DLOUHÉ STRÁNĚ

Vrchol v Jeseníkách

 /  / Reporáže z cest / Jeseníky 2023 / Dlouhé Stráně

Dlouhé Stráně byly cílem naší druhé výpravy. V Hotelu Neptun jsme posnídali a po stejné silnici jako při výletu na Praděd jsme dojeli přes Sedlo Hvězda (852 m) do Karlovy Studánky. Odtud jsme pokračovali po Videlské silnici do obce Vidly a následně do Videlského sedla (930 m). Z toho jsme klesali do Bělé a Horního Domašova, kde jsme odbočili na silnici č. 44. Ta nás dovedla do Červenohorského sedla (1013 m). Serpentinami jsme sjeli do Koutů nad Desnou, kde jsme zaparkovali na parkovišti u Skiareálu Kouty. Cesta přes tři sedla byla u konce a před námi výjezd lanovkou pod Medvědí horu. Na pokladně jsme si zakoupili zpáteční jízdenku za 400,-Kč [Stvrzenka]. Po modré a zelené turistické značce jsme vyšli k dolní stanici. Na další výjezd jsme nečekali dlouho. Spolu s námi vyjížděli i návštěvníci bikeparku. Čekaly je sjezdy nazvané Uhlířská stopa, Stará medvědice a Koutíkův sen.

Od rozcestí Pod Mědvědí horou (1125 m) jsme začali stoupat po červené a zelené turistické značce k dřevěnému chlévu s dřevěnými sochami jehňat a Praděda. Z informační tabule jsme se seznámili s pověstí o Pradědovi a Reně. Pokračovali jsme dál až na Uhlířskou cestu. Tady jsme obdivovali mohutnost větrných turbín. U rozcestí Tetřeví chata (1165 m) jsme Uhlířskou cestu opustili a pokračovalí dál kolem Tetřeví chaty po červené turistické značce po svahu Kamence (1250 m) a Mravenečníku (1344 m) do Sedla Marevenečník (1305 m). Cestou jsme měli výhledy na Dlouhé stráně (1354 m), Medvědí horu (1163 m) a do údolí Divoké Desné. Ze sedla to už bylo jen kousek k horní nádrži Dlouhé Stráně. Z vyhlídky nad nádrží jsme pozorovali Praděd (1491 m) a Břidličnou horu (1358 m). Nejvíce nás však zajímala vodní nádrž, která je součástí přečerpávací vodní elektrárny.

Chlév se souchou Praděda
Chlév se souchou Praděda
Medvědí hora a údolí Divoké Desné
Medvědí hora a údolí Divoké Desné
Sedlo Mravenečník (1343 m)
Sedlo Mravenečník (1343 m)
Praděd (1491 m)
Praděd (1491 m)

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně přeměňuje nadbytečnou energii v soustavě na energii špičkovou. V době přebytku elektrické energie v síti se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Její výstavba byla zahájená už v roce 1978, ale na počátku 80. let byla utlumená. V roce 1985 byl projekt modernizovaný a po roce 1989 se stavba dokončovala. Do provozu byla uvedená v roce 1996. Elektrárna je umístěná v podzemí. Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojená dvěma přivaděči dlohými přibližně 1,5 km. Dolní nádrž je s podzemní elektrárnou spojená dvěma odpadními tunely dlouhými necelých 400 m. Technologický proces zajišťují dvě reverní turbostrojí, každé s výkonem 325 MW. Ta běží v čerpadlovém a turbínovém režimu.

Po prohlídce horní nádrže s nádhernými výhledy na hřeben Hrubého Jeseníku a do dalekého okolí jsme zahájili sestup. Po asfaltové silnici, po které jezdí autobusy v rámci exkurze a také kolběžky, které je možné si tady zapůjčit, jsme sešli k turistické útulně Salaš. Tady jsme poobědvali a pokračovali po Uhlířské cestě s výhledy do údolí Divoké Desné k jednomu z jejích přítoků, k Borovému potoku. V jeho blízkosti byla studánka s osvěžující vodou. Došli jsme až k rozcestí Tetřeví chata, odkud jsme už šli nám známou cestou kolem chlévu k rozcestí pod Medvědí horou. Tady stála Rozhledna u Tetřeví chaty. Vystoupili jsme nahoru a rozhlédli jsme se do okolí. Před námi se rozkládala Hanušovická vrchovina a Králický sněžník. Hrubý Jeseník nám nabídl pohled na Vozku (1377 m), Keprník (1423 m) a Červenou horu (1333 m).

Horní nádrž Dlouhé Stráně
Horní nádrž Dlouhé Stráně
Vozka, Keprník a Velký Klín
Vozka, Keprník a Velký Klín
Turistická útulna Salaš
Turistická útulna Salaš
Rozhledna u Tetřeví chaty
Rozhledna u Tetřeví chaty

Sestoupili jsme dolů a přávě včas s rozjezdem lanovky. Sjeli jsme do Koutů nad Desnou, na základě parkovacího lístku jsme uhradili 160,-Kč za parkové [Pokladní doklad]. Pro zpáteční cestu jsme si zvolili jinou trasu. Nejeli jsme přes tři sedla, ale po jižním okraji Hrubého Jeseníku přes sedlo jedno. Po silnici č. 44 jsme projeli Loučnou nad Desnou a silnici č. 44 jsme opustili u železniční stanice Filipová. Po místní komunikace jsme kolem vrcholu Lužný (568 m) dojeli do Maršíkova. Tady jsme odbočili doleva a přes Sobotín jsme dojeli k silnici č. 11. Ta nás dovedla do sedla Skřítek (876 m) a Rýmařova, kde jsme odbočili doleva na silnici č. 445, která nás dovedla mezi Horní a Dolní Moravicí do Malé Morávky. Ještě jsme si udělali malý výlet do Karlovy Studánky a po večeři v Hotelu Neptun jsme už střádali plány na další den.

Fotogalerie: Mravenečník a Dlouhé stráně