MATTINATA A OKOLÍ

Město na Garganu

 /  / Reporáže z cest / Gargano 2008 / Mattinata a okolí

Mattinata se rozprostírá na jižním úbočí Parco Nazionale del Gargano, na pahorcích Coppa Madonna a Castellucio. Ze tří stran je obklopena horami. Z východní strany se svažuje k moři rovina posetá olivovníky La piana. Městečko mělo zpočátku řecký název Apeneste. Místo, kde se rodí slunce. Nedaleko založili řečtí mořeplavci koncem druhého století malé tržiště sloužící obchodu mezi obyvateli Daunie, kteří obývali celé Gargano. Následkem římské kolonizace v Apulii získala osada jméno Matinum, odvozené od bohyně jitra Mater Matura. Městečko bývalo významným přístavem, domovem rybářů a pěstitelů oliv. Do světa se vyvážel olivový olej a víno. Z této doby se zachovaly blízko turistického přístavu vykopávky. Následkem silného zemětřesení a přílivových vln bylo městečko zničeno a opuštěno.

Na jih od Mattinaty se vypíná vzhůru Monte Saraceno. Jeho vrchol tvoří tři pahorky ve výšce od 230 do 260 metrů nad mořem. Těch 260 výškových metrů se však zvedá přímo z moře a to dává Monte Saraceno jeho vyjímečnost v okolní krajině. Na jeho vrcholu, mezi rozmarýny a houštím, se nachází přibližně pětset hrobů. Jsou součástí rozsáhlého pohřebiště. Vyhloubeny jsou ve vápencové skále, mají tvar váčku, přesně podle zvyků obyvatel původní euroasie. Na konci hřebene jsou rozmístěny pozůstatky několika budov a informační tabule. Celý areál na Monte Saraceno je rozsáhlý, mnohé jeho části jsou oploceny a veřejnosti nepřístupné. Při archeologických průzkumech tady byly nalezeny různé přezky, jehly, výrobky z jantaru atd. Monte Saraceno jsme navštívili v roce 2007 během výletu Monte Saraceno.

Mattinata a Monte Sacro
Mattinata a Monte Sacro
La piana
La piana
Monte Saraceno (260 m)
Monte Saraceno (260 m)
Corso Matino
Corso Matino

Severně od Mattinaty se zvedá do výšky 874 m osamělý, majestátný a nádherný vrchol Monte Sacro. Nejvyšší ze všech na východě Gargana. Je porostlý mnoha stromy, zvláště duby. Už ve 4. století byl vrchol známý jako Monte Dodoneo. Koncem 5. století sem přišel Lorenzo Maiorano s dalšími sedmi biskupy apulskými. Vrchol získal název Monte Sacro. Původně zde byl klášter. První zmínky o existenci opatství pocházejí z roku 1058. V roce 1138 se stalo Monte Sacro zámožným a mocným. Původní stavby byly doplněny novými a obrovskými stavbami a také řadou noblesních výzdob. Kolem roku 1300 však začal jeho úpadek. Následné zemětřesení a drancování měly zásadní vliv na jeho dnešní bídný stav. Monte Sacro jsme navštívili v roce 2007 během výletu Monte Sacro.

Piazza Roma
Piazza Roma
Corso Matino a Monte Sacro
Corso Matino a Monte Sacro
Chiesa di S. Maria della Luce
Chiesa di S. Maria della Luce
Torre Saracena
Torre Saracena

Gargano je věhlasné svým pobřežím, dlouhým přibližně 200 km. Charakteristické pláže, piniové háje, zátoky, srázy, písečné přesypy, mořské útesy a jeskyně představují původní a ničím neposkvrněnou přírodu. V okolí Mattinaty, směrem na sever, je pobřeží vysoké a členité. Nejvhodnější okamžik pro návštěvu mnoha mořských jeskyní a působivých zálivů je dopoledne, kdy slunce z východu svými paprsky rozsvítí bílé skály, jejichž obraz se odráží v moři. Tuto synfonii mnoha barev je možné si prohlédnout pouze na loďce z moře. Na průzkum je možné se vydat v motorovém člunu v rámci organizovaného výletu. Pobřeží severně od Mattinaty jsme objevovali v roce 2007 během výletu Průzkum pobřeží a pobřeží jižně od Vieste v roce 2003 během výletu Pobřeží a okolí.

V letošním roce jsme se do Mattinaty vypravili téměř každý druhý den. Většinou za běžnými nákupy, za suvenýry, na zmrzlinu nebo se jen tak projít křivolakými uličkami. Dvě z našich návštěv však byly cílenější. Ta první směřovala ke kostelu Chiesa di S. Maria della Luce, který se nachází na stejnojmenném náměstí v severovýchodní části Mattinaty. Kostel byl postaven v roce 1158 jako klášterní kostel Santa Maria lidmi z Monte Sacro. Za svou historii byl několikrát vybit Turky, v roce 1893 poničen zemětřesením. Jeho současná podoba je z roku 1990. Důkladně jsme si ho prohlédli jen z náměstí, protože uvnitř probíhala mše. Druhá naše velká návštěva Mattinaty směřovala na pravidelný čtvrteční trh, opět velice zajímavý, nejen pestrostí zboží, ale i celkovou atmosférou.

Fotogalerie: Mattinata, Moře a pláže, Lodě, Plody a květy