SOKOLIA DOLINA

Rokle na Slovensku

 /  / Reporáže z cest / Slovenský ráj 2022 / Sokolia dolina

Z Kláštoriska, z rozcestí Kláštorisko - lúka, v nadmořské výšce 790 m jsme začali prudce klesat po žluté turistické značce do rokle Tomášovská Belá v nadmořské výšce 590 m. Těchto 200 výškových metrů na krátké vzdálenosti nám prověřilo kolena. Nakonec jsme bez úhony sešli k ústí potoka Kyseľ do Bieleho potoka. Stejnojmenná rokle Kyseľ je nejkrásnější roklí Slovenského ráje. V létě roku 1976 ji zachvátil ničivý požár. Znovu otevřená byla až o 40 let později, v roce 2016, jako Naučný chodník Ferrata Horskej záchrannej služby. V horní části už pokračuje běžným průchodem jako Malý Kyseľ a Veľký Kyseľ. Tomášovská Belá vede po toku Bieleho potoka od vodní nádrže Klauzy po ústí Bieleho potoka do Hornádu pod Tomášovským výhľadom. Po zelené turistické značce, často po dřevěných lávkách nad korytem Bieleho potoka, jsme se přemístili k ústí Sokolej doliny do rokle Tomášovská Belá.

Sokolia dolina je nejdivočejší a nejstrmější roklí Slovenského ráje. Patří také k těm nejexponovanějším. Objevená byla v roce 1910 jako jedna z posledních ve Slovenském ráji. První zimní přechod proběhl v roce 1912. Rokle je součástí národní přírodní rezervace Kyseľ a leží na východní straně planiny Glac. V nejdivočejší části tvoří stěny rokle mohutné skalní útvary, ze kterých padají dolů mnohé vodopády. Mezi nimi i nejvyšší vodopád ve Slovenském ráji a třetí nejvyšší na Slovensku, Závojový vodopád, se svými pěti stupni. Jeho výška je více jak 70 m a vede kolem něho přibližně 80 m dlouhá soustava žebříků, můstků a stupaček jištěnými řetězy. Sokolia dolina je stejně jako ostatní rokle ve Slovenském ráji průchozí jen jedním směrem a to nahoru. Výstup od Tomášovskej Belé po závěr Sokolej doliny pod krasovou planinou Veľká poľana trvá přibližně 2 hodiny.

Kyseľ
Kyseľ
Tomášovská Belá
Tomášovská Belá
Sokolia dolina
Sokolia dolina
Skalný vodopád
Skalný vodopád

Od ústí Sokolej doliny jsme se vydali stezkou vedoucí řečištěm Sokolieho potoka. Kolem drobných kaskád jsme přibližně po čtvrt hodině došli k prvnímu vodopádu, který byl díky absenci vody v Sokoľom potoku také bez vody. Skalný vodopád je vysoký 3,5 m. Postupovali jsme dál, skalní stěny se začaly zvedat a před námi se objevil první žebřík soustavy vedoucí kolem Závojového vodopádu. Náročný výstup jsme zvládli, začali jsme však pociťovat únavu, způsobenou nedostatkem tekutin, kterými jsme museli šetřit. Velká chyba při plánování. Zdolali jsme ještě Vyšný vodopád vysoký 15,5 m a pomalu jsme se ubírali ke konci Sokolej doliny. Cesta byla nekonečná. Už jsme ztráceli naději na brzký konec, když se před námi objevil turistický přístřešek u rozcestníku žlutě a zeleně značené cesty Sokolia dolina - záver. Poseděli jsme, odpočinuli si a vypili zbytek ušetřené vody.

Začal poslední úsek naší cesty s minimálním převýšením. Šli jsme po zelené turistické značce a kolem dalšího odpočinkového místa jsme došli k rozcestí Pod Biskupskými Chyžkami, kde končí výstupová cesta roklí Veľký Kyseľ. Odtud jsme pokračovali po žluté turistické značce k turistickému přístřešku Glac, Malá poľana. V přístřešku byla instalovaná velká turistická mapa Slovenského ráje. Glac je nejrozsáhlejší planina ve Slovenském ráji. Obsahuje množství závrtů, škrabů a jeskyní. Na jejích svazích vznikly nejvýznamnější rokliny. Na severu je to Suchá Belá a Kláštorská roklina, na západě Veľký Sokol a Piecky, na východě Kyseľ a Sokolia dolina. Po Glacké cestě značené modře, která je současně cyklostezkou, to už bylo jen kousek k turistickému přístřešku na vrcholu rokle Suchá Belá. Tady měla svůj stánek i půjčovna kol Cyklo Tour Spiš. Půjčení kola pro sjezd do Podlesku stálo € 7,50.

Žebřík u Závojového vodopádu
Žebřík u Závojového vodopádu
Vyšný vodopád
Vyšný vodopád
Stupačky v Sokolí dolině
Stupačky v Sokolí dolině
Schůdky v Sokolí dolině
Schůdky v Sokolí dolině

Podepsali jsme jednoduchou smlouvu a vydali jsme se dolů po Glacké cestě. Cyklostezka značená modrým C kopírovala žlutě značenou turistickou cestu. Tady ještě byla cesta v pořádku. Jelo se po rovině nebo z mírného kopce, v závěru i do mírného kopce. U rozcestí pod Vtáčim hrbom začala cyklostezka kopírovat červěně značenou turistickou cestu vedoucí z Kláštoriska. Po chvíli se cesta měnila v kamenné koryto, ve kterém bylo místy i nebezpečné jet. Na poslední chvíli jsme se ubránili nebezpečným pádům. U dalšího rozcestníku Nad Podleskom jsme se spojili s cyklostezkou značenou zeleným C vedoucí z Kláštoriska. Odtud už byla cesta opět v pořádku. Bez úhony jsme dojeli až do Podlesku, kde jsme vrátili kola a uhradili účet za půjčení. V samoobsluze jsme si koupili každý 2 litry kofoly a doplnili pitný deficit. Zpět do Svitu jsme se vrátili přes Betlanovce, Hôrku, Švábovce, Hozelec a Poprad.

Fotogalerie: Sokolia dolina