TURISTICKÁ KRONIKA 1985 / 3

naše turistická historie

 /  / Turistická kronika / 1985 / 3

V roce 1985 jsme začali značit turistické cesty. Tuto činnost jsme zahájili Kurzem značkařů III. třídy. Zúčastnili jsme se Spartakiády na Strahovském stadionu a také zahájení akce 100 jarních kilometrů a mnoha turistických pochodů. Napříč Slovenskem jsme zdolávali hřebenovku Nízkých Tater. Čtete třetí část.

Značení turistických cest

Značení turistických cest

Náhrada výloh za značení 1985: Jízdné - 22,- Kčs, Stravné - 104,- Kčs, Ošatné - 225,- Kčs. Celkem - 351,- Kčs. Použijeme pro krytí výloh při značení. Značení turistických cest byla dobrovolná iniciativa. Značkaři byli lidé oddaní turistice, pro které byla tato činnost posláním a věnovali ji volný čas i peníze ...

Setkání v lesích

Setkání v lesích

Ráno za tmy jsem vycházel z tělocvičny v Ústí směrem k Tiché Orlici. Obloha byla zatažená, jen na východě, těsně nad obzorem, se táhl pruh modrého nebe. Pomalu začínalo svítat. Za půl hodiny zůstal po noci jen srpek měsíce. Teď to bylo obráceně. Obloha byla modrá a za Černovírem, kde se dvě ...

Větrníky

Větrníky

Ještě loni! Za drobného sněžení jsme si vyšli s mamkou na procházku směrem Větrníky, Letonice, Žlebový potok, bučovické školy, náměstí a domů. Byli jsme oblepení sněhem jako sněhuláci. Mírně mrzlo. 31. prosince 1985. Každopádně něco pro zdraví před večerním pojídáním ...