Úvod / Kronika

VELIKONOČNÍ VÝLET - SLOUP  

naše turistická historie  

18,5 km

Neděli velikonoční trávíme na přání Renatky ve smrkových lesích mezi Sloupem a Žďárnou. Do Sloupu jsme se dopravili autem a kolem potůčku Luka jsme putovali na samotu Obora. Tu si René zaskákala na stohu do slámy. Proti nám běželo jehňátko. Jak začalo štěkat, usoudili jsme, že to bude pes. Ze Žďárné jsme se vraceli zpět po hřebenu. Tady řádila smršť. Dva smrky padly těsně vedle seníku a tento se obrátil. Za zvuku zvonů v poledne scházíme zpět do Sloupu.

15. dubna 1990