ŽELEZNIČNÍ MUZEJNÍ EXPOZICE

Muzeum v Hradci Králové

 /  / Reporáže z cest / Krkonoše 2007 / Železniční muzejní expozice

V cestovní kanceláři Ingtours jsme odevzdali klíčky od apartmánu v IT Centru a vydali jsme se na cestu domů. Po Zámecké, Krkonošské a Slovanské ulici jsme dojeli k silnici č. 14, po které jsme přes Lánov, Rudník a Mladé Buky dojeli do Trutnova. Z Trutnova jsme pokračovali po silnici č. 37 do Jaroměře a odtud po silnici č. 33 a 35 do Hradce Králové. První zastávku jsme udělali v místní části Plácky, kde se v areálu firmy Signal Mont nachází Železniční muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Tato stálá muzejní expozice nabízí jedinečnou sbírku, ojedinělou i v evropském měřítku, více jak 370. převážně plně funkčních prvků a zařízení ze skutečného provozu od počátků železnic až do konce 20. století. Expozice se neustále dále rozvíjí. Některé exponáty zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze.

Železniční sdělovací zařízení je soubor technických prostředků a vazeb mezi nimi, sloužící k předávání informací na dálku. Informace jsou např. zprávy, signály, texty, obrázky, zvuky. Železniční zabezpečovací zařízení je soubor technických prostředků a vazeb mezi nimi přispívající k bezpečnosti železničního provozu. Kontroluje nebo dokonce nahrazuje činnost dopravních zaměstnanců při řízení železniční dopravy. Zabezpečovací zařízení slouží mimo jiné k řízení jízd vlaků. Dovolí jeho jízdu až v případě, že zjistí splnění podmínek pro jeho bezpečnou jízdu. Současně dohlíží na plnění těchto podmínek po celou dobu jízdy vlaku. Každá porucha zabezpečovacího zařízení se musí projevit bezpečnějším stavem. Železniční sdělovací a zabezpečovací zařízení funguje často ve vzájemné vazbě.

Venkovní expozice
Venkovní expozice
Vagóny
Vagóny
Historická dopravní kancelář
Historická dopravní kancelář
Elektrodynamický stavědlový přístroj
Elektrodynamický stavědlový přístroj

Expozice byla založená v roce 1988 ve Vidnavě u česko-polské hranice, necelých 20 km severně od Jeseníku. V polovině roku 2001 byla přestěhovaná do Hradce Králové. Expozicí nás provedl průvodce, člověk z oboru, který o této technice věděl všechno. Prohlídku jsme zahájili ve venkovní expozici. Viděli jsme světelná i mechanická návěstidla, předzvěsti, zvonkovou návěst a přejezdová zabezpečovací zařízení. Ve vnitřní části jsme se nejdříve seznámili s historií expozice ve Vidnavě a s počátky a vývojem sdělovací a zabezpečovací techniky. Nakouknuli jsme do místnosti, která představovala dopravní kancelář z počátku 20. století. V místnosti byl návěstní kozlík, ústřední zámek, telefonní přístroje, telegrafní souprava, kyvadlové hodiny, věšák s uniformou a čepicemi, stůl výpravčího se stojánkem s razítky, kalamářem, návěstní a jiné pomůcky. Na zdi visel obrázek císaře Františka Josefa.

Stavědlový přístroj typu Einheit
Stavědlový přístroj typu Einheit
Klíčový řídící přístroj
Klíčový řídící přístroj
Telefonní ústředna
Telefonní ústředna
Informační zařízení
Informační zařízení

V dalších místnostech jsme viděli akustické a optické prvky - praporce, trubky, zvonce, induktory, zvonkové návěsti, žárovky, čočky, elektronky, kabelové závěry, nadzemní vedení. Ze zabezpečovací techniky jsme si prohlédli výměnové zámky, hradlové závěry, hradlová relé, kolejová relé a elektromagnetická relé. V největší místnosti jsme viděli originály mechanických, elektromechanických a elektrodynamických staničních zabezpečovacích zařízení. Ze sdělovací techniky nás zaujala celá řada telefonních přístrojů, telegrafních přístrojů, dálnopisných strojů, rozhlasových zařízení, hodinových zařízení, informačních zařízení, měřících přístrojů, měřících souprav a drážních telefonních ústředen.

Po prohlídce Železniční muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky jsme se vydali ke druhé naší zastávce v Hradci Králové, k Obřímu akváriu. Po Kydlinovské ulici jsme dojeli na světelnou křižovatku na Vančurově náměstí. Odtud jsme přejeli po ulici Antonína Dvořáka a po Průmyslové ulici na městský okruh, po kterém jsme se vydali doprava. Na světelné křižovatce jsme odbočili na ulici V Lipkách a hned na ulici Baarova. Přibližně uprostřed ulice stála po pravé straně budova s Obřím akváriem. Zaparkovali jsme na parkovišti zřízeném přímo na ulici a vešli jsme do zdejšího vodního světa.

Fotogalerie: Železniční muzejní expozice