SEMINÁŘ CVIČITELŮ

Školení na Jalovci

 /  / Turistická kronika / 1988 / Seminář cvičitelů Jalovec

28.-30. října 1988

Rekreační středisko Jalovec s několika chatami a restaurací leží na severozápad od Přibyslavic nad obcí Číchov. Prochází tudy modrá turistická značka. Seminář organizoval okresní zvaz turistiky Vyškov a dopravili jsme se sem i zpět autobusem vypraveným zvlášť k tomuto účelu. Mimo vlastní pracovní náplně (předávání zkušeností, seznámení s novinkami, školení aj.), která byla převážně večer, tvořil zbytek pobytu pěší turistiku v okolí.

Po příjezdu a ubytování jsme se vypravili na první vycházku, každý podle vlastního uvážení. Vyšel jsem se skupinkou šesti turistů k valům bývalého hradu Střeliště, do Radotína a Brtnice. Z Brtnice do Bransouze. Do Číchova jsme se dopravili vlakem. Na Jalovec jsme došli pěšky. Celá vycházka měla 17 km.

Další den se stejnou skupinkou jsme odjeli do Jihlavy. Podél říčky stejného jména jsme putovali do Malého Beranova, Bradla, Předboře a Luk nad Jihlavou. Zde jsme poobědvali a pokračovali dále do Rozseče a Přímělkova. Nad Přímělkovem jsme ho uviděli. Zřícenina hradu Rokštejna seděla v malém, krásném údolíčku, které umocňovalo jeho mohutnost, přestože z hradu zůstala jen věž a pár obvodových zdí. Čeká ho z části zatopení přehradou. Od hradu jsme se vydali přímo do Dolní Smrčné. Za malou chvíli odjížděl vlak do Číchova. Tu jsme poseděli v hospůdce, která letos slaví již stý rok své činnosti. Na Jalovec jsme došli potmě lesem. Dnes jsme se prošli 26 kilometrů.

Ráno jsem si pochodil modřínovým lesem, vystoupil jsem na okolní vršky s dalekými rozhledy, prošel se kolem potůčku do Číchova a po silnici zpět, celkem asi 8 km. Po obědě jsme odjížděli do Přibyslavic. Petr J., který trávil ráno v Přibyslavicích, se v hospůdce seznámil s kostelníkem. Slovo dalo slovo a byla z toho prohlídka místního kostela, jehož jádro tvoří románská kaple se starými odkrytými freskami z 11. století a kde probíhá archeologický průzkum. Dále jsme vyslechli historii objevení oltářního obrazu panny Marie Přibyslavské ze 13. století. Upozornil nás na dílo sochaře Štursy, které se tu nachází. Kostelník velice poutavě vyprávěl a nakonec nás vyvedl na věž a spustil zvonkovou hru. Byl to obrovský zážitek stát mezi zvony a poslouchat čistý zvuk nejmenšího zvonku po hluboký tón velkého. Za zvuků písně zvonů jsme odcházeli do autobusu. Sem za námi ještě přišel děkan P., rodák z Manerova, který objevil staré fresky a oltářní obraz a zasloužil se o to, že zde probíhá archeologický průzkum. Vyprávěl nám svoje zážitky a skončil až když musel odejít sloužit mši.

Pobyli jsme v kraji, kde každý druhý kámen má svoji historii a krásnou přírodu. Většinu nákladů hradilo ČSTV.

Článek Seminář cvičitelů
Článek Seminář cvičitelů
Iniciála
Iniciála
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku