ROTGÜLDENSEE A WASSERWEG

Jezer a stezka v Rakousku

 /  / Reporáže z cest / Salcbursko 2010 / Rotgüldensee a Wasserweg

Do druhé poloviny našeho pobytu v salcburském regionu Lungau jsme vstoupili odpočinkovým dnem. Naplánovali jsme si dvě kratší vycházky. Po snídani jsme z Residence Könighaus vyjeli západním směrem a Sankt Michael im Lungau jsme opustili po Multalstraße. U mýtnice jsme podjeli dálnici A10 a u Unterweißburgu jsme se napojili na Muhrer Landesstraße. Proti proudu řeky Mur jsme pokračovali do obce Muhr a kolem vodopádu Muhrfall a vodní nádrže Öllschützen Stausee jsme dojeli k Arsenhausu, kde jsme zaparkovali na malém parkovišti. Arsenhaus je připomínkou toho, že se v této oblasti těžilo zlato a arsen už od 14. století. Odtud jsme pokračoval už pěšky proti proudu Rotgüldenbachu po naučné stezce, která byla částečně tvořená zpevněnou cestou a částečně stezkou. Informační tabule nás seznámili s flórou, faunou, dřívější těžbou a současnou výrobou energie.

Během výstupu se nám nabízely výhledy na některé vrcholy Radstadtských Taur - Silberplatten (2482 m), Pleißnitzkogel (2536 m), Kreuzhöhe (2521 m) a Helm (2340 m). Ze Schwarzmannkar a Schrovinkar padaly dolů potoky, aby se následně napojily do Rotgüldenbachu. Cestou jsme pozorovali pasoucí se krávy, které byly pěkně poskládané v řadě vedle sebe. V závěru jsme míjeli vodopád na Rotgüldenbachu a procházeli jsme kolem starého mohutného modřínu. Došli jsme k horské chatě Rotgüldenseehütte, která stála u Unterer Rotgüldensee. Toto bývalé jezero bylo v roce 1957 přehrazené 18 m vysokou hrází. Jezero využívá přečerpávací elektrárna Hintermuhr. Na konci Rotgüldensee jsme viděli vodopád na Rotgüldenbachu, padající po skalní stěně z Oberer Rotgüldensee. Rotgüldenbach pramení pod horskýcm sedlem Wastlkarscharte, na jehož druhé straně je údolí Maltatal.

Silberplatten, Kreuzhöhe a Helm
Silberplatten, Kreuzhöhe a Helm
Potok spadající ze Schwarzmannkar
Potok spadající ze Schwarzmannkar
Rotgüldenseehütte
Rotgüldenseehütte
Unterer Rotgüldensee
Unterer Rotgüldensee

U Rotgüldenseehütte jsme si na chvíli odpočinuli a vychutnávali jsme si úchvatný pohled na jezero s vodopádem na úpatí severní stěny vrcholu Großer Hafner (3076 m), jedné z nejvýchodnějších třítisícovek v Alpách. Horská chata byla slavnostně otevřená v polovině září roku 1995. Zpět na parkoviště jsme se vrátili stejnou cestou jakou jsme přišli. Po obědě jsme se přemístili do Sankt Margarethen im Lungau, kde jsme na jejím nejjižnějším výběžku zaparkovali na začátku Wasserweg, naučné stezky o vodohospodářství na potoce Leißnitz. Wasserweg Leißnitz vede z centra St. Margarethen k alpskému hostinci Schögelberger. Cestou jsme objevovali a zažívali krásu a sílu horské bystřiny, na které se nacházely vodohospodářské stavby, ale i zážitková stanoviště pro děti.

První naše zastávka byla u Dávkovače. V případě povodně je tato stavba záchrannou brzdou před průnikem povodňové vlny do obce. Za betonovou hrází je prostor pro zadrženou suť a dřevo. Šterbinové půtočné otvory zajišťují odvod dávkované vody. Při běžném průtoku propouští Dávkovač materiál s menší zrnitostí a doplňuje dolní tok Leißnitzbachu nezbytnými usazeninami. Pokračovali jsme proti proudu Leißnitzbachu, který byl regulovaný řadou kamenných stupňů. Přírodní zajímavostí byl hnojník inkoustový, který jsme našli v blízkosti potoka. Další naše zastávka byla u Třídiče. V případě povodně vytřídí pomocí ocelových hrábí škodlivé hrubé nečistoty a dřevo. Stejně jako u Dávkovače zásobuje při běžném průtoku tok pod ním usazeninami. Pokračovali jsme dál proti produ. Míjeli jsme vodopád, mraveniště, lavičku s megafonem, několik kamenných stupňů, štolu a trpasličí jeskyni.

Dávkovač
Dávkovač
Třídič
Třídič
Drtič
Drtič
Daněk evropský
Daněk evropský

Další naše zastávka byla u Drtiče. Svými masivními podélnými tabulemi rozbíjí v době povodně přerušované toky trosek ze strmých pramenných přítoků Leißnitzbachu. Za hrází je úložný prostor pro 32 tisíc m3 naplavenin. Podélné tabule o tloušťce 1,4 m pancéřované ocelovým plechem jsou dimenzované pro rázové zatížení způsobené rychlým prouděním úlomků. Při normálním průtoku nebo pří zvýšeném průtoku způsobeném táním sněhu může menší materiál procházet otvory širokými 1,6 m a zásobovat spodní část toku nezbytnými usazeninami. Kolem pumpy a Kasmandl-Hütte jsme došli až k hostinci Schögelberger, odkud byl výhled do údolí Murtal. Pozorovali jsme také v oboře daňky s danělami a pasoucí se koně. Po pohodlné Schögelbergweg jsme se vrátili zpět do Sankt Margarethen im Lungau a odtud autem do Sankt Michael im Lungau a naší Residence Könighaus.

Fotogalerie: Rotgüldensee, Wasserweg