STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ

Atrakce v Bavorsku

 /  / Reporáže z cest / Šumava 2011 / Stezka v korunách stromů

Náš pobyt v Zadově ve Sporthotelu Olympia skončil. Během cesty domů jsme se rozhodli navštívit v Bavorském lese Stezku v korunách stromů. Přes Zdíkov jsme přejeli do Vimperka a odtud po silnici č. 4 k česko-německému hraničnímu přechodu Strážný. Přes Mauth jsme dojeli do obce Neuschönau, kde se nachází zmiňovaná stezka. Svými 1300 metry včetně rampy a věže je nejdelší svého druhu na světě. Zaparkovali jsme na přilehlém parkovišti a výstupní věží jsme vystoupili na stezku. Po chvíli jsme došli k pokladně, kde jsme si zakoupili vstupenky. Vstupné bylo € 8,00. Děti do 17 let platily € 6,00 a děti do šesti let měly vstup zdarma. Od pokladny jsme se vydali za dobrodružstvím, které nám stezka vinoucí se horským smíšeným lesem, korunami buků, jedlí a smrků, prostřednictvím tří zážitkových a šesti didaktických stanovišť nabízela.

Cesta po stezce byla bezpečná. Kolem stezky se vinulo dřevěné zábradlí doplněné jemným drátěným pletivem prolínající se harmonicky s přírodou. Zážitková stanoviště s lanovými prvky, kymácející se lávkou, hrazdou a kladinou, byla na odbočkách, takže kdo nechtěl, nemusel je absolvovat. Došli jsme k prvnímu didaktickému stanovišti nazvanému Strom - trojzvuk. Seznámilo nás se třemi základními prvky středohorského smíšeného lesa - bukem, smrkem a jedlí. Získali jsme také informace o medvědovi a jeho tlapách, které mu umožňují šplhat po stromech. Další didaktické stanoviště nazvané Mrtvé dřevo - plné života, nám popsalo, jak na umírajících a odumřelých stromech je závislá přibližně třetina všech rostlinných a živočišných druhů v lese. Seznámilo nás s cyklem jednoho smrku od stáří, přes smrt až po jeho rozpadnutí.

Stezka v korunách stromů
Stezka v korunách stromů
Zážitková zastávka
Zážitková zastávka
Neuschönau
Neuschönau
Strom porostlý mechem
Strom porostlý mechem

Z živočišné říše jsme se seznámili se sovou a její schopností mít 270 stupňový panoramatický výhled. Menší zorné pole očí vyrovnává svou schopností otáčet krkem se 14 krčními obratly. Třetí didaktické stanoviště mělo název Proluka - vůbec ne prázdná. Informovalo nás o tom, že ve starém nepropustném lese roste jen málo rostlin, málo hmyzu, býložravců i dravců. Vše změní bouře nebo lýkožrout. Proluka změní světelné a tepelné podmínky a vše se začne obracet. Stanoviště nás seznámilo také se sokolem, který je bystrý a má vše v oku. Jeho oči fungují jako dalekohled a při střemhlavém letu dosahuje rychlosti 300 km/h. Didaktické stanoviště Světlo a stín vysvětlilo, že každý strom potřebuje pro svůj růst různé podmínky - jedle stín, buk polostín a smrk světlo. Dozvěděli jsme se, že v národním parku v dutinách stromů žije 17 druhů netopýrů.

Uvnitř vyhlídkové věže
Uvnitř vyhlídkové věže
Roklan (1453 m)
Roklan (1453 m)
Vyhlídková věž
Vyhlídková věž
Výstava dřevěných soch zvířat
Výstava dřevěných soch zvířat

Páté didaktické stanoviště Celosvětové bádání v korunách stromů nás informovalo o průzkumu korun stromů. Zkoumá se nejen struktura koruny, ale také rostliny žijící přímo na vrcholu, houby a živočichové - větev po větvi, list po listu. Dozvěděli jsme se, že v národním parku žije osm druhů datlů a jeden z nich, krutihlav obecný, hnízdí v cizích hnízdech. Poslední didaktické stanoviště Strom - dům nás přesvědčilo o tom, že i strom, stejně jako dům, má rozdílná patra s různorodými obyvateli. A to už jsme byli na vrcholu stezky v pravém slova smyslu - u 44 m vysoké stromové věže. Je jedinečná a jediná svého druhu svou vzdušnou architekturou, druhem a metodou výstavby. Tyčí se nad třemi pravěkými 38 m vysokými jedlemi a bukem. Z jedinečné perpektivy jsme v ní pozorovali mechovitý porost, hmyz, malé živočichy a ptactvo.

Nahoře na plošině jsme byli odměněni nezapomenutelným výhledem na vrcholy Luzného (1373 m) a Roklanu (1453 m) a na stovky kilometry čtvreční zeleného moře Bavorského a Českého lesa. Sestoupili jsme dolů a prohlédli jsme si výstavu dřevěných soch zvířat. Potom už jsme se vydali na cestu domů přes německo-český hraniční přechod Strážný do Vimperka a dále jako při cestě Na Šumavu, ale v opačném sledu.

Fotogalerie: Stezka v korunách stromů