Úvod / Kronika

ŠKOLENÍ CVIČITELŮ 3. TŘÍDY  

naše turistická historie  

I. část

Školení probíhalo na chatě Sokolce, šest a půl kilometru jižně od Strážnice. Odjel jsem do Strážnice vlakem a na chatu jsem došel pěšky s krosnou na zádech, rovněž tak i zpět. Program se skládal z jednotlivých přednášek v místnosti a venku byla praktická část s osmikilometrovou vycházkou do Radějova. Jídlo se dováželo. Nejvíce se jedl guláš. Večer se promítaly diapozitivy. Jeden den byla nahražena mzda.

3.-6. březen 1988