PŘÍRODNÍ PARK ZLATÉ PÍSKY

Přírodní park v Bulharsku

 /  / Reporáže z cest / Bulharsko 2022 / Přírodní park Zlaté Písky

Přírodní park Zlaté Písky je po přírodním parku Vitoša druhým v pořadí vyhlášeným v Bulharsku z celkového počtu 11 přírodních parků. Leží podél černomořského pobřeží a obklopuje Letovisko Zlaté Písky. Je dlouhý 9,2 km a široký v průměru 1,2 km. Nejvyšším vrcholem je Čiplak Tepe (269 m) ve středu území. Nápad založit přírodní park vznikl už v roce 1915, ale vyhlášený byl až v roce 1943. Účelem byla ochrana přírodních stanovišť a volně žijícíh rostlin a živočichů. Mezi stromy převažují habry, platany, duby, javory, lípy a jasany. Z dalších rostlin jsou to šeřík obecný, jasmín křovitý, trnovec kristův, čičorka ladná, ruj vlasatá aj. V jižní části parku se nachází několik rašelinišť, která napájí spodní voda. V lesích žije 621 druhů bezobratlých živočichů, 11 druhů obojživelníků, 19 druhů plazů, 122 druhů ptáků a 27 druhů drobných savců.

Přírodní park Zlaté Písky je nakloněný turistice. Na jeho území bylo zpřístupněno několik turistických a specializovaných tras. Jejich účelem je ukázat návštěvníkům biologickou a krajinnou rozmanitost. Podél tras jsou rozmístěné přístřešky, altány, lavičky, stoly a ohniště u starobylých kašen. Z vyhlídek se otevírá panoramatický výhled na moře, přírodní park a letovisko Zlaté Písky. Nedaleko kláštera Aladža, kam se sbíhají všechny turistické trasy, je rozhledna. Červená trasa je dlouhá 11,7 km a vede napříč přírodním parkem. Začíná nedaleko vesnice Kranevo. Nejvyužívanější jsou modrá trasa, dlouhá 4,3 km, a žlutá trasa, dlouhá 3,6 km. Začínají u polikliniky v letovisku Zlaté Písky. Modrá vede východní částí a žlutá západní částí přírodního parku. Zlená trasa je dlouhá 7,2 km a začíná v části Panorama nad přístavem. Převážně vede souběžně s červenou a následně se žlutou trasou.

Cesta přírodním parkem
Cesta přírodním parkem
Chata stavitele lodí
Chata stavitele lodí
Přeslička
Přeslička
Cesta přírodním parkem
Cesta přírodním parkem

Povrchovou vodu v přírodním parku Zlaté Písky tvoří dešťová voda v několika suchých roklích, v jedné rokli s trvale tekoucí vodu a ve třech větších bažinatých vodních plochách. Žádné další tekoucí vody se v přírodním parku nenacházejí. Na území přírodního parku je 13 kašen - fontán s pramenitou vodou, která je pitná. Kromě vody v kašně lesníka Jordana Minkova, která pitná není. Kašna Janakijeva je od léta roku 2003 vyschlá. Většina těchto kašen je dostupná po značených turistických cestách a v jejich blízkosti je vybudované zázemí pro odpočinek. V létě je však vhodné si s sebou vzít dostatek pitné vody, protože průtok v tomto období je u některých kašen minimální nebo žádný. Velký průtok má kašna Aladža pod stejnojmenným skalním klášterem, ke kterému jsme se vydali při poznávání krás přírodního parku Zlaté Písky.

Z Astera Hotel & Spa jsme odbočili doleva a podél tohoto hotelu jsme vystoupali po schodišti k Hotelu Perunika. Po prodejní promenádě jsme se vydali doprava k Hotelu Tintyava, u kterého jsme odbočili doleva. Podél Hotelu Aphrodite jsme došli na křižovatku, kde jsme už vlevo viděli Hotel Atlas, který jsme si původně objednali. Před tímto hotelem jsme přes parkoviště přešli k silnici, po které jezdí autobusové spoje. Kolem akvaparku Aquapolis jsme pokračovali doleva. Po asfaltové cestě jsme vstoupili do přírodního parku a došli jsme k silnici č. 9. Tady u vyschlé kašny Janakijeva začínala jedna z větví modré turistické trasy. Kolem turistického přístřešku jsme atraktivním lesem vystoupali k Chatě stavitele lodí, v jejíž blízkosti stála kašna Kaľova. Tady nás překvapil pes. Ukázalo se, že se bál více než my. Společně s červenou značkou jsme pokračovali po asfaltové cestě na rozcestí.

Vyhlídka u kašny 1300 let Bulharska
Vyhlídka u kašny 1300 let Bulharska
Kašna 1300 let Bulharska
Kašna 1300 let Bulharska
Cesta přírodním parkem
Cesta přírodním parkem
Turistické značky v přírodním parku
Turistické značky v přírodním parku

Tady nás zaujal bujný porost přesličky. Opustili jsme asfaltovou cestu a stoupali jsme k Fontáně 1300 let Bulharska. Byla postavená v roce 1981. Připomíná výročí vzniku Bulharska. Má celkem pět výtoků odpovídajících pěti významným letům v bulharské historii. U roků svobody je proud silný, u roků pod cizí vládou slabý. Naproti kašny bylo posezení a vyhlídka na přírodní park, moře a letovisko Zlaté Písky. Pokračovali jsme po dlážděné cestě, často po schůdcích a uvnitř typické vegetace přírodního parku, k chatě Aladža. Odtud to už bylo kousek na parkoviště pod skalním klášterem Aladža, kde stála i stejnojmenná kašna. Toto místo bylo východiskem modré, žluté a zelené turistické trasy. Červená trasa pokračovala dál ke Kovšakově fontáně a do Varny. My jsme se vydali poznávat Klášter Aladža. Po prohlídce jsme se vrátili stejnou cestou zpět.

Fotogalerie: Přírodní park Zlaté Písky