PIVOVAR HOLBA

Podnik v Hanušovicích

 /  / Reporáže z cest / Jeseníky 2005 / Pivovar Holba

Ze Žlebu jsme sjeli do Hanušovic. Písemně doložená historie Hanušovic sahá do první poloviny 14. století. V roce 1325 daroval Johann von Westerhube Staré Město, tehdy Goldek, s dalšími deseti vesnicemi klášteru Kamenec. Mezi nimi se nacházely Hanušova ves, Žibřidovice a Valteřice. V té době byly součástí kolštejnského panství. Nyní všechny tvoří dnešní Hanušovice. Už v roce 1351 měly Hanušovice kostel a faru. V roce 1439 byly hospodářským střediskem na jihu kolštejnského panství. V 15. století, za česko-uherských válek a následujících bitev, byly Hanušovice vypáleny. Žibřidovice a Valteřice zpustly a obnoveny byly až v následujícím století. Koncem 16. století vznikla na jihu Hanušovic nová vesnice Holba, patřila však k rudskému panství. Další ránu do rozvoje vesnic zasadila třicetiletá válka. Až v průběhu 17. a 18. století se z ní vzpamatovaly. V roce 1852 vznikla v Hanušovicích úpravna lnu a následně i dvě přádelny. Jedna v Hanušovicích, druhá v Holbě. Další možnosti zaměstnání našli obyvatelé v jindřichovské papírně a od roku 1874 v pivovaru v Holbě. V této době se Hanušovice staly významným železničním uzlem. K tomu v roce 1905 vznikla ještě lokální trať do Starého Města. Na počátku 20. století doplnily velké podniky i menší - sodovkárna, koželužna, pila, kamenolomy, výroba zemědělských strojů. Za první republiky se staly Hanušovice zdejším centrem školství. V roce 1975 byly povýšené na město.

Moderní parní pivovar založil v Holbě mladý sládek Josef Müllschitzký v roce 1874 a do konce roku uvařil první várku piva. Už v prvním roce byla produkce téměř 16 tisíc hektolitrů piva a stále narůstala. V roce 1907 se pivovar sloučil s pivovary v Šumperku a Třemešku. produkce tak vzrostla na téměř 111 tisíc hektolitrů piva. Během první světové války klesla produkce na pětinu a zpět se vrátila ve 30. letech 20. století. Pivovar se stal třetím největším pivovarem na Moravě. Během druhé světové války byl nedostatek surovin, ale kvalitu se podařilo zachovat. V roce 1948 došlo ke znárodnění a vznikl národní podnik Pivovar Hanušovice. O rok později se společně s Pivovarem Litovel stal součástí Hanáckých pivovarů v Přerově a později Severomoravských pivovarů v Přerově. V té době modernizoval spilku, ležácké sklepy, vznikla filtrační stanice a instaloval skleněné potrubí. V roce 1983 byla uvařena první várka piva Šerák. Po roce 1989 se pivovar přizpůsobil tržnímu prostředí. Pivovar si zajistil vlastní zdroj mimořádně kvalitní vody. V roce 1993 postavil cylindrokonické tanky, ve kterých dochází k dokonalejšímu prokvašení piva. V roce 1996 byl zahájen provoz plnící linky pro nerezové sudy a také došlo ke změně názvu na Pivovar Holba.

Pivovar Holba
Pivovar Holba
Kvašení piva ve spilce
Kvašení piva ve spilce
Vaření sladiny v mladinové pánvi
Vaření sladiny v mladinové pánvi
Zrání piva v ležáckých tancích
Zrání piva v ležáckých tancích

Během exkurze pivovarem, která trvala necelou hodinu, jsme si prohlédli areál. Obdivovali jsme mohutné cylindrokonické tanky, zašli jsme k místnímu rybníku, sledovali jsme expedici piva. Poté jsme navštívili varny, spilky, ležácký sklep a stáčírny sudů. Vše bylo doprovázeno kvalitním výkladem. V podnikové prodejně jsme si zakoupili vzorky piva a vzhledem k tomu, že se počasí umoudřilo, vydali jsme se na výlet do Keprnické hornatiny.

Fotogalerie: Pivovar Holba