PRADĚD

Vrchol v Jeseníkách

 /  / Reporáže z cest / Jeseníky 2023 / Praděd

Naším prvním výletem v Jeseníkách byl nejvyšší vrchol Praděd (1491 m). Po snídani v Hotelu Neptun jsme jeli z Malé Morávky po silnici č. 445 přes sedlo Hvězda (852 m) do Karlovy Studánky. Tady jsme zaparkovali na parkovišti Hubertus. Celodenní parkování nás přišlo na 130,-Kč [Parkovací lístek]. Hned z parkoviště jsme přešli k Umělému vodopádu, který je jalovým přepadem z náhonu, využívaného pro potřeby lázní. Náhon vznikl na konci 19. století. Jeho otevřené nezpevněné koryto je dlouhé 850 m. U Umělého vodopádu začínala naučná stezka Bílá Opava. Byla zřízená v roce 1982. V roce 1997 byla po povodni opravená, stejně tak po vichřici v roce 2004. V roce 2010 byla opatřená novými informačními panely. Naučná stezka má 13 zastávek a prochází jedinečnými staletými horskými pralesy podél toku Bílé Opavy kolem peřejí a vodopádů. Její konec je u chaty Barborka.

Po naučné stezce, která současně vedla po žluté a modré turistické značce, jsme pokračovali po Videlské silnici k malému parkovišti, které bylo v tuto prázdninovou dobu beznadějně obsazené. Tady jsme se odpojili od silnice a po stezce proti proudu Bílé Opavy pokračovali stejnojmenným údolím k rozcestí Na paloučku. Tady v minulosti vybírali vstupné, teď už asi od toho ustoupili. Odpojili jsme se od modré turistické značky a po žluté se vydali k vodopádům a pralesům. Průzračné vody horské bystřiny nejdříve poskakovaly z kamene na kámen, padaly v mnoha kaskádách a pod nimi se vířily a pěnily. Tentokrát po děštích o něco bouřlivěji. Postupně jsme se dostali doprostřed smrkových pralesů k peřejím, kaskádám a vodopádům. Bílá Opava tady vymlela hluboké a rozervané koryto s obrovskými balvany, mezi kterými si razila cestu čistá a nezkalená dravá voda.

Bílá Opava
Bílá Opava
Vodopády Bílé Opavy
Vodopády Bílé Opavy
Horská chata Barborka
Horská chata Barborka
Černá stráň, Vozka a Keprník
Černá stráň, Vozka a Keprník

Po lávkách a schůdcích jsme zdolávali závěrečné převýšení a současně jsme se ohlíželi dolů na hučící vodu. Došli jsme k rozcestí Nad vodopády Bílé Opavy, kde jsme se opět spojili s modrou turstickou značkou. Nad Bílou Opavou jsme pokračovali k rozcestí Pod Ovčárnou, kde jsme tentokrát opustili žlutou turistickou značku. Ta modrá nás dovedla až k Horské chatě Barborka. Stála na jižním úbočí Pradědu v nadmořské výšce 1400 m. Byla potavená v roce 1943. O pět let později tady vznikla Horská záchranná služba Jeseníky a jejím vedoucím byl chatař z Barborky. Odpočinuli jsme si, poobědvali a pokračovali k rozcestí U Barborky, které bylo na konci Ovčárenské silnice, vedoucí dolů přes Ovčárnu do sedla Hvězda. Opačným směrem pokračovala tato silnice na vrchol Pradědu. Vzhledem k proudům turistům připomínala spíše dálnici pro pěší.

Vydali jsme se po silnici nahoru. Nad námi jsme měli Petrovy kameny (1447 m) a před námi ještě 179 výškových metrů. Cesta ubíhala rychle a nabídla nám výhledy jednak na samotný Praděd, jednak na Černou stráň (1237 m, Vozku (1377 m) a Keprník (1423 m). Došli jsme až na vrchol Pradědu. Původně zde stála kamenná rozhledna, která se v roce 1959 zřítila. Její napodobenina stojí v německém Durynském lese. V 60. letech tady byla dřevěná konstrukce s televizním vysílačem, v roce 1968 se začalo se stavbou vysílače nového. Stavba byla dokončená v roce 1983. Původně měl vysílač výšku 162 m, v roce 1993 byla snížená na 146,5 m. Před vysílačem stála socha dřevěného Praděda. Naskytly se nám vyhlídky na okolní vrcholy i údolí. Uvnitř vysílače jsme si dali z automatu horkou kávu, pořídili razítko a po chvíli jsme se vydali na sestup.

Praděd (1491 m)
Praděd (1491 m)
Břidličná hora (1358 m)
Břidličná hora (1358 m)
Hotel Ovčárna
Hotel Ovčárna
Lávka přes Bílou Opavu
Lávka přes Bílou Opavu

Sešli jsme k rozcestí U Barborky a pokračovali po Ovčárenské silnici na Ovčárnu se stejnojmennou chatou.Ta vznikla pro potřeby ovčáků v roce 1863. V roce 1949 se dostala do správy armády. V současné době je vojenskou zotavovnou. Po silnici jsme sešli k Chatě Sabinka, kde je oblíbená samoobslužná restaurace. Po žluté turistické značce jsme sestoupili do Údolí Bílé Opavy a u rozcestí Pod Ovčárnou jsme se napojili na modrou turistickou značku, která nás vedla nad Bílou Opavou. Občas jsme zahlédli lávky naučné stezky přes mýtiny, které v roce 2004 vytvořila v méně odolném smrkovém lese vichřice. Došli k rozcestí Na paloučku, odkud už to bylo jen kousek do Karlovy Studánky. Stejnou cestou, jakou jsme přijeli, jsme se vrátili zpět do Malé Morávky, kde už nás čekala chutná večeře v Hotelu Neptun.

Fotogalerie: Bílá Opava a Praděd