco výše, na ulici Anhelo Garbizza, pod kostelem Blažene Djevice Marije z roku 1520. Ve stánku na křižovatce s ulicí Gradiziol jsme si zakoupili palačinku a vydali jsme se po ulici Gradiziol nahoru do Motovunu, nejlépe zachovalé středověké pevnosti na Istrii. Stejně jako Buzget, je Motovun městem lanýžů. V okolních lesích rostou v létě a začátkem podzimu černé lanýže, koncem podzimu a v zimě dražší a chutnější bílé lanýže. Sbírají se pomocí vycvičených psů. Motovun je známý také dobrým vínem a Mezinárodním filmovým festivalem zaměřeným na filmy vzniklé v malých a nezávislých produkcích.

Název Motovun je keltského původu. Montona znamená město na hoře. Už v prehistorických dobách vybudovaly na jeho místě ilyrské a keltské kmeny svá opevnění a na náhorní plošině byly nalezeny pozůstatky kultury z poloviny doby bronzové. Po roce 177 př.n.l. ztratil Motovun a jeho opevnění v době římské nadvlády svůj původní význam. Během staletí se vlády nad Motovunem měnily. Poprvé byl název města, jako jeden z největších hradů, zmíněn v roce 804. Od druhé poloviny 13. století za benátské vlády začaly vznikat nejvýznamnější památky. Motovun se stal důležitým strategickým místem. V roce 1525 bylo město uvedeno na nejstarší mapě Istrie Pietra Coppa. Po pádu Benátek v roce 1797 získali moc nad Motovunem střídavě Rakousko a Itálie a v roce 1945 ho získala Jugoslávie. Po roce 1991 připadl Chorvatské republice.

Motovun
Motovun
Toranj novih vrata
Toranj novih vrata
Vrata kaštela
Vrata kaštela
Crkva Sv. Stefana i zvonik
Crkva Sv. Stefana i zvonik

Stoupali jsme kamennou ulicí Gradiziol. Jedná se o nejnovější část Motovunu. Některé domy měly zachovaný erb na fasádě. Pomalu jsme došli k nejstarší části města, obklopeného hradbami ze 13. až 14. století opevněnými čtvercovými obrannými věžemi. Do města jsme vstoupili městskými bránami ve věží z 11. století. Současnou podobu získaly v roce 1445 a 1607. Na průčelí je šest erbů a na vrcholu kamenný benátský lev sv. Marka. Ocitli jsme se na náměstí Piazza Josef Ressel, pojmenovaném po vynálezci lodního šroubu, který v Motovunu žil. Po levé straně bylo zadní průčelí bývalého Městského paláce z roku 1256, přestavěného v letech 1334, 1448 a 1659. Na této straně byly také brány s několika erby umístěnými na fasadě nad nimi. Došli jsme k Městské lodžii ze 17. století. Na tomto místě už byla lodžie v roce 1331. Byl z ní nádherný výhled na západní část Istrie a do údolí řeky Mirna.

Starou gotockou branou jsme vešli na hlavní náměstí Trg Andrea Antico. V jeho pravé části stál palác Polesini ze 17. století. Před ním byla terasa se staletými kaštany a hrdlem cisterny z roku 1322. Levé části náměstí dominoval barokní kostel sv. Štěpána z roku 1614. Vedle něj stála zvonice ze 13. století. Zbytek náměstí obklopovaly paláce. Zaujalo nás také hrdlo cisterny z 15. století. Prošli jsme se po hradbách s nádhernými výhledy do okolní krajiny. Míjeli jsme Lví věž a Velkou věž, v závěru potom věž Carrara a věž Franca. Došli jsme zpět k paláci Pollesini, prošli dolů městskou branou k lodžii a vstoupili vlevo do ulice Borgo. Nachází se v předměstí Motovunu z 15. století. V té době bylo opevněné. Obdivovali jsme kostel sv. Cipriána z 15. století, rektorský dům z roku 1622 s krásným vchodem se dvěma erby a kamenným nápisem nad ním, rodinné domy Donato s erbem na fasádě a Basilisco z roku 1761.

Istrijské vnitrozemí
Istrijské vnitrozemí
Hradby
Hradby
Crkva Blažene Djevice Marije
Crkva Blažene Djevice Marije
Gradiziol
Gradiziol

Kamennou ulicí Gradiziol jsme sešli dolů ke hřbitovu, před kterým jsme odbočili k parkovišti na ulici Anhelo Garbizza. Po silnici 5007, D44, 5209, D200 a D300 jsme přes Buje dojeli zpět do Umagu a následně do Sol Polynesia. Zbytek dne jsme strávili relaxací u moře na Katoro Beach a poznáváním podmořského světa na nedalekých útesech.

Fotogalerie: Motovun