Úvod / Kronika

SLOVENSKÝ RÁJ  

naše turistická historie  

DEDINKY, 11.-19. července 1989.

12.7. - Zatímco jsem si vykračoval do Košic, mamka s Renatkou a Pavlem odjeli vlakem do Švermova a odtud si vykračovali k pramenu Hronu, na sedlo Besník, Čuntavu, Nižnou zahradu, Pod Hanisej, Vaniarky a Dobšinský kopec. Při cestě se na ně podíval býk ze stáda krav a tak kus cesty utíkali. 21,5 km.

13.7. - Výjez lanovkou na Geravy. Vycházka údolím Malého Zajfu, k Občasnému prameni a na Havraní skálu, na Lipovec, Rothovou roklinou, kolem Suchého vrchu, na Geravy a zpět lanovkou do kempu Dedinky. Celou cestu většinou pršelo. 17 km.

14.7. - Vlakem k Dobšinskej ľadovej jeskyni, na Lipovec, malým Sokolem, Velkým Sokolem, Rothovou roklinou, na Glackou cestu, údolím Malého Zaifu, ke Stratenské pile a odtud do Dedinek. Malým Sokolem se šlo po kolena ve vodě. Ke konci výletu pršelo. 24,5 km.

15.7. - Odpočinkový den. Trhání borůvek a jejich baštění.

16.7. - Z Dedinek na Bielé Vody, Nálepkovými vodopády na Geravy, Predný Hýľ, Klauzy, Sokolí dolinou, Kyselem, k ústí Suché Belé, na Glackou cestu, Geravy a pěšky do Dedinek. Před Závojovým vodopádem namlátila jedna paní pánovi, protože ji sem dovedl. Mamku zlobilo koleno a všichni byli nervózní ke konci. 38,5 km.

17.7. - Do Hnilce vlakem. Výstup na Súľovou, Smrečinku, Dobšínský kopec a dolů do Dedinek. Polomy se neobcházely, ale přelézaly po břichu pochodníky. 19 km.

18.7. - Lanovkou na Geravy, predný Hýľ, Zadný Hýľ, Čertovu hlavu, Biele vody, Nálepkovy vodopády, Geravy a lanovkou zpět do kempu. Renatka dnes nešla, bolely ji nohy. 11,5 km.

19.7. - Dnes jsem odjížděl z Krompach do Margecan. Z Margecan přímo de Dedinek. Po příchodu do kempu se Mamka s Renatkou a Pavlem chystali na tůru. Shodil jsem krosnu, všichni jsme odjeli autem k Dobšinské ledové jeskyni. Odtud jsme se vydali po zelené na sedlo Kopanec a pokračovali k Čtvrtocké pile. Červená nás dovedla do Vernáru. Z Vernáru jsme vystupovali na Javorinu (1168 m.n.m.). Javorina, dosud holý kopec zarůstá smrčky a tak překrásný výhled z ní je mezi posledními. Dolů jsme sestupovali směrem k Dobšinské ledové jeskyni. Pavel trucoval.