Úvod / Kronika

ZAHÁJENÍ AKCE 100 JARNÍCH KILOMETRŮ  

naše turistická historie  

Rousínov, 13. ročník turistického pochodu, 15 km.

Tuhá zima začala u nás 1. lednem. Sníh se udržel až do konce února, což v našem městě nebývá zvykem. Chudáci kosi poskakovali po jedné noze, druhou si ohřívali pod bříškem. Sýkorky nebylo vidět. Ve dvou mrazivých vlnách vystouply teploty devětkrát pod -20 stupňů Celsia, nejvýše na -26 stupňů Celsia, osmkrát pod -15 stupňů Celsia, jedenáctkrát pod -10 stupňů Celsia. Čtrnáctkrát nevystouply nad -10 stupňů Celsia. Až na malé vyjímky mrzlo téměř nepřetržitě dva měsíce. Proto jsme se drželi většinou kolem kamen. Až dnes jsme se vypravili. Mamka s Renatkou a oddílem "Jisker" do Rousínova na tradiční trasu, taťka do Ústí nad Orlicí.

2. březen 1985

Haló sobota - 23. března 1985 - číslo 12 - strana 5

Právě uplynulá zima si v Evropě vyžádala stovky lidských obětí. V době vyvrcholení mrazů v lednu věnovaly tiskové agentury snad stejnou pozornost počasí jako politickým aktualitám. I u nás se důsledky mrazů projevily: výpadky ve výrobě, napjatou situací v energetice, škodami na bytovém fondu ... Zima si zkrátka zjednala respekt. Podívejme se proto, jak vypadá zima 1984 - 1985 podle vědeckých měření na meteorologické stanici v Praze - Klementinu.

MRAZOVÝ INDEX 255

Velmi dobrou charakteristikou tuhosti zimy je tzv. mrazový index. Je to součet denních průměrů teploty vzduchu ve stupních Celsia za všechny dny mrazového období s převahou průměrných denních teplot vzduchu nižších než 0 stupňů Celsia. Tento součet se ovšem označuje kladným znaménkem, i když při sečtení denních průměrů teploty vzduchu za mrazové období dostaneme vždy číslo záporné. Pro poslední zimu má podle měření v pražském Klementinu mrazový index hodnotu 255.

Tato hodnota mrazového indexu byla za posledních 210 zim, počínaje zimou 1775 - 1776, odkdy jsou v Klementinu nepřetržité záznamy měření, dosažena nebo překročena celkem dvaačtyřicetkrát. To znamená, že průměrně jedna zima z pěti byla tužší nebo alespoň stejně tuhá jako ta právě minulá. V našem století byly chladnější zimy mnohem méně časté než v předcházejícícm období klementinských měření. Ve 20. století počítaje v to i zimu 1900 - 1901, se vyskytlo celkem devět zim, které se co do tuhosti té poslední vyrovnaly nebo ji i výrazně předčily. Jejich přehled uvádí tabulka:

Zima           Mrazový index
-------------------------------
1900/01            274
1916/17            256
1928/29            544
1939/40            526
1940/41            316
1941/42            428
1946/47            480
1955/56            317
1962/63            442