ZNAČENÍ TURISTICKÝCH CEST

Výlohy za značení turistických cest

 /  / Turistická kronika / 1989 / Značení turistických cest

Výlohy za značení:

Ošatné: 270,-

Stravné: 117,-

Jízdné: 41,-

Poštovné: 2,-

Celkem: 428,-

Článek Značení turistických cest
Článek Značení turistických cest
Turistické značky
Turistické značky
Razítko OV ČSTV
Razítko OV ČSTV
Číslo strany
Číslo strany