KLÁŠTORSKÁ ROKLINA A KLÁŠTORISKO

Rokle a planina na Slovensku

 /  / Reporáže z cest / Slovenský ráj 2022 / Kláštorská roklina a Kláštorisko

Kláštorská roklina patří mezi nejatraktivnější rokle ve Slovenském ráji. Zpřístupněná byla v roce 1960. Na relativně krátné vzdálenosti 1,5 km nabízí návštěvníkům mnoho vodopádů, mezi kterými stoupají soustavou žebříků, lávek, stupaček a řetězů. Celkové převýšení z ústí rokle na Kláštorisko činí 224 m. Během naší návštěvy koncem srpna bylo horko a především sucho. Některé vodopády jsme mohli jen tušit, každopádně i tak průchod divokou roklí byl pro nás velkým zážitkem. S dostatkem proudící vody jsme si Kláštorskou roklinu vychutnali už v roce 1984 během dovolené Slovenský ráj. Kláštorskou roklinou vede na Kláštorisko zelená turistická značka. Paralelně s ní mimo exponovanou rokli vede stezka po žluté turistické značce, která je obousměrná, lze po ní tedy z Kláštoriska sejít zpět do Prielomu hornádu.

Od Lanové lávky přes řeku Hornád jsme začali stoupat soutěskou. Během výstupu jsme procházeli pod Bielou jaskyňou, která vznikla v tektonické puklině triasových vápenců působením erozivní vody s příměsí oxidu uhličitého. Dlouhá je 26 m a veřejnosti přístupná. V rokli zaplněné popadanými a rozloženými kmeny stromů jsme míjeli 7 vodopádů - Vodopád objaviteľov (11,5 m), Vodopád Antona Straku (13 m), Dúhový vodopád (8,5 m), Kaskády Gustáva Nedobrého (3 m), Malý vodopád (3 m), Machový vodopád (6 m) a Kartuziánsky vodopád (4 m). Po necelé hodině cesty jsme vyšli z lesa na louku a před námi bylo Kláštorisko, náhorní plošina v nadmořské výšce 750 až 800 m. Cestou přes louku jsme měli jako na dlani zříceninu kartuziánského kláštera a za ním se v dálce táhnoucí panoráma Vysokých Tater.

Kláštorská roklina
Kláštorská roklina
Strakov vodopád
Strakov vodopád
Dúhový vodopád
Dúhový vodopád
Kořeny nad Kláštorským potokom
Kořeny nad Kláštorským potokom

Stopy osídlení Kláštoriska sahají do pozdní doby bronzové a starší doby železné. V průběhu 12. a 13. století bylo na místě starého hradiště postavené nové. Rozsáhlá pevnost sloužila jako útočiště v době ničivých tatarských nájezdů. Za hradbami vznikl klášter, který sloužil jako centrum řehole kartuziánů. Klášterní komplex byl opevněný 1 m širokou hradbou se severním a jižním vstupem. Největšího rozmachu zaznamenal klášter na přelomu 14. a 15. století. V 15. století zničily klášter útoky husitů a později bratříků, kteří se usadili na nedaleké Zelené hore. Mnišská komunita se přestěhovala do Levoče, kde si postavila nový klášter. Po čase se však vrátili zpět na Kláštorisko a v roce 1478 začali s rekonstrukcí. V roce 1543 napadl klášter rytíř Matej Bašo, vyplenil ho a přizpůsobil ho vojenským potřebám. Mniši se přestěhovali do Červeného kláštora u Dunajce. Klášter na Kláštorisku byl zbouraný.

Po louce jsme přešli k Bufetu Kláštorisko. Z venku byl vybavený samoobslužným výčepním automatem s pivem a kofolou. Načepovat si bylo možné desítku Šariš nebo dvanáctku Plzeň. Cena byla € 2,00 za půl litru. Kromě turistů byl automat obsypaný i vosami. Před časem stráveným ve frontě a na slunci jsme dali přednost nákupu u obsluhy uvnitř bufetu. Nabídka i cena byla stejná a bez fronty. V nabídce bufetu byly i teplé nápoje, polévka, klobásy a další občerstvení. Stoly a lavice před bufetem byly v dostatečné kapacitě. V bufetu bylo možné si zakoupit vstupenku ve výši € 5,00 do nedaleké feraty Kyseľ a také si zapůjčit feratový set za € 10,00. Ve výčepním automatu i v bufetu bylo možné platit platební kartou. V odpoledních hodinách bylo možné si na Kláštorisku zapůjčit kolo pro sjezd do Podlesku za € 7,50 od Cyklo Tour Spiš. Po osvěžení vychlazenou kofolou jsme se vydali na další cestu.

Malý vodopád
Malý vodopád
Machový vodopád
Machový vodopád
Kláštorisko a Vysoké Tatry
Kláštorisko a Vysoké Tatry
Bufet Kláštorisko
Bufet Kláštorisko

Po žluté turistické značce jsme pokračovali po hranici louky k rozcestí Kláštorisko - lúka. Pod námi byla část Slovenského ráje v plné své kráse. Lesy, převážně smíšené, protkané dolinami a nepřístupnými roklemi s tisem červeným a dalšími chladnomilnými rostlinami. V lesích žije velké množství zvěře a ptactva. často se jedná o ohrožené druhy. Domov v nich našel vlk obecný, liška obecná, rys ostrovid, kuna lesní, orel skalní, jestřáb lesní, káně lesní, káně rousná, několik druhů sokolů a další. V roce 1963 byl tady uměle usazený kamzík alpský. V potocích žije pstruh duhový, rak říční, mlok skvrnitý a jiné druhy.

Fotogalerie: Kláštorská roklina a Kláštorisko