Úvod / Kronika

PUTOVÁNÍ ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM  

naše turistická historie  

Česká Třebová, 10. ročník turistického pochodu, 15 a 25 km.

Krásnou krajinou v okolí Třebové jsme se prošli všichni. Od tělocvičny Na skále jsme vystoupili na Šklíbandu, dále kolem Přívratu nad vesnici ke hřbitovu. Taťka pokračoval sám nad Kozlovec, přes Dlouhou Třebovou, údolím Kojovec přes Černý les do Skuhrova a po Třebovských stěnách do Dolů. Odtud přímo do Třebové. Ostatní se dostali do cíle Beranovými doly a přes Jelenici.

25. květen 1986