DRAHANSKOU VRCHOVINOU

Zahájení akce 100 jarních kilometrů

 /  / Turistická kronika / 1985 / Drahanskou vrchovinou

Rousínov, 13. ročník turistického pochodu, 15 km.

Tuhá zima začala u nás 1. lednem. Sníh se udržel až do konce února, což v našem městě nebývá zvykem. Chudáci kosi poskakovali po jedné noze, druhou si ohřívali pod bříškem. Sýkorky nebylo vidět. Ve dvou mrazivých vlnách vystouply teploty devětkrát pod -20 stupňů Celsia, nejvýše na -26 stupňů Celsia, osmkrát pod -15 stupňů Celsia, jedenáctkrát pod -10 stupňů Celsia. Čtrnáctkrát nevystouply nad -10 stupňů Celsia. Až na malé výjimky mrzlo téměř nepřetržitě dva měsíce. Proto jsme se drželi většinou kolem kamen. Až dnes jsme se vypravili. Mamka s Renatkou a oddílem "Jisker" do Rousínova na tradiční trasu, taťka do Ústí nad Orlicí.

2. březen 1985

Rok 1985
Rok 1985
Článek Drahanskou vrchovinou
Článek Drahanskou vrchovinou
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku

Haló sobota - 23. března 1985 - číslo 12 - strana 5

Právě uplynulá zima si v Evropě vyžádala stovky lidských obětí. V době vyvrcholení mrazů v lednu věnovaly tiskové agentury snad stejnou pozornost počasí jako politickým aktualitám. I u nás se důsledky mrazů projevily: výpadky ve výrobě, napjatou situací v energetice, škodami na bytovém fondu ... Zima si zkrátka zjednala respekt. Podívejme se proto, jak vypadá zima 1984 - 1985 podle vědeckých měření na meteorologické stanici v Praze - Klementinu.

MRAZOVÝ INDEX 255

Velmi dobrou charakteristikou tuhosti zimy je tzv. mrazový index. Je to součet denních průměrů teploty vzduchu ve stupních Celsia za všechny dny mrazového období s převahou průměrných denních teplot vzduchu nižších než 0 stupňů Celsia. Tento součet se ovšem označuje kladným znaménkem, i když při sečtení denních průměrů teploty vzduchu za mrazové období dostaneme vždy číslo záporné. Pro poslední zimu má podle měření v pražském Klementinu mrazový index hodnotu 255.

Tato hodnota mrazového indexu byla za posledních 210 zim, počínaje zimou 1775 - 1776, odkdy jsou v Klementinu nepřetržité záznamy měření, dosažena nebo překročena celkem dvaačtyřicetkrát. To znamená, že průměrně jedna zima z pěti byla tužší nebo alespoň stejně tuhá jako ta právě minulá. V našem století byly chladnější zimy mnohem méně časté než v předcházejícícm období klementinských měření. Ve 20. století počítaje v to i zimu 1900 - 1901, se vyskytlo celkem devět zim, které se co do tuhosti té poslední vyrovnaly nebo ji i výrazně předčily. Jejich přehled uvádí tabulka:

Zima Mrazový index
1900/01 274
1916/17 256
1928/29 544
1939/40 526
1940/41 316
1941/42 428
1946/47 480
1955/56 317
162/63 442