TURISTICKÁ KRONIKA 1978

naše turistická historie

 /  / Turistická kronika / 1978

V roce 1978 jsme se vydali na pěší výlet do Ždánického lesa, kde jsme zdolali několik zdejších vrcholů - U slepice, Červený kříž a Radlovec. Dále jsme podnikli dvě třídenní putování přes Drahanskou vrchovinu. Zúčastnili jsme se také prvních organizovaných turistických pochodů v Bučovicích.

Ždánický les

Ždánický les

Na jaře bývá příroda nejkrásnější. Po dlouhé zimě se všechno co spalo probouzí k životu a zelená barva začíná převládat. Sluníčko nás vytáhlo za uši ze zimního lenošení a provázelo nás po pěšince stepí nad Kloboučkami, směrem k lesu a dále po modré značce. Podle hluku naftových čerpadel jsme ...

Přes Vrchovinu Drahanskou po I.

Přes Vrchovinu Drahanskou po I.

Toulky po Chřibech, to měl být náš týdenní výlet, který nevyšel pro nemoc taťky. proto jsme se rozhodli pro dva kratší. Ten první byl přechod z Bučovic do Blanska. 43 km trasu jsme si rozdělili na tři dny. Časně ráno jsme vyrazili po červené značce s výstrojí na zádech směrem na Větrníky a Lysovice. Přestože ...

Přes Vrchovinu Drahanskou po II.

Přes Vrchovinu Drahanskou po II.

Cesta Klementa Gottwalda je pojmenovaná červeně značená stezka z Vyškova do Boskovic. Vykračovali jsme si po ní obráceným směrem, ale už ze Skalice nad Svitavou, kam nás dopravil vlak. Ranní rosou a po pás vysokou trávou se probíjíme málo znatelnou stezkou do Boskovic. Mokří a šťastní, že jsme ...

Bučovická padesátka

Bučovická padesátka

X. ročník vytrvalostního pochodu přes Ždánický les - 15 km. Zdrávi došli Pavel a Radka od koupaliště po silnici do Klobouček, lesem k Radlovci po červené značce a dále k památníku partyzánů u Zlatého Jelena; zpět až k Červenému kříži, odtud po hlavní silnici do cíle u koupaliště. Bučovice, 7.10.1978 ...

Malý noční pochod

Malý noční pochod

Turistický pochod, délka trasy 10 km. V mrazivém počasí za větru se zúčastnil Pavel. Trasa vedla z koupaliště přes přírodní rezervaci "Baračka" k pionýrskému táboru Jitřenka. Odtud lesem do Nevojic, Vicemilic a zpět ke koupališti. Malý noční pochod, Bučovice, 8.12.1978 ...