GROŽNJAN

Město na Istrii

 /  / Reporáže z cest / Chorvatsko 2015 / Grožnjan

Na další odpolední výlet jsme se vypravili do města Grožnjan, města umělců v istrijském vnitrozemí, protkaného množstvím kouzelných úzkých uliček a obehnaného středověkými hradbami. Stejnou cestou jako do Humu a Motovunu jsme jeli ze Sol Polynesia po Savudrijska ulica a Jadranska ulica na okraj Umagu a odtud z kruhového objezdu po silnici D300 a D200 do Buje. Z Buje jsme pokračovali po silnici 5008 do Grožnjanu. Tady jsme zaparkovali na parkovišti u hřbitova. Kolem kaple sv. Ducha z roku 1598, zrestaurované v roce 1799, a kostela sv. Mikuláše z 19. století jsme došli ke kostelu sv. Kosmy a Damiána z roku 1554. Nad kostelem se tyčila zvonová stolice bez zvonů. Před vchodem byl přístřešek podepřený osmi sloupy. Naproti kostela nás zaujal historický lis. Do města jsme vstoupili Velkou branou z 15. století zdobenou erby rektorů z 15. a 16. století.

Grožnjan byl osídlený už v neolitu jako hradiště. Dodnes je okolí poseté zbytky pevností starověkých Histrů, původem ilyrského kmene. V době římské sloužil Grožnjan jako pevnost. Poprvé byl zmíněný v darovací listině z roku 1102. Castrum Grisiniana bylo městským centrem obklopeným vinicemi, olivovými háji a sady. Se světem ho spojovalo údolí řeky Mirna a zaniklý přístav Baštija. Grožnjan vlastnil Aquilejský patriarchát, Kaštel Petrapilosa a také furlandští feudálové. V letech 1358 až 1797 byl Grožnjan pod nadvládou Benátské republiky. V roce 1360 až 1367 byl opevněný silnými hradbami, posílenými v roce 1446. Po morové epidemii v roce 1630 byl téměř opuštěný. V roce 1797 přešel pod Rakouské císařství, v roce 1805 pod Italské království a v roce 1813 pod Habsburskou monarchii. V roce 1918 opět pod Italské království. Po II. světové válce ho získala Jugoslávie a v roce 1991 Chorvatská republika.

Lodžie se sýpkou
Lodžie se sýpkou
Palác Spinotti Morteani
Palác Spinotti Morteani
Kaštel Grožnjan
Kaštel Grožnjan
Vyhlídka
Vyhlídka

Po vstupu do města jsme po pravé straně spatřili benátskou lodžii se sýpkou z roku 1557. Uvnitř se nachází městská Galerie Fonticus. Ulicí Umberta Gorjana jsme pokračovali podél barokně klasicistního paláce Spinotti Morteani z roku 1681. Byl sídlem statkářů a městských notářů. Došli jsme ke hradu. Kaštel Grožnjan byl poprvé zmíněný v roce 1102. Sídlili v něm feudálové a od roku 1359 se stal sídlem benátských podestů a kapitánů. Uvnitř se nechází koncertní síň. Naproti hradu stál kostel sv. Vida, Modesta a Krescencie, poprvé zmíněný v roce 1310. Jsou v něm umístěny varhany z roku 1846. Přilehlá zvonice je vysoká 36 m. Z vyhlídkové terasy před kostelem jsme pozorovali istrijské vnitrozemí. Ulicí Grisia mezi kostelem a poštou jsme se vnořili do úzkých kamenných uliček.

Nahlédli jsme do ulice 1. svibnja podél vysoké stěny kostela. Postolarskou ulicí jsme dohlédli až k bráně na okraji náměstí Trg Ferrucia Poiania. Nahlédli jsme do ulice Vincenta iz Kstva. Sestoupili jsme na náměstí Trg Ruggera Paladina, kde nás zaujal krámek Aura s tradičními produkty. Nahlédli jsme do ulice Vladimira Gortana a pokračovali do souběžné Kovačka ulica. Tady jsme objevili starou kovárnu z roku 1406. Kováři si jí mohli pronajmout od města, aby v ní kovali různé předměty. Za budovou kovárny jsme si prohlédli další budovy a uličky, poseděli na kamenné lavičce a pokochali se z další vyhlídky na istrijské vnitrozemí. Prohlédli jsme si ulici Brace Corva a sešli jsme na náměstí Trg Glagoljaša. Odtud jsme pokračovali po Ulica uz zidine a podívali se do Ulica Mira.

Stará kovárna
Stará kovárna
Ulica Brace Corva
Ulica Brace Corva
Ulica iz zidine
Ulica iz zidine
Kostel sv. Kosmy a Damiána
Kostel sv. Kosmy a Damiána

Došli jsme na náměstí Trg Cornera. Tady stál renesanční Rohový dům postavený v roce 1567. Pokračovali jsme po Ulica Mate Gorjana po okraji náměstí Ruggera Paladina a z vyhlídky Šatalište Belvedere jsme sledovali istrijské vnitrozemí na východě. Došli jsme na náměstí Trg Ferrucia Poiania. Tady stála vyhlášená restaurace Konoba Pintur. Odtud už to bylo jen kousek k městské bráně a na parkoviště za kostelem sv. Mikuláše. Po silnici č. 5008 jsme dojeli přes Triban do Buje, kde jsme zaparkovali pod policejní stanicí a vypravili jsme se na prohlídku tohoto města.

Fotogalerie: Grožnjan