ROßBRAND

Vrchol v Salcbursku

 /  / Reporáže z cest / Salcbursko 2008 / Roßbrand

Tato fotogalerie obsahuje fotky z výstupu na Roßbrand v Salcbursku v roce 2008. Vše je popsané v èlánku Roßbrand. Pøipravili jsme pro Vás rovnìž odpovìdi na Vaše nejèastìji kladené otázky na téma Salcbursko. Pokud vás nìco zajímá, mùžete se zeptat pøes dotazovací formuláø.

Warme Mandling a Aparthotel Alpina
Warme Mandling a Aparthotel Alpina
Filzmoos
Filzmoos
Smìr Moosalm a Roßbrand
Smìr Moosalm a Roßbrand
Muchomùrka èervená
Muchomùrka èervená

Køižovatka Almenweg s Forstraße
Køižovatka Almenweg s Forstraße
Høib habrový
Høib habrový
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Moosalm
Moosalm
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Hoher Dachstein (2995 m)
Hoher Dachstein (2995 m)
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Rötelstein (2247 m)
Rötelstein (2247 m)
Moosalm
Moosalm
Bischofsmütze a Rötelstein
Bischofsmütze a Rötelstein
Salzburger Almenweg
Salzburger Almenweg
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Horská bystøina
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Moserscharte (1513 m)
Moserscharte (1513 m)
Salzburger Almenweg
Salzburger Almenweg
Lovecká chata
Lovecká chata
Mokøad
Mokøad
Schörgi Alm
Schörgi Alm
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Troglacke
Troglacke
Schörgi Alm
Schörgi Alm
Kráva
Kráva
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Torstein, Mitterspitz a Dachstein
Richtfunkstation Rossbrand
Richtfunkstation Rossbrand
Schladmingské Taury
Schladmingské Taury
Køižovatka Almenweg s Dr. März Weg
Køižovatka Almenweg s Dr. März Weg
Schladmingské Taury
Schladmingské Taury
Radstadské Taury
Radstadské Taury
Mosermandl a Faulkogel
Mosermandl a Faulkogel
Roßbrand (1770 m)
Roßbrand (1770 m)
Torstein (2948 m)
Torstein (2948 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Roßbrand (1770 m)
Roßbrand (1770 m)
Roßbrand (1770 m)
Roßbrand (1770 m)
Radstädterhütte
Radstädterhütte
Höchstein a Hochwildstelle
Höchstein a Hochwildstelle
Roßbrandhütte
Roßbrandhütte
Stezka z Roßbrand
Stezka z Roßbrand
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Karalm
Karalm

Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)
Holubinka vrhavka
Holubinka vrhavka
Kruhový objezd ve Filzmoos
Kruhový objezd ve Filzmoos
Bischofsmütze (2458 m)
Bischofsmütze (2458 m)