VYSOKÝ VODOPÁD

Vodopád v Jeseníkách

 /  / Reporáže z cest / Jeseníky 2023 / Vysoký vodopád

U nejvyššího jesenického vodopádu jsme byli už několikrát, nikdy však nebylo tolik vody, aby se nám ukázal ve své plné síle. Dnes se to mělo změnit. Už náš výstup na Praděd údolím Bílé Opavy nás přesvědčil, že vody je v Jeseníkách dost. Po snídani v Hotelu Neptun jsme se vydali po silnici č. 445 k sedlu Hvězda (852 m). Tady se najednou vytvořila obrovská zácpa. Jak jsme později zjistili, v době od 10:00 do 20:00 se v Karlově Studánce konal Gastrofestival Pojez fest, jehož velkým lákadlem byl od 14:00 do 15:00 koncert skupiny Mirai. Auta už se nevešla na běžné i mimořádné parkovací plochy v Karlově Studánce, tak je policisté směřovali na kraj silnice mezi Hvězdou a Karlovou Studánkou a také na kraj silnice do Videl. Nakonec jsme se s menším zdržením dostali po Videlské silnici do Videlského sedla (930 m).

Videlské sedlo odděluje Medvědskou hornatinu od Pradědské hornatiny. Leží mezi Malým Dědem (1369 m) a Javorovým vrchem (1078 m). V sedle stojí Videlský kříž. Byl známý už v polovině 18. století. Kříž vztyčili dva poustevníci, kteří si tady postavili obydlí z kůry stromů a mechu. Ve 30. letech 19. století byl kříž renomovaný. Na začátku 90. let 20. století byl kříž znovu vztyčený. Stalo se z něj vzpomínkové místo na účastníky Hladového pochodu z roku 1945. Z Videlského sedla jsme se vydali po Miliónové cestě k hřebenu Hrubého Jeseníku. Cestu nám křižovalo několik potoků, přítoků Bělé. Když se cesta prudce stočila do kopce, překročili jsme hranici Přírodní rezervace Vysoký vodopád. Byla zřízená v květnu 1998, od srpna 1982 byl na jejím místě vyhlášený chráněný přírodní výtvor Vysoký vodopád. Přírodní rezervace leží v nadmořské výšce 840 až 1200 m.

Miliónová cesta
Miliónová cesta
Přítok Bělé
Přítok Bělé
Sokolí skála
Sokolí skála
Vysoký vodopád
Vysoký vodopád

Po Miliónové cestě jsme došli k rozcestí Nad Vysokým vodopádem (1125 m). Po modré turistické značce jsme scházeli serpentinami pro pěší k Sokolí skále a následně k Vysokému vodopádu. Ukázal se nám ve své plné kráse. Vysoký vodopád dosahoval výšky 45 m. To se změnilo v roce 1880. Tenkrát úpěly pod silou jesenického vichru koruny staletých smrků a údolím Studeného potoka se řítily řvoucí masy vody a braly s sebou vše, co jim stálo v cestě. Zrodil se nový Vysoký vodopád. Velké sesuvy půdy ho rozdělily na několik kaskád, hlavní vodopád má nyní 28 m. Vysoký vodopád napájí Studený potok. Ten je domovem pro bohatý život. V jeho vlhkém korytě a na mokvavých skalách roste nivenka, vidoňka, stěkovec, jehnědovka a další téměř stovka mechorostů a játrovek. Mezi nejvýznamnější mechy patří paprutka dlouhokrkatá, která je už jen tady a na Šumavě.

Voda pilně tisíce let vyhlodávala do rul koryta Studeného potoka misky, hrnce a dutiny. Dlouho jsme si vše prohlíželi a fotili, než jsem se opět vydali serpentinami pro pěší nahoru k rozcestí Nad Vysokým vodopádem. Odtud jsme po svahu Malého Děda pomalu přecházeli k Chatě Švýcárna v nadmořské výšce 1304 m. V roce 1829 tady nechal lichtenštejnský kníže Alois II postavit salaš. V ní bydlel švýcarský bača. Lichtenštejnský kníže Jan II nechal salaš v roce 1887 nahradit srubovou chatou určenou pro turisty. Poobědvali jsme, od zvoničky jsme si vychutnali pohled do Česnekového dolu s Vřesníkem (1343 m) a Dlouhými Stráněmi (1354 m) nad ním, a vydali jsme se po žluté turistické značce kolem malého Děda zpět do Videlského sedla. Před sebou jsme měli Medvědskou hornatinu s Orlíkem (1204 m) a Medvědím vrchem (1216 m).

Studený potok
Studený potok
Lokalita Nad Vodopádem
Lokalita Nad Vodopádem
Turistická chata Švýcárna
Turistická chata Švýcárna
Orlík a Medvědí vrch
Orlík a Medvědí vrch

Od rozcestí Černík (1200 m) jsme šli podél Českového potoka, v jehož okolí rostly krásné mechorosty. Došli jsme do Videlského sedla a po Videlské silnici jsme se už autem vydali směrem ke Karlově Studánce, kde vecholil Gastrofestival Pojez a právě probíhal koncert skupiny Mirai. Poslední úsek Videlské silnice byl obsypaný auty a díky tomu jsme se museli několikát vyhýbat větším vozidlům jedoucím v protisměru na centimetry, s otevřeným okýnkem a sklopeným zrcátkem. Nakonec jsme bez úhony dojeli přes sedlo Hvězda do Malé Moravky a plánované načerpání kyselky v Karlově Studánce jsme díky vzniklé dopravní situaci odložili na následující časné ráno, ještě před snídaní. Čas do večeře jsme věnovali zabalení zavazadel a relaxací. Následující den nás čekal závěrečný výlet a cesta domů.

Fotogalerie: Vysoký vodopád