RIESACHTAL

Údolí v rakouském Štýrsku

 /  / Reporáže z cest / Dachstein 2006 / Riesachtal

Na další výlet jsme se vydali do Schladminských Taur. Jejich přibližně 50 km dlouhý hřeben patří do pohoří Nízké Taury. Nejvyšším vrcholem je Hochgolling (2862 m). Ze severu jsou ohraničeny řekou Enže (Enns), z jihu řekou Mura (Mur). Západní hranici tvoří sedlo Radstädter Tauernpass (1738 m), východní hranici sedlo Söllkpass (1788 m). Mezi horskými štíty i oblými zatravněnými vrcholy se nacházejí údolí, jezera, horská plesa, soutěsky a vodopády. Z Ramsau am Dachstein jsme jeli po Ramsauerstraße do Schladmingu a odtud údolím Untertal na parkoviště na konci silnice, do místa, kde ústí Steinriesenbach do Riesachbachu a pokračuje jako Untertalbach. Tady byl vstup do soutěsky Höllschlucht, kterou jsme stoupali vzhůru soustavou můstků, schůdků a žebříků za neustálého burácení divokého Riesachbachu a úchvatných vodopádů.

První průzkum terénu provedli Herbert Schütter a Sepp Schweiger v roce 1996. V roce 2003 a 2004 probíhaly administrativní úkony. Výstavba stezky proběhla v roce 2005. Stezka soutěskou Höllschlucht byla oficiálně otevřena 29. června 2006. Tedy před 49 dny. Byli jsme tedy mezi prvními návštěvníky. Stoupání soutěskou je dlouhé 1065 m, převýšení má 155 m. U vchodu do soutěsky je ocelový lanový visutý most Seilhängebrücke o délce 50 m. Další ocelový most pod Gfölleralm má délku 14 m. Dalších šest mostů má délku mezi 4,5 a 7 metry. Dvě vyhlídkové plošiny mají 5,5 m. 15 ocelových schodišť má celkovou délku 94 m. Míjeli jsme dva vodopády - Kleine a Große Riesachwasserfall. Byli jsme svědky úchvatné scenérie, kdy ve vodní sprše vykreslilo sluničko tříbarevnou duhu. Soutěskou jsme vystoupali k Gfölleralm.

Riesachwasserfall
Riesachwasserfall
Visutý most Seilhängebrücke
Visutý most Seilhängebrücke
Ocelové schodiště
Ocelové schodiště
Mech a lišejníky
Mech a lišejníky

Otveřel se nám pohled na Gamsspitze (2444 m) a Farmrieseck (2250 m) na jedné straně a Riesachsee v pozadí s vrcholy Hochwildstelle (2747 m), Wildlochhöhe (2534 m), Himmelreich (2500 m) a Schneider (2328 m). Šli jsme po levém břehu jezera a míjeli jsme dva vodopády na potocích vlévajících se do jezera. Došli jsme ke Kaltenbachalm. Pokračovali jsme po Untertalstraße mezi chaloupkami a před námi burácel vodopád na Riesachbachu. Cestu nám zkřížila téměř metr dlouhá hnědá zmije obecná a na kameni jsme pozorovali tesaříka obrovského. Jeho tykadla byla několikrát delší než samotné tělo. Došli jsme k Preintalerhütte, kde jsme si odpočinuli. Ve Waldhornalm jsme si zakoupili sklenici čerstvého kravského mléka. Po lávce jsme přešli Riesachbach a začali jsme stoupat po svahu Schneideru obsypaného chutnými borůvkami.

Riesachsee
Riesachsee
Tesařík obrovský
Tesařík obrovský
Preintalerhütte
Preintalerhütte
Riesachtal
Riesachtal

Od rozcestí jsme pokračovali po alpské cestě č. 782, vedoucí nás po vrstevnici nad údolím Riesachtal. Odměnou za námahu při výstupu nám byly úchvatné pohledy do údolí a na vrcholy Steinkarhöhe (2380 m), Placken (2434 m), Waldhorn (2702 m), Greifenstein (2397 m), Zwiesling (2469 m) a Pulverturm (2463 m). Cestu nám občas usnadnily ocelové stupačky s lanem a obohatily malé kaskády na potůčcích. Míjeli jsme rozcestí, odkud bylo možné vystoupat do horského sedla Neualmscharte (2474 m). Na horské louce na nás občas vykouknul z trávy fialový oměj šalamounek nebo chlupatá housenka. Došli jsme k Neualm, kde se zachovala jen jedna chata, ze zbývajících zbyly jen základy a kemeny. Pokochali jsme se ještě nádhernými výhledy a začali jsme sestupovat dolů k jezeru Riesachsee. Vstoupili jsme do lesa plného hřibů.

Na horské louce jsme míjeli Brandalm, překročili jsme Neualmbach, o něco níže Kaltenbach a napojili jsme se na Untertalstraße v údolí. Opět nám zkřížila cestu téměř metr dlouhá zmije obecná, tentokrát v černém provedení. Jedná se o nejrozšířenějšího suchozemského hada na světě. Podle velikosti a vzhledu se zřejmě jednalo v obou případech o dospělé samice. Kolem Kaltenbachalm, Riesachsee a Gfölleralm jsme došli nad soutěsku Höllschlucht. Tentokrát jsme sestoupili po pohodlné a široké Untertalstraße. Cestou jsme byli odměněni pohledem na Hochgolling. Údolím Untertal jsme dojeli do Schladmingu a po Ramsauerstraße přes Kulm do Ramsau am Dachstein. Po večeři v pensionu Hofweyr jsme ještě pozorovali ze zahrady panorama Schladminských Taur a hledali vrcholy, které jsme viděli při našem dnešním výletu z blízka.

Fotogalerie: Höllschlucht, Riesachtal