MĚSTSKÉ SKÁLY

Skalní útvary u Šumperka

 /  / Reporáže z cest / Králický Sněžník 2007 / Městské skály

Pršelo celou noc i ráno. Po brzkém obědě jsme se rozhodli pro návštěvu plaveckého bazénu v Šumperku. Kolem Žlebských vodopádů jsme sjeli k Moravě na silnici č. 312 a po ní jsme pokračovali do Hanušovic. Odtud po silnici č. 446 přes Kopřivnou a Bratrušov do Šumperku. Silnice 446 nás přivedla až na křižovatku se silnicí první třidy č. 11, kterou jsme přejeli rovně a dojeli jsme ke krytému bazénu na Lidické ulici. Zaparkovali jsme před bazénem. Tento bazén byl klasického obdélníkového tvaru o délce 25 m. Strávili jsme tady hodinu. Když jsme vyšli ven, pošimralo nás sluníčko na tváři a tak jsme se rozhodli pro malý výlet. Po silnici č. 11 jsme vyjeli směrem na Rapotín ze Šumperka a odbočili jsme do místní části Nové Domky, kde jsme zaparkovali. Odtud to už bylo kousek k rozcestníku U Nových Domků.

Vydali jsme se po zelené a modré turistické značce do Městského lesa. Tento les byl bohatý na houby. Došli jsme k rozcestníku Tulinka, kde se křížily tři trustické značky - modrá, zelená a žlutá. Pokračovali jsme k rozcestníku Pod lomem, kde jsme se od modré turistické značky odpojili. Pokračovali jsme už jen po zelené turistické značce, která nás dovedla ke studánce Nad Tulinkou. Voda tady vyvěrá pod skálou a odtéká do Holubího potoka. Pokračovali jsme k rozcestí se žlutou turistickou značkou před opuštěným lomem Ostředek. Dříve se tady těžila rula. U rozcestníku Nad lomem jsme žlutou turistickou značku opustili a po zelené turistické značce jsme došli k Městkým skálám. Jedná se o soustavu útesů a věží, častý cíl vycházek obyvatel Šumperka. Jižní vrchol je 681 m nad mořem a necelých 500 m vzdálený severní vrchol 689 m nad mořem.

Žebřík na vyhlídku
Žebřík na vyhlídku
Vyhlídka Městské skály
Vyhlídka Městské skály
Šumperk
Šumperk
Břidličná hora (1358 m)
Břidličná hora (1358 m)

Na skalní věži jižního vrcholu byl vybudovaný vyhlídkový altán, ke kterému jsme se dostali po žebříku. K dispozici jsme měli výhled na Šumperk, Hanušovickou vrchovinu a Hrubý Jeseník s Břidličnou horou. Vzpoměli jsme si, jak jsme ji zdolávali v roce 2006 - Břidličná hora. Po důkladné prohlídce a odpočinku jsme pokračovali po zelené turistické značce k severnímu vrcholu a k rozcestí Nad skálami. Tady jsme dosáhli nejsevernější části naší cesty a začali jsme se po žluté turistické značce vracet zpět. Cestu nám lemovaly žluté kvítky třezalky tečkované. Došli jsme k Voštinové skále složené z horniny pegmatitu a ruly. Nabídla nám výhled na Hanušovickou vrchovinu a jeden z jejích vrcholů Háj (631 m). Pokračovali jsme kolem studánky a kolem vrcholu Kokrháč (593 m) k nám už známému rozcestníku Nad lomem. Cestu nám zkřížil slepýš křehký.

Voštinová skála
Voštinová skála
Háj (631 m)
Háj (631 m)
Hrubý Jeseník
Hrubý Jeseník
Kokeš (518 m)
Kokeš (518 m)

Chvíli jsme šli společně se zelenou turistickou značkou a od rozcestníku už jen po žluté turistické značce do sedla pod Kokešem v nadmořské výšce 483 m a ke skále Kokeš (518 m). Stejně jako Voštinová skála je složená z horniny pegmatitu a bioticko-muskovitických rul. Měli jsme odtud nádherný výhled do údolí Desné a na Hrubý Jeseník za ním, konkrétně na Pradědskou hornatinu. Před námi byly vrcholy Mravenečník (1343 m), Dlouhé Stráně (1353 m), Praděd (1491 m), Vysoká hole (1464 m) a Břidličná hora (1358 m). Viděli jsme i Městké skály a Mohelnickou brázdu. Až jsme se dostatečně porozhlédli, sešli jsme k rozcestníku v sedle Tulinka a odtud po zelené a modré turistické značce zpět do Nových Domků k zaparkovanému autu. Přes Bratrušov, Kopřivnou a Hanušovice jsme dojeli zpět do Žlebu.

Fotogalerie: Městské skály