SYRAKUSY

Čtvrti Neapolis a Ortygia

 /  / Reporáže z cest / Sicílie 2006 / Syrakusy

Syrakusy jsou uměleckou a kulturní pokladnicí Sicílie. Založili je Řekové z Korintu v roce 733 př.n.l. na ostrově při pobřeží. Během století se město stalo jedním z nejmocnějším v celém Středomoří. V roce 212 př.n.l. bylo po dlouhém obléhání dobyto Římem a stalo se provinčním městem. Významným rodákem byl fyzik Archimédes. Ten svými vynálezy bránil město. Nakonec byl v bitvě zabitý. Starověké Syrakusy byly v době své slávy rozsáhlejší než dnešní město. Původní řecká osada se nacházela na ostrově Ortygia. Později se město rozšířilo na pevninu, kde se dělilo na čtyři čtvrti: Achradita, Tyche, Neapolis, Epipolae. Nejvýzněmnější památky se nacházejí ve čtvrti Neapolis a na ostrově Ortygia. Prohlídku jsme zahájili ve čtvrti Neapolis. Zaparkovali jsme na Viale Augusto.

Vstup do rozsáhlého areálu Parco Archeologico je volný. Nejzajímavější části, řecké divadlo a vápencové lomy, jsou zpoplatněny. Zaplatili jsme € 12,00 za dva dospělé, děti neplatily. V propadlém vápencovém lomu Latomia del Paradiso kdysi živořili syrakuští zajatci. V horní části jsou vidět do skály vytesaná obydlí. Nejznámější jsou zdější jeskyně. Uměle vytvořená jeskyně Ucho Dionýsovo, Orecchio di Dionisio, má tvar písmene S a je vysoká 23 metrů, dlouhá 65 metrů. Má výbornou akustiku. Údajně sem chodil tyran Dionýsios a odposlouchával vězně v lomech. Druhá jeskyně se jmenuje Jeskyně provazníků, Grotta dei Cordari. Ti zde měli ve starověku své dílny. V blízkosti lomů se nachází pozůstatky Oltáře Hieróna II, Ara di Ierone II. Každoročně zde byli obětovaní býci ve prospěch Dia.

Orecchio di Dionisiox
Orecchio di Dionisio
Latomia del Paradiso
Latomia del Paradiso
Teatro Greco
Teatro Greco
Anfiteatro Romano
Anfiteatro Romano

Největším zážitkem v Parco Archeologico byla pro nás návštěva řeckého divadla, vytesaného do skály. Z horních řad byl pohled na celé Syrakusy. V dávných dobách tu předváděli svá díla Aischylos, Sofoklés a Euripidés. Za horními řadami jsou ve skále vyhloubeny místnosti a je zde také mohutný pramen. Nedaleko od řeckého divadla se nachází elipsovitý římský amfiteátr, Anfiteatro Romano. Cesta k němu je lemovaná kamennými sarkofágy. Amfiteátr pochází ze 3. století př.n.l. Rozeznat lze ještě chodby pro zvířata a gladiátory. Po prohlídce archeologického areálu ve čtvrti Neapolis jsme se vypravili napříč Syrakusy ke čtvrti Ortygia, která se nachází na ostrůvku. Došli jsme tam po Corso Gelone a Corso Umberto. Na ostrov Ortygia jsme vstoupili přes most Ponte Nuovo.

Tempio di Apollo
Tempio di Apollo
Chiesa di Santa Lucia alla Badia
Chiesa di Santa Lucia alla Badia
Palazzo Arezzo della Targia
Palazzo Arezzo della Targia
Fonte Aretusa
Fonte Aretusa

Hned za mostem jsme se zastavili na náměstí Piazza Pancali. Na jeho konci stojí pískovcové pozůstatky Appolónova chrámu, Tempio di Apollo. Tento nejstarší dórský chrám na Sicílii byl postavený v roce 570 př.n.l. Po Corso Matteotti jsme došli na další náměstí Piazza Archimede. Uprostřed stojí nádherná Artemidina kašna, nazývaná také Dianina fontána. Po Via Roma a Via Minerva jsme přišli na náměstí Piazza del Duomo. Náměstí ve tvaru půlměsíce je obklopeno impozantními barokními stavbami. Jednou z nich je radnice ze 17. století, která stojí na základech původního iónského chrámu z 5. století př.n.l. Ten byl nahrazen Athéniným chrámem, Tempio di Athena, který dnes tvoří základ dómu. Chrám byl adaptovaný na křesťanský kostel. Z náměstí jsme se vydali dolů k moři.

Došli jsme k Arethúsinu pramenu, Fonte Aretusa. Tento sladkovodní zdroj vyvěrá ze skály a je obklopený keři papyrů. Podle řecké mytologie proměnila bohyně Artemida nymfu Arethúsu v pramen, aby ji ukryla před bohem Aleiem, který se do ní zamiloval. V jezírku se proháněly ryby a kachny. Kousek odtud jsme na vyhlídkové terase obdivovali nádherný výhled na hlavní přístav Porto Grande. Od Fonte Aretusa jsme pokračovali nahoru po Via Capodieci k Palazzo Bellomo ze 13. století, ve kterém je umístěna galérie. Po Via Roma a Corso Matteoti jsme se vrátili zpět na Ponte Nuovo a do pevninských Syrakus. Odjeli jsme zpět do Katánie a celé odpoledne a následující den jsme si vychutnávali koupání a slunění na písečné pláži u Villaggio Turistico Europeo.

Fotogalerie: Syrakusy - Napolis, Syrakusy - Ortygia