PODMÍNKY

Podmínky používání našich stránek

 /  / Podmínky

Než začnete používat webové stránky rehurek.cz, pečlivě si přečtěte tyto Podmínky. Před používáním otázek a odpovědí si navíc přečtěte Informace. Používáním webových stránek rehurek.cz souhlasíte s Podmínkami a Informacemi. Pokud s Podmínkami a Informacemi nesouhlasíte, nepoužívejte webové stránky rehurek.cz.

Materiály z webových stránek rehurek.cz můžete načítat výhradně pro Vaše osobní použití za předpokladu, že dodržíte všechna autorská a jiná vlastnická práva. Materiály z webových stránek rehurek.cz nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Materiály na webových stránkách rehurek.cz jsou chráněny Autorským zákonem.

Informace, které zašlete na webové stránky rehurek.cz a na které se nevztahuje Ochrana soukromí, nebudou považovány za chráněné. Tyto informace můžeme kopírovat, zveřejňovat, šířit a začleňovat do webových stránek rehurek.cz a to pro jakékoliv nekomerční a komerční účely. Na webové stránky rehurek.cz nesmíte zasílat informace, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na webové stránky třetích stran uvádíme na webových stránkách rehurek.cz pouze pro Vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky rehurek.cz. Nepřezkoumávali jsme všechny odkazy na webové stránky třetích stran a nemáme vliv a neneseme zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Pokud se rozhodnete navštívit kterékoliv z webových stránek třetích stran, na které webové stránky rehurek.cz odkazují, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Materiály poskytnuté na webových stránkách rehurek.cz jsou poskytovány tak, jak jsou, bez záruk jakéhokoliv druhu. Neručíme za správnost a úplnost materiálů na webových stránkách rehurek.cz. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na webových stránkách rehurek.cz. Nezavazujeme se, že budeme tyto materiály aktualizovat, tyto materiály nemusí být aktuální.

V žádném případě nebudeme odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání webových stránek rehurek.cz a jakýchkoliv webových stránek, na které webové stránky rehurek.cz odkazují. Za tyto škody nebudou odpovídat i jiné třetí strany zmíněné na webových stránkách rehurek.cz.

Řehůřkovi