TURISTICKÁ KRONIKA 1

naše turistická historie

 /  / Turistická kronika 1

V roce 1977 bylo taťkovi Pavlovi 7 let. Se svým tatínkem Svaťou začal chodit pravidelně na výlety, turistické pochody a horské přechody. Své zážitky pravidelně zaznamenávali do kroniky, kterou založili v roce 1977. Tento rok můžeme tedy považovat za historický mezník naší rodiny, kdy jsme se začali věnovat turistice. Turistická kronika zachycuje období let 1977 až 1991. Na turistickou kroniku jsme potom navázali v další generaci těmito stránkami v roce 1999. Dědeček Svaťa se věnoval turistice i v letech 2003 až 2020. Toto období je zaznamenané v Turistově záznamníku. Právě čtete první část turistické kroniky.

Motto: Život je krásný, život je těžký, nemilosrdné hodiny, dlouhá údolí, vysoké sněžky, jsme vlastně všichni hrdiny, my, kteří jdeme pěšky. S. K. Neumann.

Turistická kronika 1977

Turistická kronika 1977

V roce 1977 jsme zaznamenali historicky první turistickou vycházku na nejvyšší vrchol Litenčické pahorkatiny Hradisko ve výšce 518 metrů. Následovala další turistická vycházka na Urban u Slavkova. Turistickou sezónu jsme zakončili týdenním putováním se stanem a další výbavou podél řeky Sázavy.

Turistická kronika 1978

Turistická kronika 1978

V roce 1978 jsme se vydali na pěší výlet do Ždánického lesa, kde jsme zdolali několik zdejších vrcholů - U slepice, Červený kříž a Radlovec. Dále jsme podnikli dvě třídenní putování přes Drahanskou vrchovinu. Zúčastnili jsme se také prvních organizovaných turistických pochodů v Bučovicích.

Turistická kronika 1979

Turistická kronika 1979

V roce 1979 se naše turistická aktivita rozběhla naplno. Podnikli jsme několik turistických vycházek, zúčastnili jsme se celé řady organizovaných turistických pochodů i mimo naši oblast, zahájili jsme akci 100 jarních kilometrů a celá sezóna vyvrcholila týdenním putováním Českosaským Švýcarskem.

Turistická kronika 1980

Turistická kronika 1980

V roce 1980 jsme se zúčastnili opět celé řady turistických pochodů, na některých jsme dokonce rozdávali razítka na kontrole. Podnikli jsme také dvě velké výpravy - zimní dovolenou v Beskydech a letní v Řevnici. V turistické kronice jsme také vysvětlili základní názvosloví turistických pochodů.

Turistická kronika 1981

Turistická kronika 1981

V roce 1981 jsme se zúčastnili celé řady turistických pochodů, zahájení akce 100 jarních kilometrů, letního srazu turistů, branně turistického závodu a táboru TOM. Hlavními akcemi byly týdenní pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách včetně zdolání mnoha vrcholů a u přehradní nádrže Domaša.

Turistická kronika 1982

Turistická kronika 1982

V roce 1982 jsme navázali na předchozí rok včetně táboru a branně turistického závodu. V zimě jsme zatábořili na Zavadilce v Chřibech a v létě jsme zdolávali celou řadu tatranských vrcholů. Poprvé jsme se zúčastnili vyhlášeného turistického pochodu Slováckými vinohrady.

Turistická kronika 1983

Turistická kronika 1983

V roce 1983 jsme kromě tradičních turistických akcí - zahájení akce 100 jarních kilometrů, turistické pochody včetně kontroly, branně turistický závod - podnikli první velký horský přechod. Celou akci jsme nazvali Napříč Slovenskem a první etapa vedla po hřebenu Malých Karpat z Bratislavy do Myjavy.

Turistická kronika 1984

Turistická kronika 1984

V roce 1984 proběhlo opět něco nového - seminář cvičitelů turistiky v Beskydech. Zúčastili jsme se opět celé řady turistických pochodů a také týdenního pobytu v Javorníkách. Napříč Slovenskem jsme tentokrát zdolávali Slovenský ráj a jeho nádherné soutěsky. Rok jsme zakončili v Jeseníkách.

Turistická kronika 1985

Turistická kronika 1985

V roce 1985 jsme začali značit turistické cesty. Tuto činnost jsme zahájili Kurzem značkařů III. třídy. Zúčastnili jsme se Spartakiády na Strahovském stadionu a také zahájení akce 100 jarních kilometrů a mnoha turistických pochodů. Napříč Slovenskem jsme zdolávali hřebenovku Nízkých Tater.