PODMÍNKY

podmínky používání našeho cestovatelského webu

 /  / Podmínky

Vítejte na našem cestovatelském webu rehurek.cz, dále jen Webu. Před používáním Webu si prosím pečlivě prostudujte následující podmínky používání, dále jen Podmínky. Před použítím Centra otázek a odpovědí si pečlivě prostudujte Důležité informace, dále jen Informace. Pokud nesouhlasíte s některým z ustanovení Podmínek a Informací, nedoporučujeme pokračovat v používání Webu.

  Tím, že používáte Web, souhlasíte s Podmínkami a Informacemi a závazně se jimi řídíte. Materiály z Webu můžete načítat výhradně pro Vaše osobní použití za předpokladu, že dodržíte všechna autorská a jiná vlastnická práva. Materiály z Webu nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Materiály na Webu jsou chráněné Autorským zákonem.

  Informace, které zašlete na Web prostřednictvím e-mailu nebo formuláře a na které se nevztahuje Ochrana soukromí, nebudou považované za chráněné. Tyto informace můžeme začleňovat do Webu, zveřejnit je a šířit. Na Web nesmíte zasílat informace, které porušují jakýkoliv zákon.

  Odkazy na webové stránky třetích stran uvádíme na Webu pouze pro Vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte Web. Nepřezkoumáváme pravidelně všechny odkazy na webové stránky třetích stran a nemáme vliv a neneseme zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňovaná. Pokud se rozhodnete navštívit kterékoliv z webových stránek třetích stran, na které Web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

  Materiály poskytnuté na Webu jsou poskytované tak, jak jsou, bez záruk jakéhokoliv druhu. Neručíme za správnost a úplnost materiálů na Webu. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na Webu. Nezavazujeme se, že budeme tyto materiály aktualizovat, tyto materiály nemusí být aktuální.

  V žádném případě nebudeme odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání Webu a jakýchkoliv webových stránek, na které Web odkazuje.

  Pokud máte otázky nebo připomínky týkající se Podmínek, kontaktujte nás e-mailem () nebo prostřednictvím formuláře () uvedenými v zápatí.

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit Podmínky. Aktualizované Podmínky budou zveřejněné na Webu a vstup na Web po změně Podmínek znamená souhlas s novými Podmínkami.

Aktualizace: 9.2.2024
Děkujeme za používání našeho Webu.
Řehůřkovi.