DIVČÍ A MUŽSKÉ KAMENY

Vrcholy v Krkonoších

 /  / Reporáže z cest / Krkonoše 2007 / Dívčí a Mužské kameny

Po Zámecké, Krkonošské a Horské ulici jsme vyjeli z Vrchlabí a v Hořejším Vrchlabí jsme se napojili na silnici č. 295 vedoucí do Špindlerova Mlýna. Proti proudu Labe jsme Labskou soutěskou dojeli do Labské a kolem stejnojmenné vodní nádrže do Špidlerova Mlýna. Tady jsme zaparkovali na odstavném parkovišti a autobusem jsme vyjeli po silnici vybudované v roce 1914 do Slezského sedla (1197 m) ke Špindlerově boudě, k významnému východisku turistických cest pod Malým Šišákem (1440 m). Boudu postavil už v roce 1784 František Špindler. Dvakrát vyhořela v letech 1826 a 1885, ale vždy byla opravena a znovu zprovozněna. Poslední rekonstrukce proběhla před dvěma lety. Slezské sedlo rozděluje Krkonoše na západní a východní část. My jsme se vydali směrem na západ po hřebenovce.

Při stoupání na Čihadlo (1213 m) jsme měli Slezské sedlo a Špindlerovu boudu jako na dlani, v pozadí s Malým Šišákem. Za Čihadlem jsme zase uviděli Dívčí kameny (1414 m) a Vysoké kolo (1509 m). Sestoupili jsme do sedla Przełęcz Dołek (1178 m) a začali jsme stoupat k Petrově boudě v nadmořské výšce 1288 m. Po Labské boudě je druhou nejvyšší obývanou boudou v této části Krkonoš. První budova tady stála už v roce 1790. Celoročně obyvatelnou boudu tady postavil v roce 1811 Johann Pittermann. Postupně zde vznikl komplex několika budov. Od Petrovy boudy to už bylo kousek k Dívčím kamenům. Tato žulová skaliska se suťovými a balvanovými poli dosahují výšky 8 m. Podle pověsti tady zahynula mladá pastýřka. Z kamenů jsme měli výhled na Stříbrný hřbet (1489 m), Studniční horu (1554 m), Luční horu (1555 m) a Přední Planinu (1197 m). V pozadí vykukovala Sněžka (1603 m).

Malý Šišák (1440 m)
Malý Šišák (1440 m)
Petrova bouda
Petrova bouda
Dívčí kameny
Dívčí kameny
Vysoké kolo (1509 m)
Vysoké kolo (1509 m)

Na polské straně jsme měli jako na dlani Dolnoslezské vejvodství. Na západě jsme obdivovali Vysoké kolo, svými 1509 m nejvyšší vrchol západních Krkonoš. Před námi byl také celý pás vrcholů ze včerejšího výletu k Prameni Labe. Viděli jsme Medvědín (1235 m), Zlaté návrší (1411 m), Vrbatovo návrší (1412 m) a Kotel (1435 m). Od Dívčích kamenů to bylo jen kousek k Mužským kamenům (1417 m). Žulová skaliska dosahují výšky až 11 m a šířky 50 m. Kousek odtud stál skalní útvar Zobák, pojmenovaný údajně podle mladého pastýře, který tady zahynul. Sešli jsme do Černého sedla (1360 m), kde jsme si odpočinuli a posvačili. Odtud jsme začali sestupovat z hlavního hřebenu Martinovým dolem a Medvědím dolem kolem několika horských bud, oblastí, která se podle sedmi dolů nazývá Sedmidolí.

Mužské kameny
Mužské kameny
Martinova bouda
Martinova bouda
Brádlerovy boudy
Brádlerovy boudy
Medvědí bouda
Medvědí bouda

Sešli jsme do Martinovy jámy, ve které stojí v nadmořské výšce 1288 m Martinova bouda. Enkláva Martinových bud byla založena kolem roku 1642 uprchlíky před třicetiletou válkou. V roce 1795 tady postavil objekty Martin Erlebach z Krausových bud. Sestoupili jsme níž k Brádlerovým boudám v nadmořské výšce 1156 m. První zmínka o boudách pochází z roku 1637. Sestoupili jsme ještě níž, k Medvědí boudě v nadmořské výšce 1060 m, která vznikla na počátku 19. století. Medvědím dolem jsme pokračovali k Medvědímu potoku, který jsme překročili a došli jsme do Medvědího kolena ve výšce 925 m. Byla to první serpentina na silnici vedoucí do Slezského sedla. Sešli jsme k Bílému Labi a k jeho soutoku s Labem u Dívčí lávky. Toto místo je začátkem Labského dolu, kterým vede Harrachova cesta, nejstarší turistická stezka v Krkonoších.

Pokračovali jsme po proudu Labe kolem několika jezů k bobové dráze. Do provozu byla uvedena před 10. lety v roce 1997 jako první letní bobová dráha na území České republiky. Zakoupili jsme si jízdenku a bobovou dráhu jsme si projeli. Potom jsme už přes centrum Špindlerova Mlýna došli k odstavnému parkovišti a vrátili jsme se zpět do Vrchlabí. Zabalili jsme zavazadla a připravili se na zítřejší cestu zpět domů, během které jsme si ještě naplánovali zastávku v Hradci Králové s návštěvou Železniční muzejní expozice a Obřího akvária.

Fotogalerie: Dívčí a Mužské kameny