OD HLADINY K NEBESŮM

Pobřeží a Monte Sant' Angelo

 /  / Reporáže z cest / Gargano 2003 / Od hladiny k nebesům

Významné kapitoly psala historie na jihu garganského výběžku. Tam jsme vyrazili na celodenní výlet. Hned na okraji Vieste jsme se zastavili u mohutného dvacetimetrového monolitu zvaného Pizzomunno (špička světa), který stvořil vítr a vlny. Potom jsme pokračovali kolem pobřeží a několika zastávkami jsme si připoměli náš lodní výlet k pobřežním jeskyním, tentokrát z jiného úhlu pohledu. V tropickém dni nám přišla vhod zastávka na oblázkové pláži Cala della Pergola, kde jsme si svá rozpálená těla zchladili. Odtud jsme pokračovali opět s několika zastávkami na jihozápad. Krajina začala pomalu měnit ráz. Ze zalesněných hrbolků jsme vjížděli do tenkého proužku nižiny, která byla poseta olivovými plantážemi a za nimi se tyčilo 800 až 1000 metrů vysoké pohoří.

Prvním naším hlavním cílem byla Manfredonia. Město bylo založeno roku 1256 Manfredem, nemanželským synem normanského krále Fridricha II. Manfredonia byla založena po tom, co v roce 1223 bylo zemětřesením zničeno město Siponto. Šachovnicový půdorys napovídá, že se město stavělo podle plánu. Úzkými uličkami jsme se dostali až k moři, kde se z doby založení města zachovala normanská pevnost (Castello Svevo), která působí nedobytně. Pevnost má čtyřúhelníkový půdorys. Rozšířena byla Anjouovci. V roce 1607 k ni přistavěli Španělé bašty, aby udrželi turecké dobyvatele v bezpečné vzdálenosti. Přesto v roce 1620 Turci hrad dobyli, zdecimovali místní obyvatele a většinu města zpustošili. Velká část ochranných hradeb se však dochovala. Dnes jsou v pevnosti umístěny sbírky Musea Nazionale. Přímo před hradem je městská pláž, na které jsme se osvěžili mořskou koupelí. Přímo z vody jsme se mohli dívat na Castello Svevo. Naše zraky však stále více přitahovalo pohoří nad městem, na jehož vrcholcích se ve slunci leskly střechy a okna našeho dalšího cíle - známeho poutního místa Monte Sant' Angelo.

Pizzomunno
Pizzomunno
Skalní útvar
Skalní útvar
Baia della Pergola
Baia della Pergola
Baia delle Zagare
Baia delle Zagare

Několik kilometrů za Manfredonií jsme opustili nížinu, abychom ostrými zatáčkami stoupali silnicí na sever do hor. Tady, ve výšce 796 m leží nejvýše situovaná a nejchladnější obec poloostrova Gargano - Monte Sant' Angelo. Po celá staletí sem putovali lidé po ztezkách a silničkách vinoucích se v serpentinách vnitrozemím ostrova, aby navštívili místo, kde se prý koncem 5. století několikrát zjevil archanděl Michael. Na tomto místě věřící postavili svatyni, která patří mezi první křesťanské svatyně v Evropě a mezi nejdůležitější v Itálii. Procházka historickou částí města je nabitá památkami, z nichž nejznámější jsou již zmiňovaná poutní svatyně Santuario di San Michele Arcangelo s osmihranou zvonicí kostela Archanděla Michaela, pozůstatky kostela Chiesa di San Pietro, za nimiž se nachází klenutá věž Tomba di Rotari. Nahoře nad městem se rozprostírají impozantní rozvaliny normanského hradu. Odtud se nám naskytl nádherný pohled na město a údolí pod ním. Téměř 800 m pod námi ležela Manfredonie s azurovým Jadranem. V uličkách města bylo živo. Místní prodejci se snažili prodat své výtvory od upomínek na poutní místo až po pekařské výrobky. Nejvíce nás zaujaly obrovské pecny chleba. Zpět do Vieste jsme se tentokrát vydali vnitrozemím, napříč pralesem Foresta Umbra.

Fotogalerie: Kolem Gargana

Castello Svevo Angioino
Castello Svevo Angioino
Zvonice
Zvonice
Basilica di San Michele Arcangelo
Basilica di San Michele Arcangelo
Castello Normanno Svevo Aragonese
Castello Normanno Svevo Aragonese