BESKYDY

Seminář cvičitelů turistiky

 /  / Turistická kronika / 1984 / Beskydy

Seminář cvičitelů turistiky.

Program:

22.9.
- v 6 hodin odjezd od nádraží ČSD ve Vyškově
- položení kytice u pomníku velitele partyzánské brigády por. Ušiaka v Čeladné
- výstup na partyzánskou louku pod Kněhyní a položení kytice u pomníku partyzánů
- ubytování na chatě pod Cábem
- beseda k provedené akci
- rozbor spartakiádních akcí v r. 1984-85
- promítání diapozitivů a filmu z činnosti

23.9.
- návštěva muzea partyzánského hnutí ve Vsetíně - vycházka Tesák - Rusava - příjezd do Vyškova v 16 hodin

První den drobně pršelo a na hřebenu byla velká mlha. Prošli jsme z Čeladné na Partyzánskou louku pod Kněhyní a dále přes Tanečnici na Pustevny. Při vycházce z Tesáku na Rusavu se počasí umoudřilo. Celkem jsme prošli 20 km. Jízdné, nocleh, večeři první den a snídani příští hradil ČSTV.

Článek Beskydy
Článek Beskydy
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku