RAKOVECKÉ ÚDOLÍ

nejkrásnější údolí v Drahanské vrchovině

 /  / Tipy na výlety / Česko / Jihomoravský kraj / Rakovecké údolí

Poloha: [mapa] Česko, Jihomoravský kraj, okres Vyškov.
Zajímavá místa v okolí: Křtiny, Jedovnice, Luleč, Račice, Rudické propadání, Ruprechtov, Vyškov.
Související:

Rakovecké údolí je jedním z nejkrásnějších údolí v Drahanské vrchovině. Údolí vzniklo jako příkopová propadlina. Je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce a přirozeně sousedícím územím. V údolí se nacházejí dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího toku Rakovce. V jeho chladné, čisté a kyslíkem bohaté vodě našla domov zvláštní živočišná společenstva. Nejpočetnější živočišnou skupinou tohoto prostředí tvoří bezobratlí (červi, mlži, korýši a vodní larvy hmyzu), kteří se udržují většinou na kamenitém dně pomocí různých příchytných ústrojí. Z ryb se v potoce prohání pstruh obecný a plevelná rybka vranka obecná. Z ptáků se vyskytuje ledňáček říční, skorec vodní, loví zde i vzácný čáp černý. Významnou rostlinou je mech pramenička. Z dalších rostlin zde najdeme sasanku hajní, plicník tmavý, jaterník podléšku, prvosenku vyšší, lýkovec obecný, podběl lékařský, lilii zlatohlavou, bažanku vytrvalou, vrbinu penízkovou, netýkavku nedůtklivou a především bleduli jarní, která se na Vyškovsku vyskytuje pouzde zde v hojných lánech. Z šelem našly v Rakoveckém údolí domov kuna lesní, jezevec lesní a liška obecná, z denních dravců káně a krahujec obecný, z nočních sýček obecný, kalous ušatý a puštík obecný. Spárkatou zvěř zastupuje prase divoké, muflon a jelen evropský. Údolí Rakovce je zlomové údolí prvohorního stáří. Vyskytují se v něm pouze usazené horniny, z nichž nejčastější jsou slepence. Valouny v nich jsou ze žuly, ruly, granulitu a jiných hornin z oblasti Českomoravské vrchoviny, které byly snášeny tekoucími vodami do mělkého moře.

Dolní část Rakoveckého údolí
Dolní část Rakoveckého údolí
Rakovec
Rakovec
Rakovec
Rakovec
Lávka přes Rakovec
Lávka přes Rakovec
Rakovec
Rakovec
Slepenec
Slepenec
Lán bledulí
Lán bledulí
Bledule jarní
Bledule jarní

Tip na výlet: Projděte si Naučnou stezku Rakovec - vede kolem potoka Rakovec, obsahuje 10 tabulí, informujících o historii území, geologických podmínkách, floře a fauně. Stezka začíná asi 2 km od konce Račic směrem na Ruprechtov, u pomníčku Jermak.