VE STÍNU PRALESA

Prales Foresta Umbra na Garganu

 /  / Reporáže z cest / Gargano 2007 / Ve stínu pralesa

V centru poloostrova Gargano se nachází rozlehlá oblast nazvaná Foresta Umbra, neboli Les stínů. V areálu o rozloze 10426 hektarů lesního porostu borovic, jedlí, dubů, buků, jilmů, javorů, líp a tisů žijí rozmanité druhy zvěře, především srnci, a jde vlastně o poslední pozůstatek původního zalesnění, které kdysi pokrývalo většinu Apulie. V podrostu kvetou nádherné orchideje, více než 65 druhů. V roce 1991 byl tento les vyhlášen národním parkem. Turistům je tato oblast velice nakloněna. Nachází se zde mnoho kilometrů dobře značených tras, na mnoha místech jsou odpočívadla s dřevěnými stoly a lavečkami. Křížem krážem jsme tento prales prochodili už v roce 2003 - Křížem krážem pralesem, zůstalo však mnoho míst, která nám zůstala zatím skryta.

V roce 2007 jsme si ve Foresta Umbra udělali jednu vycházku. Jejím cílem byla La Riserva Naturale Statale Sfilzi. Nachází se na severozápadě Foresta Umbra. Zaujímá plochu 56 hektarů podél úbočí, v údolí Carpinosa. V převážně smíšeném lese rostou hlavně buky a duby. Dále pak javory, habry, lípy, jilmy, jeřáby, divoké jabloně, vavříny, planiky, řečíky a další dřeviny. Bohatý podrost tvoří byliny a středozemní houštiny, především v jižních postranních údolích. Uprostřed rezervace se nachází Fontana di Sfilzi, jedinečný trvalý zdroj vody. Slouží jako napajedlo pro mnohou zvěř - srnce, jezevce, lišku, černou zvěř, kočku divokou, kunu, plcha velkého. Ve větvích žijí místní ptáci - holub hřivnáč, kalous ušatý, puštík obecný, kos černý, a mnoho dalších druhů stěhovavých ptáků.

Hranice rezervace Sfilzi
Hranice rezervace Sfilzi
Cesta rezervací Sfilzi
Cesta rezervací Sfilzi
Fontana di Sfilzi
xxFontana di Sfilzi
Vstup do rezervace Sfilzi
Vstup do rezervace Sfilzi

Auto jsme zaparkovali v area pic-nic, nedaleko myslivny Sfilzi. Odtud, z kóty 647 m, jsme začali klesat ve stínu hlouběji do pralesa. Cestou jsme obdivovali různé stromy, z kterých příroda vytvořila prapodivné tvary. Lesní porost se postupně měnil a stále jsme měli co obdivovat. Asi po hodině cesty jsme došli k okraji rezervace. Po chvíli jsme došli i ke vstupu do jejího nitra. Tajemná pěšinka lemovaná z jedné strany skálou a z druhé dřevěným plotem nás dovedla k Fontana di Sfilzi (419 m). Toto místo bylo tajemné a současně nádherné. Posadili jsme se na dřevěné lavice a dlouho jsme se kochali pohledem na toto vodní dílo. Zpět jsme se vrátili stejnou cestou. Na silnici jsme potkali malinkatou lištičku, která se pravděpodobně ztratila lišce. Patnáct minut pózovala našemu fotoaparátu.

Fotogalerie: Foresta Umbra