BESIEKIERY

Vesnice v Polsku

 /  / Reporáže z cest / Kutno 2014 / Besiekiery

V Besiekiery jsme zakončili poznávání okolí polského Kutna, jehož součástí byla návštěva města Łęczyca, vesnic Tum a Kwiatkówek. Cihlovou tvrz v Besiekiery postavil na přelomu 15. a 16. století tesař Sokołowski z Wrzące. Kolem roku 1600 prodal pozemek potomek zakladatelů Krzysztof biskupovi Andrzeji Batoryovi. Po jeho smrti se na hradě usadili Zofia Batorówna a Jerzy Rakoczy. V polovině 17. století se objekt stal majetkem Jana Szymona Szczawińského, který ho před rokem 1653 modernizoval a rozšířil. Díky konfliktům a morové epidemie v 17. století ztratil objekt na významu a začal chátrat. V roce 1731 vypuknul na hradě požár. Rod Gajewscy provedl drobnou rekonstrukci obytného domu, nicméně od druhé poloviny 19. století objekt chátral a stal se zdrojem stavebního materiálu. V letech 1963 a 1971 zde proběhnul archeologický průzkum spojený s ochranou v podobě zříceniny.

Obranné sídlo rodu Sokołowských bylo vybudované na malém valu obklopeném uměle vyhloubeným rybníkem. Gotický hrad byl postavený z cihel na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku na kamenné podezdívce. Hradní komplex zahrnoval obvodovou zeď, vstupní bránu se čtyřbokou věží a velký obytný dům s minimálně osmi obytnými místnostmi. Při přestavbě v roce 1653 byly stěny omítnuté a rozšířený zemní val. Věž vstupní brány byla nadstavena osmibokou částí a byla přestavěná i obytná budova. Na dvoře vyrostly pomocné budovy. U východní a západní stěny byly postavené dvoupatrové arkádové ambity, klenuté chodby otevřené do dvora. Spojovaly první patro hlavní budovy s novými budovami a kaplí ve věži vstupní brány. Dvě základové desky z roku 1650 a 1653 byly zasazené do průčelí hlavní budovy a věže.

Zřícenina hradu Besiekiery
Zřícenina hradu Besiekiery
Zbytky obytného domu na severu
Zbytky obytného domu na severu
Západní opona
Západní opona
Zbytky osmiboké vstupní věže
Zbytky osmiboké vstupní věže

Zřícenina rytířského hradu Besiekiery je jedním z mála příkladů středověké cihlové obranné výstavby v Lodžském vojvodství. Patří mezi největší opevnění v historickém regionu Łęczyca. Hrad si zachoval gotický ráz. Dochovaly se hradní zdi, zřícenina přízemí obytného domu a zbytky vnitřního členění. Ve zdech jsou patrné fragmenty okenních otvorů. Dochoval se také 18 m vysoká část vstupní brány s osmibokou věží a zbytky barokní výzdoby. V letech 2008 až 2010 byl zrekonstruovaný vodní příkop, zbytky zdí, nádvoří a okolí hradu. Vybudovaný byl most spojující zříceninu hradu s pevninou. Nejdříve jsme si prošli prostory uvnitř zříceniny a následně jsme si ji celou obešli podél vodního příkopu. Na konci letních prázdnin se na hradě koná rytířský turnaj, který přitahuje turisty z celého Polska.

Zbytky obytného domu na severu
Zbytky obytného domu na severu
Vstupní most
Vstupní most
Zřícenina hradu Besiekiery
Zřícenina hradu Besiekiery
Vodní příkop a vstupní most
Vodní příkop a vstupní most

S hradem v Besiekiery se vážou dvě zajímavé pověsti. První se týká jeho názvu. Rytíř se vsadil s čertem, že postaví celý hrad bez použití sekery. Tak se také stalo, ale rytíř nevěděl, že jeden z jeho dělníků se jmenoval Siekierka. Rytíř prohrál sázku a přišel o hrad i duši. Hradu se začalo říkat Besiekierami. Druhá pověst je no Bílé paní z Borysławicach Zamkowych. Na hradě Besiekiery se objevuje před různými významnými událostmi. Její stín se objevuje na věži a postupně bloudí po zbytcích hradních zdí až nakonec zmizí. Má se za to, že je duchem Szczawińského dcery, která se nechtěla provdat za ženicha, kterého ji vybrali rodiče, protože si našla jiného. Za trest byla uvězněná na hradě v Borysławicach Zamkowych. Název hradu pravděpodobně pochází ze severského slova Besekr, což je muž v medvědí kůži. Přítomnost Vikingů v raném středověku dokládá hromadný hrob nalezený v nedalekém Lutomiersku.

Po prohlídce zříceniny hradu jsme se vypravili zpět do Kutna, do Evropského centra Little League, kde probíhala evropská kvalifikace Junior League. Tam jsme se dostali přes Besiekiery, Stara Sobótka, Nowa Sobótka, Łubno, Jankovice, Miłonice a Krośniewice.

Fotogalerie: Besiekiery