SIDE

Město v Turecku

 /  / Reporáže z cest / Turecko 2019 / Side

V sobotu jsme se zúčastnili výletu organizovaného cestovní kanceláří Exim Tours. Cílem bylo antické městečko Side a plavba po řece Manavgat. Cena výletu byla € 35,00. Autobusem jsme se přemístili od hotelu Tac Premier Hotel & Spa ve městě Alanya přibližně 60 km směrem na západ po silnici D400. Po cestě jsme se zastavili ve zlatnictví, kde jsme měli možnost si zakoupit šperky místní výroby. Nikdo nás k nákupu nenutil, ale byla to čistě komerční akce. Prodávající byli ochotni jít s cenou i hluboko pod polovinu ceny původní, nebudilo to v nás moc důvěry. Každopádně po návštěvě zlatnictví už začal samotný poznávací zájezd. Zaparkovali jsme na velkém parkovišti severovýchodně od Side. Tady jsme se mohli svézt na velbloudech a zakoupit si např. zmrzlinu. Prodavač překypoval humorem, takže než našla zmrzlina zákazníka, udělal s ní mnoho krkolomných kousků.

Side bylo založeno přibližně v 7. století př.n.l. řeckými přistěhovalci, kteří postupně přijali jazyk místních obyvatel. Díky přístavu se stalo jedním z nejvýznamnějších měst Pamfýlie, regionu na jižním pobřeží Malé Asie. Město postupně ovládla Lýdie a Persie. V roce 333 př.n.l. ho dobil Alexandr Veliký, v roce 78 př.n.l. ho získali Římané. Side se stalo centrem středomořského obchodu s otroky. Město prosperovalo a v tomto období vznikly nejvýznamnější památky. Po rozpadu římské říše ho ovládla byzantská říše. Od 4. do 10. století nastal jeho úpadek, z důvodu nájezdu kočovníků, válek i zemětřesení. Obyvatelé město opustili. V 19. století se ve městě usadili Turci, kteří opustili Krétu po jejím připojení k Řecku. Od poloviny 20. století zde začal nabývat na významu cestovní ruch a Side se stalo jedním z vyhledávaných středisek Turecké riviéry.

Monumentální fontána, Nymphaeum
Monumentální fontána, Nymphaeum
Kolonáda do Biskupského paláce
Kolonáda do Biskupského paláce
Zbytky domů
Zbytky domů
Agora, tržiště
Agora, tržiště

Z parkoviště jsme se vydali do historického centra. Jako první památku jsme obdivovali fontánu Nymphaeum, ještě před městskými hradbami. Systém zásobování obyvatel vodou ve starověkém Side hrál důležitou roli. Akvadukt dodávající vodu do Side byl postavený na konci 2. století. Vodu přiváděl z řeky Manavgat. Fontána Nymphaeum byla postavena ve stejném období jako akvadukt. V době největšího rozkvětu měla fontána tři patra a bohatě zdobenou fasádu nad vodní nádrží. Do současné doby se zachovalo nejnižší patro se třemi výklenky. Sochy a reliéfy byly přemístěny do muzea v Side. Naproti fontány stály zbytky Hlavní brány. Pokračovali jsme dál ke kolonádové ulici se zachovalými zbytky sloupů, vedoucí k Biskupskému paláci a Východní bráně. Odtud už jsme šli podél zbytků domů směrem k antickému divadlu.

Před divadlem stála Agora. Tady byl komerční život Side nejrušnější. Bylo to tržiště, kde se prodávalo zboží, ale i otroci. Probíhaly tady nejen ekonomické, ale i politické, náboženské a kulturní aktivity města. Zaujala nás kruhová stavba s původně dvanácti nažloulými sloupy. Jednalo se o chrám Tyché, bohyně šťastné náhody, pocházející ze 2. století stejně jako Agora. V rohu tržíště stála latrína. Naproti přes ulici stály lázně z 5. století, ve kterých je v současné době muzeum. Za tržištěm stálo antické divadlo ze 2. století. Je nejvýznamnější stavbou v Side. Hlediště nebylo vyhloubené do svahu, ale vystavěno do výšky z kamene. Mělo celkem 49 řad sedadel, nad kterými byla ještě galerie. Pojmout mohlo až 15 tisíc diváků. Jeviště se v minulosti zřítilo a materiál sloužil k výstavbě městských budov.

Chrám Tyché
Chrám Tyché
Hlediště Antického divadla
Hlediště Antického divadla
Městské lázně, muzeum
Městské lázně, muzeum
Vespasiánova fontána
Vespasiánova fontána

Pokračovali jsme dál k centru a došli jsme k Vestpasiánově bráně. Tato monumentální brána vedla v římských dobách do centra Side. Současná výška brány je 13,5 m, ale ve starověku byla mnohem vyšší. Kladí nad branou neslo kdysi sochu představující dvoukolový vůz tažený čtyřmi koňmi. Ve 4. století byl oblouk částečně zazděný. Elegantní budova přiléhající k této bráně byla postavena na počest císaře Vestpasiána, což potvrzuje nápis umístěný na budově. Vestpasiánova fontána, umístěná na budově, je vysoká 5,4 m a široká 6,4 m. V centrálním polooválném výklenku stála kdysi socha císaře Vestpasiána a výklenky na jeho stranách, sloužící jako svatyně, zdobily sochy ženských postav. Všechny tři výklenky byly zakončeny trojúheníkovými štíty, prostřední byl zdoben hlavou Medúzy. Voda byla přiváděna z hlavního městského akvaduktu.

Vespasiánova brána
Vespasiánova brána
Apollonův chrám
Apollonův chrám
Zbytky Athénina chrámu
Zbytky Athénina chrámu
Křesťanská bazilika
Křesťanská bazilika

Kolem Dionýsova chrámu jsme pokračovali centrem Side k přístavu. Na jeho jihovýchodním konci jsme spatřili monumentální Apollonův chrám s historií sahající do roku 150. I když se z něho dochovalo jen pět sloupů, jeho nádhera nás ohromila. Za ním byly zbytky chrámu zasvěceného Athéně. Apollón, bůh slunce, světla, hudby a proroctví a Athéna, bohyně moudrosti, války a strategie, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění, byli hlavními bohy města Side. Za chrámy stála bazilika. Byla postavena v 5. století se třemi loděmi a širokým atriem. Ke stavbě byly použity zbytky Apollónova chrámu. V 7. století byl postavený nový kostel. Tady naše prohlídka Side skončila. Vydali jsme se stejnou cestou zpět k autobusu, se kterým jsme pokračovali do Manavgatu, kde jsme měli naplánovanou plavbu po stejnojmenné řece.

Fotogalerie: Side