KRÁLICKÝ SNNĚŽNÍK

Vrchol v Králickém Sněžníku

 /  / Reporáže z cest / Králický Sněžník 2007 / Králický Sněžník.

Hned první výlet jsme si naplánovali na nejvyšší vrchol stejnojmenného pohoří, na Králický Sněžník. Rozhodli jsme se ho zdolat po naučné stezce Králický Sněžník z Horní Moravy. Část této naučné stezky jsme už prošli v roce 2005 během výletu Hora Matky Boží a Morava. Vrchol Králického Sněžníku jsme už zdolali druhou větví této naučné stezky od chaty Návrší také v roce 2005, během výletu Králický Sněžník. Ze Žlebu jsme sjeli kolem Žlebských vodopádů dole k Moravě a proti jejímu toku jsme přes Vlaské a Horní Hedeč dojeli do Červeného Potoka. Tady jsme odbočili na místní komunikaci, po které jsme dojeli do Dolní Moravy a následně její místní části Horní Moravy. Zaparkovali jsme na parkovišti u začátku naučné stezky v nadmořské výšce 695 m. Naučná stezka má 15 zastavení a jejím znakem je silueta slůněte.

Horní tok řeky Moravy tvoří historickou hranici mezi Čechami a Moravou. U úvodní informační tabule jsme se dozvěděli něco o naučné stezce. Vydali jsme se proti proudu řeky Moravy. Kolem jezu jsme došli k další informační tabuli, která nás seznámila s historií údolí Moravy. Po mostku jsme přešli na druhý břeh a došli jsme k odbočce k Mléčnému pramenu v nadmořské výšce 725 m. Jedná se o krasový pramen, jehož zdrojnicí je potok Poniklec. Své jméno získal podle bílé barvy vody po povodních. V krasové oblasti pod Králickým Sněžníkem se nachází i několik jeskyní - Tvarožné díry, Mramorová jeskyně a Patzeltova jeskyně. Překročili jsme Kamenitý potok a uviděli most na cestě vedoucí k Mléčnému pramenu a o kousek dál vodopád Mléčného pramene. Další informační tabule nás seznámily s geomorfologií, geologií a s lesním hospodářstvím.

Naučná stezka Králický Sněžník
Naučná stezka Králický Sněžník
Morava
Morava
Lavinová dráha
Lavinová dráha
Chata Sněžná
Chata Sněžná

Došli jsme k Lichtenštejnskému památníku z roku 1898. Postavili ho ke 40. výročí panování knížete Jana II. z Lichtenštejna, majitele zdejšího panství. Na památníku byl ještě nápis z roku 1908 připomínající 50. výročí. Pod Tvarožnými dírami a koňským hřbetem (991 m) jsme se postupně seznámili s informacemi o lesu, původu smrkových porostů a přirozené horské smrčiny. Poznávali jsme místní faunu - motýla okáče rosičkového, plže skalnici lepou a brouka klihoroha devětsilového. Vystoupali jsme až do výšky 1160 m, kde jsme obdivovali Lavinovou dráhu, která vedla od pramene Moravy směrem do údolí Moravy. Tato bezlesá proluka byla v současné době zarostlá kapradinovým porostem. Poslední doložené laviny zde spadly koncem března 1962 a v polovině února 1999. Z hlediska flóry se jedná o nejbohatší lokalitu Králického Sněžníku.

Socha slůněte
Socha slůněte
Údolí Moravy
Údolí Moravy
Pramen Moravy
Pramen Moravy
Králický Sněžník (1423 m)
Králický Sněžník (1423 m)

Pokračovali jsme ke Sněžné chatě (1210 m). Od chaty jsme měli nádherný výhled zleva na Mokrý hřbet s vrcholy Stříbrnická (1250 m), Černá kupa (1295 m), Sušina (1321 m), Podbělka (1308 m) a Uhlisko (1240 m), zprava na Malý Sněžník (1326 m), Hleďsebe (1190 m), Trójmorski Wierch (1145 m) a mezi nimi údolí Moravy. Na obzoru jsme viděli Hanušovickou vrchovinu a okraj Orlických hor se Suchým vrchem (995 m). Vystoupali jsme dál k chatě Franciska. Nazývá se také Františkova chata a sídlí v ní Horská služba ČR. Odtud to bylo jen 100 m na hřebenovku. Po ní jsme už pomalu začali stoupat na vrchol Králického Sněžníku. Opustili jsme les a před námi byla kamenná socha slůněte z roku 1932, symbolu Králického Sněžníku. V jeho blízkosti stávala Lichtenštejnova chata, která byla otevřena v roce 1912. Po válce chátrala a nakonec byla v roce 1971 stržena a zůstala jen socha slůněte.

Odtud to bylo jen kousek k pramenu Moravy v nadmořské výšce 1380 m s nádherným pohledem na údolí, kterým protéká. Od pramene Moravy jsme vystoupali posledních 44 výškových metrů na vrchol Králického Sněžníku. Ten lákal odedávna k výstupu nejen milovníky hor, ale i významné osobnosti. V roce 1765 na něj vystoupil pruský princ Jindřich, v roce 1780 císař Josef II. a v roce 1840 nizozemský král Vilém I. Nizozemský a jeho dcera princezna Marianna Oranžská. Od roku 1899 tady stála 33,5 m vysoká kamenná rozhledna. Po válce chátrala a v roce 1973 byla odstřelena. Zbyla po ní jen hromada kamenů. Kousek od vrcholu stojí trojmezní kámen Českého království, Moravského Markrabství a Kladského hrabství. Stejnou cestou po naučné stezce jsme sešli dolů do Horní Moravy a autem do Žlebu.

Fotogalerie: Králický Sněžník