HALUZICE

Zahájení akce 100 jarních kilometrů

 /  / Turistická kronika / 1986 / Haluzice

Haluzice

Ráno, když odjíždíme do Haluzic, drobně sněží. K Vlčí jámě (U andělíčka) jdeme do mlhy. V lese nám nevadí. Okolí Bukovan je samé bláto. Nad Bohuslavicemi je nejpěkněji i mlha opadla. Zpět se vracíme podél železnice lesem. Renata skučí hladem. Okruh měl 14 km. Domů si odvážíme také pamětní list.

22. březen 1986

Článek Haluzice
Článek Haluzice
Iniciála
Iniciála
Část článku
Část článku
Ilustrativní prvek
Ilustrativní prvek