POBŘEŽÍ A OKOLÍ

Výlet k mořským jeskyním

 /  / Reporáže z cest / Gargano 2003 / Mořské jeskyně a pobřeží

Jižně od Vieste, v okolí výběžku Testa del Gargano, se nachází množství pobřežních jeskyní. Každá jeskyně má svůj specifický název, který se váže buď ke zvláštnímu tvaru jeskyně (např. Velký zvon, Dvě oči, Spadlý strop), živočichům, kteří v ní žijí (Rajčatová jeskyně podle měkkýšů tvaru rajčátka), nebo barev či legendě, která se k jeskyni váže (Smaragdová jeskyně, jeskyně Sirén, Pašerácká jeskyně). Nachází se zde i symbol Gargana - Magický oblouk v Zátoce pomerančových květů. Jediným způsobem, jak si tuto oblast nejlépe prohlédnout, je v rámci organizovaného výletu. Asi tříhodinový výlet nabízí hned několik společností, které mají své stánky v přístavu. Auto je možné zaparkovat přímo v přístavu nebo v jeho blízkosti na místě vyhrazeném pro klienty.

Ráno v devět hodin jsme seděli v tmavě modré lodi nazvané Valentina v očekávání nevšedních zážitků. Vypluli jsme z přístavu a kolem majáku jsme zamířili na jih. Mimo jiné se nám naskytl nádherný pohled na starobylé Vieste z moře. Podrobně jsme prozkoumali výběžek Punta di San Francesco, několik ostrůvků a skalních útvarů. Naskytly se nám nádherné výhledy na pobřežní věže i na zalesněný národní park Foresta Umbra. Projeli jsme kolem mnoha jeskyní, některé jsme si prohlédli i zevnitř. Viděli jsme několik nádherných pláží, u jedné oblázkové jsme zastavili a vykoupali jsme se. Kapitán nám ochotně zastavil u každé přírodní zajímavosti ať už to byl skalní útvar, mořský živočich nebo rostlina.

Arco di San Felice
Arco di San Felice
Skalní útvar
Skalní útvar
Útes
Útes
Mořské jeskyně
Mořské jeskyně

Stejnou oblast jsme si pak prohlédli o několik dní později, tentokrát z pevniny, když jsme jeli na výlet do Manfredonie a na Monte Sant' Angelo. Zblízka jsme poznali všechny pobřežní věže, z dálky pak některé skalní útvary. Přírodní scenérie byly nádherné, avšak ne tak atraktivní jako z lodi. Úchvatný byl především pohled na nejkrásnější pláž na Garganu - Baia delle Zagare - se sklaním útvarem přímo naproti pláže. Tato je bohužel přístupná jen hotelovým hostům. My jsme se zastavili na maličké oblázkové pláži Cala della Pergola, která je romanticky zasazená mezi útesy na konci zalesněného údolí. Čisté azurové moře nás dokonale osvěžilo před dalším celodenním putováním.

Pobřeží na severozápad od Vieste jsme prozkoumali jen částečně. Toto romantické pobřeží je lemováno několika obrannými středověkými věžemi a v pobřežních skalách se nacházejí četné jeskyně. Na výběžcích se tyčí nad mořem dřevěné rybářské konstrukce zvané trabucco. Severní pobřeží jsme si prohlédli jen z auta při cestě tam i cestě zpět. V této oblasti se nacházejí především dvě velká jezera. Okolí jezera Lago di Varano bylo kdysi malarickou, bažinatou oblastí, která ve 4. století př.n.l. pohltila starověké řecké město Uria. V jezerních vodách se prohání množství úhořů a na březích žijí rozmanité druhy ptáků. Dlouhé, úzké jezero Lago di Lesina je spíše mělkou lagunou s vysokou salinitou, oddělenou od moře 27. kilometry písečných dun.

Fotogalerie: Moře, Výlet k jeskyním, Kolem Gargana, Cesta

Baia della Pergola
Baia della Pergola
Baia delle Zagare
Baia delle Zagare
Trabucco
Trabucco
Lago di Varano
Lago di Varano