Úvod / Kronika

ÚDOLÍM KRASOVÉ ŘÍČKY  

naše turistická historie  

19 km

Když jsme se ráno probudili a obloha byla modrá, což značilo zase jeden pěkný den, rozhodování netrvalo dlouho. Přes Slavkov do Hostěnic a k hájovně Hádek to bylo pouhých 27 km. Tu jsme zaparkovali a pěšky jsme vyšlapali kopec do Hostěnic. Tu jsme se koukli na propadání Hostěnického potoka a kolem Mokerské a Horákovské myslivny jsme došli do Gottwaldova údolí. Údolím Říčky jsme šlapali kolem vodních nádrží k Muchově boudě a Bělskému mlýnu. Postupně jsme si prohlédli vyvěrání a ztrácení Říčky, jeskyni Pekárnu, nakoukli do Ochozké, Netopýří jeskyně, jeskyně Švédova stolu a přišli jsme zpět k Hádku. Teplota kolem 0 stupňů Celsia.

20. února 1988