Úvod / Kronika

ZAHÁJENÍ AKCE 100 JARNÍCH KILOMETRŮ  

naše turistická historie  

Haluzice

Ráno, když odjíždíme do Haluzic, drobně sněží. K Vlčí jámě (U andělíčka) jdeme do mlhy. V lese nám nevadí. Okolí Bukovan je samé bláto. Nad Bohuslavicemi je nejpěkněji i mlha opadla. Zpět se vracíme podél železnice lesem. Renata skučí hladem. Okruh měl 14 km. Domů si odvážíme také pamětní list.

22. březen 1986