ZNAČENÍ TURISTICKCÝCH CEST

Z Bučovic na Větrníky

 /  / Turistická kronika / 1985 / Značení turistickcýh cest

BUČOVICE nádraží vlak. - VĚTRNÍKY 6,5 KM.

28.7.1985 - Bučovice - náměstí - Bučovice nádraží ČSD od 9:30 do 15:00 hodin. Průtah městem - souběh červené a modré. Připravil jsem všechno i pro modrou. (Značil jsem sám).

22.8.1985 - Bučovice - náměstí - křižovatka u Černčína od 8:00 do 14:00 hodin a od 16:00 do 18:30 hodin. Modrá byla obnovená, přes lesík jsme značili jen červenou, modrá šla jinudy. Ve 14 hodin nám došla bílá barva, tak jsme šli domů poobědvat. Minule se mamka styděla značit městem, dnes ne. (Taťka, mamka).

31.8.1985 - Křižovatka u Černčína - Větrníky od 8:30 do 16:30 hodin. Doma jsem si zhotovil červené a červenomodré pásové značky z pozinkovaného plechu, před značením. Těmito novými značkami jsme obnovili a sjednotili celou silniční část od Černčínské křižovatky až po odbočku do polí k Větrníkům. Polní cesty jsme proměřili buzolou, odkrokovali vzdálenosti a udělali náčrtek. Od Větrníků k Lysovicím jsme si našli novou cestu, neoznačenou, místo zarostlého úvozu, kterou příště zpřístupníme pro turisty. Při zpáteční cestě jsme opravili dvě dvojznačky, které jsme ráno přibili na sloupy elektrického vedení obráceně. Domů jsme přišli v 16:30 hodin. Do večera jsem ještě přemaloval plánky polních cest na připravené tabulky. Mamka byla značně unavená. (Taťka, mamka).

7.9.1985 - Připravené jsme umístili (tabulky s plánkem) na počátek a konec neznačeného úseku. Vandalové se postarali o brzké zničení.

Článek Značení turistických cest
Článek Značení turistických cest
Turistická značka
Turistická značka
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku